Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SAW SELEPAS WAFAT

Search This Blog

KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SAW SELEPAS WAFAT


OLEH:-

AL-FADHIL USTAZ SYED AS-SYARIF SAIDI SALEH MOHAMMAD AL-JAAFARI AS-SODIQ AL-HUSAINI

TERJEMAHAN OLEH:- AL-FADHIL USTAZ HJ. SAARI BIN HUSSAIN

Adapun kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. adalah tetap dan yakin pada pandangan ahli Quran dan ulama'-ulama'nya. Mereka berhujjah dengan dalil Al-Quran tentang kehidupan para syuhada’ R.A selepas mereka wafat. Allah Berfirman seperti mana tercatat di dalam Surah Al-Imran (ayat 169) yang bermaksud, 'Janganlah kamu sangka mereka yang terbunuh pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup disisi tuhannya dan diberi rezeki. Maka kiranya yang mati pada jalan Allah itu hidup dan diberi rezeki pula apatah lagi Nabi Muhammad S.A.W tentu hidupnya lebih utama lagi berbanding dengan hidup para syuhada’ tersebut'.

Di samping itu, telah berkata Ulama’ Sangqit’ R.A.: 'Bahkan kehidupan baginda Muhammad S.A.W lebih tinggi daripada hidup para syuhada'. Isteri-isteri yang ditinggalkan oleh para syuhada’ boleh dikahwini oleh sesiapapun sedangkan para isteri Baginda Rasulullah S.A.W tidak boleh dikahwini, ini adalah kerana ghirah baginda Rasulullah S.A.W terhadap para isterinya bersangatan dan hebat dan mereka juga tiada edah kematian (isteri nabi) seperti kematian biasa begitu juga harta pusakanya yang tidak boleh diwarisi. Ini adalah menunjukkan hidup baginda berterusan mengatasi kematiannya seperti mana yang ditetapkan oleh ulama’ Sanqati’ah. Oleh itu ketahuilah bahawa jasad baginda Rasulullah SAW tidak sekali-kali di hancurkan kerana ianya terjaga dengan rapi serta kekal selamanya.

Az-Zarqawi R.A. telah menaqalkan daripada Kitab Sirah Al-Muatta’ bagi Imam Malik R.A. tentang perkara menggambarkan sifat Al-Masih Isa ibni Maryam di atas nabi kita Muhammad S.A.W. bahawa berkata para ulama’ dengan menceritakan Hadis Rasulullah S.A.W. iaitu tiada sesiapapun yang memberi salam kepada ku yakni Rasulullah SAW melainkan Allah Ta’ala mengembalikan roh ku kepadaku untuk menjawab salam tersebut dan pertama kali umat ku selepas kewafatan ku, ia memberi salam kepadaku setelah aku diletakkan di dalam kubur yang mulia maka Allah Ta’ala mengembalikan rohku ke dalam jasadku maka hiduplah aku hingga kekal abadi hingga ke hari penyaksian ehwal akhirat yang bererti bercantumlah roh ku dengan badan ku di dalam alam kubur yang menjadikan hidup aku kekal hingga ke akhir zaman yakni hari kiamat. Ini adalah percakapan yang benar lagi sahih yang berlaku ke atas baginda (tiada pembohongan dan tiada penyelewengan). Al-Quran juga telah memberi petunjuk yang jelas sekali bahawa jasad para Anbia’ tiada hancur dan tiada rosak kerana ia sangat terjaga rapi selepas kewafatannya. Antaranya tentang kisah Nabi Sulaiman A.S. yang diriwayatkan : “Sesungguhnya keadaan Nabi Sulaiman A.S. tegak berdiri bersama tongkatnya selama setahun” Jika Nabi Sulaiman A.S. seperti manusia biasa sudah tentu jasadnya berubah menjadi hancur berkecai. Dan bersabda baginda Rasulullah SAW bahawa Allah Ta’ala tiada membenarkan bumi untuk memakan jasad-jasad para Anbia’ a.s. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang perkataan Ussalli ini digunakan dalam kaedah nahu arab iaitu Fi’lun Mudhari’ yang menunjukkan Tahaddadul Hadasi (tiada tamat masa) pada sisi pandangan ahli Nahwiah. Maka Allah memerintahkan makhlukNya supaya berselawat ke atas Baginda s.a.w. sepanjang masa tanpa berhenti-henti. Juga tidak mungkin Allah Ta’ala, Malaikat-malaikat juga orang mukmin dan lain-lainnya berselawat kepada baginda s.a.w. melainkan kerana Baginda S.A.W yang hidup dengan jasad dan rohnya kekal buat selama-lamanya.

