Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: February 2011

Search This Blog

Pengertian TariqahTariqah dalam pengertian asasnya, adalah satu perjalanan menuju Allah swt, sudah pasti melalui jalan yang hak, juga merupakan satu fenomena atau cara hidup yang lumrah umum dikalangan para sahabat nabi saw dan para tabiin. Itulah perjalanan hidup yang menyeluruh di kalangan ahli salaf. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah swt dalam al-Quran.

Orang yang mendahului atau lebih kehadapan dalam perjalanan menuju Allah swt ialah para sahabat nabi saw dan para tabiin ini menerima naungan cahaya kenabian dan “suhbat al-rasul”.Justeru, maksud Tariqah ialah perjalanan menuju Allah swt seperti yang diamalkan oleh para sahabat nabi saw. Cuma kalimah Tariqah tidak digunakan secara meluas tetapi banyak menggunakan istilah sabil, sirat dan al-sabiqun.

Dalam ilmu tasawuf, tariqah merupakan satu jalan atau kaedah yang ditempuh menuju keridhaan Allah swt dengan amaliah zahir dan bathin sepertimana yang terkandung dalam keluasan ilmu tasawuf. Adapun ikhtiar menempuh jalan itu lebih dikenali dengan istilah Suluk. Sedangkan orang bersuluk itu pula dipanggil salik.

Tariqah itu adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dan dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw, Tabi'in, turun temurun sehingga sampai kepada para ulama dan guru-guru. Guru-guru yang memberikan petunjuk dan bimbingan ini dinamakan Mursyid. Mursyid peranannya membimbing dan mengajar muridnya setelah memperolehi ijazah dari gurunya pula sebagai tersebut dalam silsilahnya. Dengan demikian ahli Tasawuf berkeyakinan bahwa hukum-hukum serta peraturan-peraturan dalam ilmu Syariah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baik perlaksanaan melalui jalan Tariqah.

Nabi Muhammad saw sebagai guru pertama umat Islam telah membuka jalan (tariqah) yang pertama dan telah menyempurnakan tablighnya (penyampaiannya). Maka dengan ini tariqah kaum muslimin keseluruhannya berpokok pangkal dari tariqah Nabi Muhammad saw. Segala amal ibadah yang kita lakukan atau tariqah yang kita amalkan adalah petunjuk yang kita terima dari guru-guru kita. Mereka sebelumnya menerima dari para ulama. Para ulama sebelumnya menerima dari para Tabi' Tabi'in. Mereka pula telah menerima dari para tabi'in yang telah menerima dari sahabat yang langsung menerima dari Rasulullah saw. Rasulullah saw telah menerima segala ajaran pula dari Jibril as dan Jibril pula menerima dari Allah swt.

Perlaksanaan sunnah Nabi Muhammad saw yang terkandung dalam Ilmu Fiqeh harus dilaksanakan melalui tariqah. Tidak mencukupi hanya dari keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad saw sahaja tanpa ada sahabat yang melihat cara perlaksanaan Nabi saw dalam sesuatu ibadah. Kemudian mereka pula menceritakan kembali caranya kepada murid-muridnya iaitu para tabi'in dan seterusnya. Apabila seseorang mempelajari ilmu Fiqeh sebenarnya ia sudah melakukan satu tariqah.

Apabila seorang guru mengajarkan ilmu sembahyang misalnya, ia pasti mengajar, membimbing dan menunjukkan cara perlaksanaan yang betul, dengan niat yang sah, segala rukun sembahyang sehingga dapat sembahyang itu akhirnya dilaksanakan dengan sempurna. Semua bimbingan gurunya itu dinamakan tariqah. Maka apabila perlaksanaan ibadah itu meninggalkan kesan pada jiwanya dan dikerjakan secara maksimal, maka ia akan menjadi Haqiqah, sedangkan hasilnya, sebagai tujuan terakhir daripada semua perlaksanaan ibadah itu ialah mengenal tuhan sebaik-baiknya, atau dalam istilah Tasawuf disebut mencapai Makrifatullah.

