Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: (SIRI 4) KENALI UMDAH TAREKAT

Search This Blog

(SIRI 4) KENALI UMDAH TAREKAT

SIRI 4: MURID-MURID AL IMAM AHMAD IBN IDRIS

Di antara barisan anak murid yang berada di bawah pentarbiahannya ialah:

1. Sayyid Muhammad ibn Ali As Sanusi (Khalifah Utama al Imam Sayyid Ahmad ibn Idris al Hasani)

2. Sayyid al Tayyib ibn Muhammad ibn Idris

3. Sayyid Muhammad Uthman al Mirghani

4.Sayyid Abdur Rahman ibn Sulaiman al Ahdali

5. Syeikh Ibrahim al Rasyid ibn al Qadhi Soleh

6. Qadhi al Hasan ibn Ahmad al Dhamdi

7. Al ‘Allamah Ahmad ibn Muhammad al Sowi

8. Syeikh Muhammad al Madani

9. Syeikh Muhammad al Majzub al Sawakini

10. Syeikh Muhammad ‘Abid al Sindi dan lain-lain lagi.

Disediakan oleh:

Markaz al Buhuth wal Dirasat
Institut al Imam Ahmad ibn Idris

(SIRI 4) KENALI UMDAH TAREKATSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.