Telah berkata As-Said As-Syarif Sidi Soleh Al-Ja’afari As-Soddiqi Al-Husaini: “Dengarlah kata-kata ku ini wahai sesiapa yang Allah Ta’ala membuka pendengaran dan hatinya yang mengenal dengan maarifatNya akan RasulNya Muhammad SAW yakni dengan dalil dan petunjuk kerana Baginda Rasulullah SAW adalah Siraju Al-Munira (lampu yang menyuluh) yang daripadanya terpancar cahaya-cahaya dari pelbagai cahaya. Baginda Rasulullah SAW adalah bagai matahari yang mana cahayanya sampai ke mana-mana dan dapat dilihat serta dirasainya walaupun ianya jauh ke lembahan dan ke daratan tanpa rasa syak dan ragu-ragu lagi.

Sesungguhnya telah diriwayatkan dalam kitab sahih bahawa kehadiran para Anbia’ di malam Isra’ dan Mikraj ke Baitul Muqaddis yang mana mereka telah datang dari kubur-kubur kemudian berpindah ke langit tinggi. Baginda Muhammad SAW telah melihat Nabi Musa a.s sedang bersolat di dalam kuburnya kemudian turun ke suatu lembahan di Mekah dan Nabi Musa a.s bertalbiah kepada Tuhannya yakni Allah SWT. Ijma’ para Ulama’ mengatakan apa yang ditetapkan dan berlaku ke atas para Anbia’ itu adalah satu mukjizat mereka selepas mereka berpindah ke alam kubur dan adalah Rasulullah s.a.w tentang mukzijat tersebut itu adalah lebih utama dan lebih aula’ lagi.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah melihat para Anbia’ selepas mereka wafat di dalam keadaan sedar, demikian itu harus aku yakni As-Said As-Syarif Sidi Soleh Al-Ja’afari As-Soddiqi Al-Husaini melihat Rasulullah s.a.w. dan diceritakan bahawa banyak orang soleh melihat Baginda s.a.w. dalam keadaan jaga. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: “Sesiapa yang melihat aku di dalam tidur (mimpi) maka tentu ia akan melihatku dalam keadaan jaga iaitu di dunia ini juga.” Keadaan berjaga itu disebut seperti yang disebutkan oleh As-Sayuti dan Ulama’ lain yang berwibawa.

Baginda s.a.w. juga akan menjawab salam sesiapa yang berselawat ke atasnya walaupun Baginda berada di tempat yang amat jauh. Oleh itu wahai saudara-saudara kami yang berada pada jalan Allah SWT, janganlah sekali-kali anda lupa menyampaikan hal ini. Ini adalah suatu isyarat daripada isyarat Zauqiah dan apa yang berlaku itu adalah percakapan yang mempunyai dalil iaitu petunjuk daripada sunnah yang soheh dan kuat.

Semoga anda akan bertuah dimana roh anda dapat menyaksikan Baginda s.a.w. dikala anda menyambut Maulid Nabi s.a.w. melalui penyaksian Qalbu kerana ini adalah matlamat orang yang asyik dari limpahan kecantikan Nur Muhammad s.a.w. Allah hu a'lam..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imam Badruddin bin as Shahib mengambil dalil dalam Al Quran:

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rejeki (QS: Ali Imran: 169).

Rasulullah SAW tentu kedudukannya lebih tinggi dari syuhada yang tentunya lebih berhak untuk keistimewaan itu. Dengan inilah Rasulullah SAW masih terus memimpin umatnya hingga hari kiamat.