Syariah dan Tariqah adalah tidak lain daripada mewujudkan perlaksanaan ibadah dan amal, sedangkan Haqiqah itu memperlihatkan ahwal dan rahsia tujuannya.

Dalam Ilmu Tasawuf penjelasan ini disebut: Syariah itu merupakan peraturan, tariqah itu merupakan perlaksanaan. Haqiqah itu merupakan keadaan dan Makrifah itu adalah tujuan yang terakhir iaitu mengenal Allah swt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tarekat adalah sekolah tasauf atau klinik tasauf untuk membaiki hati manusia dari sifat tercela (mazmumah) dan menghiasi nya dengan sifat terpuji (mahmudah).

Tarekat dalam pengertian asasnya, adalah satu perjalanan menuju Allah swt, sudah pasti melalui jalan yang hak, juga merupakan satu fenomena atau cara hidup yang lumrah umum dikalangan para sahabat nabi saw dan para tabiin. Itulah perjalanan hidup yang menyeluruh di kalangan ahli salaf. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah swt dalam al-Quran.
Orang yang mendahului atau lebih kehadapan dalam perjalanan menuju Allah swt ialah para sahabat nabi saw dan para tabiin ini menerima naungan cahaya kenabian dan “suhbat al-rasul”

Justeru, maksud tarekat ialah perjalanan menuju Allah swt seperti yang diamalkan oleh para sahabat nabi saw. Cuma kalimah tarekat tidak digunakan secara meluas tetapi banyak menggunakan istilah sabil, sirat dan al-sabiqun.

Dalam al-quran, ada di sebut bahwa hidup manusia di dunia ini adalah perjalanan menuju Allah swt. ِAllah swt berfirman, Artinya, ”dan sesunggohnya,kepada tuhan kamu, tempat kesudahan” (An-Najm: 42)

Setiap manusia, pasti akan kembali kepada Allah swt. Dari Allah swt mereka datang, kepada Allah swt lah mereka, kembali. Menuju Allah swt bermaksud melaksanakan ibadat dalam keadaan hal hati sangat mengenali Allah (kenal secara syuhud) swt dan faham kehendak Allah swt.

Semua tarekat yang muktabar, adalah mengikut al-quran dan as-sunnah. Pelbagai nama tarekat berasal dari nama pelopor atau guru yang berjaya mencapai maqam musyahadah. Apabila berjaya dan diakui sebagai seorang ulama’ dan wali Allah swt, orang ramai, terutama sekali murid-murid nya, ingin menuruti jalan nya menuju Allah swt. Lantas, tersebut lah nama tarekat atau jalan sifulan dan sifulan. Padahal, sheikh tarekat itu, menuruti jalan yang diajar oleh nabi saw. Jadi, pelbagai nama tarekat bukan lah satu jenayah selagi ia berpandukan kepada al-Quran dan Hadith nabi saw.

Tarekat itu adalah sunnah yang diikuti (mutabaah). Dikatakan, Sunnah mutabaah atau Sunnah yang diikuti kerana Saidina Ali ra pernah bertanya kepada Rasullullah saw supaya ditunjukkan satu jalan dari pelbagai jalan untuk sampai kepada Allah swt (makrifat). Rasullullah saw menjawab hendaklah kamu berzikir secara nyata dan sembunyi (sir) seperti kata baginda dalam satu hadith, Artinya, Ya Ali, (jika engkau mahu tarekat yang engkau maksudkan itu) maka wajiblah engkau sentiasa kekal berzikrillah secara sir dan kuat (bersuara).”

Didalam satu hadith lain, Rasullullah saw pernah mentalkinkan tahlil lisan: "Laailaaha illallaah" sebanyak tiga kali dan diikuti oleh Saidina Ali ra. Keterangan lanjut, bolehlah dirujuk kepada kitab Hakekat Tasauf, oleh Sheikh Abdul Kadir Isa.