Imam Baihaqi menyatakan dalam kitab Dalailun Nubuwwah: “Para Nabi hidup di sisi Tuhan mereka seperti para syuhada”

Abu Ya’la dalam Musnadnya dan Al Baihaqi dalam kitab Hayatul Anbiya mengeluarkan hadis dari Anas r.a:

Nabi saw bersabda: “Para Nabi hidup di kubur mereka dalam keadaan mengerjakan sholat.”

Apakah dapat menjumpai Rasulullah SAW setelah wafatnya?

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Barangsiapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka ia akan melihat aku di dalam bangunnya (jaga) dan setan tidak bisa menyerupai diriku” ( Riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya (mimpi) berarti ia benar-benar melihatku, sebab setan tidak dapat menyerupaiku” (Riwayat Bukhari, Muslim dan Turmudzi)

Nabi Bersabda: “Barangsiapa melihat aku, ia sungguh-sungguh melihat yang benar, sebab setan tidak bisa meniruku dalam segala hal” (Riwayat Syaikhan)

Dari Abu Hurairah, Nabi Bersabda: “Buatlah nama dengan namaku dan jangan membuat julukan dengan julukanku. Barangsiapa yang bermimpi melihatku maka ia telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupai bentuk rupaku. Dan barangsiapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di neraka” (Riwayat Bukhari)

Kisah-kisah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya.

Kisah dari kalangan Sahabat

Sayidina Usman bin Affan

Kisah mengenai Sayidina Usman yang dikeluarkan oleh Abi Usamah dalam Musnadnya: Diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam berkata: “Saya telah mendatangi Usman bin Affan untuk menyelamatkannya. Pada saat itu ia sudah terkepung. Usman berkata, “selamat datang wahai shabiy (anakku), kulihat Rasulullah SAW dari dalam gubuk ini.” Abdullah bin Salam berkata, “Wahai Usman, orang-orang telah mengepungmu” Usman menjawab,”Benar. Apakah engkau haus?” Aku menjawab, “Benar.” Kemudian ia mengambil air sember untukku.

Aku pun meminumnya sampai puas, terasa dinginnya di antara tenggorokan dan dadaku. Lalu ia berkata, “Jika engkau mau, engkau boleh berbuka bersama kami.” Maka aku pilih berbuka bersama Nabi. Ternyata hari itu Usman r.a terbunuh.”

Sayidina Ibnu Abbas

Dalam ceritanya, Ibnu Abbas menuturkan:

“Aku merasa tidak sah shalatku sepanjang hidup kecuali sekali shalat saja. Hal itu terjadi ketika aku berada di Masjidil Haram pada waktu subuh.

Ketika imam takbiratul ihram, aku juga melakukan hal yang sama.Tiba-tiba aku merasa ada kekuatan yang menarikku; kemudian aku berjalan bersama Rasulullah SAW antara Mekah dan Madinah. Kemudian kami melewati sebuah lembah. Nabi bertanya, “Lembah apakah ini?” Mereka menjawab, “Lembah Azraq.” Kemudian Ibnu Abbas berkata, “Seolah-olah aku melihat Musa meletakkan kedua jari telunjuk ke telinganya sambil berdoa kepada Allah dengan talbiyah melewati lembah ini.

Kemudian kami melanjutkan perjalanan hingga kami sampai pada sebuah sungai kecil di bukit.” Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, “Seolah-olah aku melihat Nabi Yunus di atas unta yang halus, di atasnya ada jubah wol melewati lembah ini sambil membaca talbiyah.”

Kisah dari kalangan setelah Sahabat

Syeikh Abdul Qadir Jailani

Syeikh Sirajuddin bin Al Mulqan (wafat 804H/ 1401M) dalam kitabnya Thabaqatul Awliya’ menyebutkan: “Syeikh Abdul Qadir al Jailani berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW sebelum Zuhur, beliau berkata kepadaku, “wahai anakku, mengapa engkau tidak segera berceramah?” Aku menjawab, “wahai abatah (ayah), aku adalah seorang ‘ajam (bukan Arab). Bagaimana aku akan berbicara dengan orang-orang Baghdad yang fasih-fasih.” Lalu beliau berkata, “bukalah mulutmu.”

Kemudian aku membuka mulutku lalu beliau meludahiku tujuh kali. Kemudian beliau bersabda, “berbicaralah kepada manusia dan ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mauizah (pesan-pesan) yang baik.” Kemudian aku menunaikan sholat zuhur dan duduk, tiba-tiba berduyun-duyun orang yang banyak mendatangiku, dan aku melihat Sayidina Ali berdiri di depanku dalam majlis itu.

Kemudian Sayidina Ali berkata kepadaku, “wahai anakku, mengapa engkau tidak segera berbicara?” Aku menjawab, “Wahai Abatah (ayah), mereka berduyun-duyun datang kepadaku.” Kemudian dia berkata, “Bukalah mulutmu.” Kemudian aku membuka mulutku, lalu di ameludahiku sebanyak enam kali, lalu aku bertanya, “Mengapa tidak engkau sempurnakan menjadi tujuh kali?” Beliau menjawab, “adab kepada Rasulullah.”


Selanjutnya beliau lenyap dari pandanganku. Kemudian aku berkata, “menyelam dalam pemikiran, kemudian menyelam dalam lautan hati mencari mutiara-mutiara kaum ‘arifin. Kemudian dikeluarkan ke pinggir shard (hati), kemudian mengundang agen penerjemah lisan, dibelinya hal itu dengan nafais isman (nafas-nafas berharga), yakni baiknya ketaatan di balik-balik yang Allah izinkan untuk di daki.”

Syeikh Abul Abbas al Mursiy (wafat 686H/1287M di Iskandariah)

Dalam kitab al Wahid disebutkan: Adalah Syeikh Abul Abbas al Mursiy mempunyai wuslah (hubungan khusus) dengan Nabi SAW. Jika bersalam kepada Nabi SAW, beliau pasti akan membalasnya dan menjawab ketika berbicara bersama beliau.

Syeikh Tajuddin bin Athaillah (wafat 709H/1309M di Mesir) dalam kitabnya Lathaiful Minan menceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Syeikh Abul Abbas al Mursiy, “wahai Tuanku, jabatlah tanganku ini, sebab engkau telah bertemu dengna banyak rijal (tokoh-tokoh) dan berkeliling negeri-negeri yang banyak.” Syeikh Abul Abbas al Mursiy menjawab, “Demi Allah, belumlah ada yang menjabat tanganku ini melainkan Rasulullah SAW.” Beliau melanjutkan, “Sekiranyaaku terhijab (terhalangi) dari Rasulullah SAW sekejap mata pun, tidaklah aku menilai diriku termasuk orang Islam.”

Syeikh Abdullah ad Dalasi

Syeikh Abdul Ghaffar mengatakan dalam kitabnya Al Wahid: “salah seorang yang aku ketahui (akan kewaliannya) di Mekah adalah Syeikh Abdullah ad Dalasi. Ia bercerita kepadaku bahwa ia merasa semua shalat dalam umurnya tidak sah kecuali sekali shalat saja.

Ia meneruskan, “itu terjadi saat aku berada di Masjidil Haram pada waktu shalat Subuh. Ketika imam takbiratul ihram dan aku melakukannya, tiba-tiba ada kekuatan yang menarikku, di sana aku melihat Rasulullah SAW sedang melakukan shalat sebagai imam, sedang di belakangnya ada sepuluh orang, kemudian aku menyusul shalat bersama mereka.

Hal itu terjadi pada tahun 673 H. Rasulullah SAW, saat itu, pada rakaat pertama membaca Surat Al Muddatsir dan pada rakaat kedua membaca surat An Naba’. Setelah selesai salam, beliau berdoa dengan doa ini:

“Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk, bukannya orang yang sesat lagi menyesatkan, tidak mengharapkan akan kebaikanMu dan tidak pula merindukan apa yang ada di sisiMu, sebab Engkau yang memberikan anugerah kepada kami dengan mewujudkan kami, sebelumnya kami tidak ada. BagiMu-lah segala puji atas semua itu, tidak ada Tuhan selain Engkau.”

Ketika Rasulullah SAW selesai dan bersalam, bersamaan itu juga imam Masjidil Haram salam, dan aku menyadari salamnya. Kemudian aku juga melakukan salam.”

(Dipetik daripada ikhwan Tarekat Ahmadiah Idrisiah)
KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SAW SELEPAS WAFATSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.