Jika dilihat kepada prinsip-prinsip ilmu tasauf, ia tidak terkeluar dari al-Quran dan sunnah.Prinsip-prinsip itu adalah:
1.Takwa
2.Berzikir dan muraqabah
3.Berguru atau suhbah
4.menuntut ilmu – usuluddin, fikih, tasauf, tafsir al-quran, hadis dan sebgainya
5.Beradab dengan Allah swt, guru dan sesama muslim.

Sahabat nabi saw mengamalkan tarekat atau zikrillah dan mereka akhirnya digelar ulul albab, seperti yang difirmankan di dalam surah Ali Imran ayat 190-191.
“Sesunggohnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (wujudnya Allah dan kesempurnaan sifat-sifatNya) bagi orang-orang ulul-albab, iaitu orang-orang yang berzikrillah dalam keadaan berdiri dan duduk dan berbaring dan mereka memikirkan Allah di dalam penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): ”Ya tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka.”

Oleh itu para sahabat mengamalkan ilmu tarekat, kerana amalan tarekat merangkumi tiga perkara penting iaitu zikrillah serta muraqabah, takhliyyah dan tahliyyah dan diamalkan oleh para sahabat nabi saw. Cuma pada masa sahabat saw tidak ada nama-nama tarekat seperti Ahmadiah Idrissiah, Naqsabandiah dll. Nama-nama pelbagai tarekat itu timbul kemudian setelah umat islam mulai cinta dunia dan malas beribadat dan mula meninggalkan sunnah nabi saw.Ada segolongan umat islam, mula ingin menghidupkan kembali amalan islam seperti masa nabi saw dan sahabat nya, maka mereka digelar sufi dan ahli tarekat. Tarekat ialah zikrillah dan tidak bercanggah dengan al-quran dan Sunnah.

Penjelasan, maksud dari surah Ali Imran, ayat 190-191.
Ayat diatas adalah bukti adanya amalan tarekat, yakni zikrillah dan muraqabah. Menurutnya ini, dengan zikrillah dan muraqabah maka orang yang beriman itu akan mencapai makrifat sehingga ia akan kenal sebenarnya tentang hakikat Allah swt. melalui syuhud dan musyahadah. Setelah sahabat berzikir dan bermuraqabah, siang dan malam, hari-hari, akhir nya Allah swt bukakan hijab dan tajallilkan hati sahabat dengan makrifat yang sebenar. Ini dapat dilihat dari kata-kata sahabat yang diceritakan oleh Allah swt, ”Ya tuhan kami, Engkau tidak jadikan kejadian-kejadian ini dengan sia-sia (tapi penuh hikmah), Maha Suci Engkau Ya Allah dan peliharalah kami dari api neraka. ”Kata-kata sahabat atau ulul-albab itu membuktikan bahawa mereka telah dikurniakan dan diperlihatkan sebahagian daripada hakikat dan makrifat dengan cara ditajallikan oleh Allah swt.

Dalam surah Ali Imran, ayat 190-191 diatas ada disebutkan “ulul al-bab”. Golongan ulul albab adalah terdiri dari para sahabat nabi saw, muqarabbun dan wali-wali Allah swt. Mereka adalah golongan yang sentiasa berzikrillah dalam semua keadaan. Mereka boleh berzikir sebegitu, kerana telah diajar oleh baginda Rasullullah saw, Ini menunjukkan amalan zikrillah adalah disuruh oleh Allah swt dan diajar oleh nabi saw sehingga mereka berjaya mencapai darjat ihsan, muqarabbin atau ulul albab.

Ulul artinya mereka yang memiliki. Miliki apa? Mereka memiliki lubbun-lubbun di mana jamak tafsir nya adalah albab. Lubbun berarti dasar hati(innermost) yang paling dalam atau basirah.Lubbun inilah yang dapat mengenal Allah swt secara zauki. Boleh juga dirujuk kepada surah al-Ra’d, ayat 19-22, untuk penjelasan lanjut siapakah itu golongan ulul albab.
Pengertian TariqahSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.