Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: 2015

Search This Blog

73 Golongan 1 Masuk Syurga

Terpecahnya 73 firqah dan hanya satu yang masuk syurga:

Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

Artinya: "Bahwasanya Bani Israil telah berfirqah-firqah sebanyak 72 millah (firqah) dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, semuanya masuk neraka kecuali satu". Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya: "siapakah yang satu itu Ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "Yang satu itu ialah orang yang berpegang (beri'tiqad) sebagai peganganku (i'tiqadku) dan pegangan sahabat-sahabatku"
[Hadits Riwayat Imam Tirmidzi]

Diantara 73 golongan (firqah-firqah) itu ada satu yang benar, iaitu golongan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang selalu berpegang kepada Sunnah Nabi dan Sunnah Khalifah Rasyidin.

72 firqah yang sesat itu adalah berdasarkan pada 7 firqah ini:

1. Kaum Syiah, kaum yang berlebih-lebihan memuja Saidina 'Ali Kw. Mereka tidak mengakui Khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, Radhiyallahu'anhum.
Kaum Syi'ah kemudian berpecah menjadi 22 aliran.

2. Kaum Khawarij, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Saidina 'Ali Kw. bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Saidina 'Ali. Firqah ini berfatwa bahwa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir.
Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran.

3. Kaum Mu'tazilah, iaitu kaum yang berfahaman bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahwa Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata dalam syurga, bahwa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan mi'raj Nabi Muhammad hanya dengan ruh sahaja, dan lain-lain.
Kaum Mu'tazilah berpecah menjadi 20 aliran.

4. Kaum Murjiah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa membuat maksiat tidak memberi mudarat kalau sudah beriman, sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir.

5. Kaum Najariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, iaitu dijadikan Tuhan tetapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah pecah menjadi 3 aliran.

6. Kaum Jabariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia "majbur", artinya tidak berdaya apa-apa. Tidak ada usaha sama sekali, Kaum ini hanya 1 aliran.

7. Kaum Musyabbihah. iaitu kaum yang memfatwakan bahwa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan, berkaki, duduk di kerusi, naik tangga, turun tangga dan lain-lainnya.
Kaum ini hanya 1 aliran saja.

Jadi jumlahnya adalah 72 aliran;
Kaum syiah 22 aliran
Kaum Khawarij 20 aliran
Kaum Mu'tazilah 20 aliran
Kaum Murjiah 5 aliran
Kaum Najariah 3 aliran
Kaum Jabariah 1 aliran
Kaum Musyabihah 1 aliran

Ditambah dengan 1 aliran lagi dengan faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, maka cukuplah menjadi 73 firqah, sebagai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi.

Adapun Kaum Qadariyah termasuk golongan kaum Mu'tazilah, kaum Bahaiyah dan Ahmadiyah Qad-yan masuk golongan kaum Syi'ah, kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksana dari faham Ibnu Taimiyah.

73 Golongan 1 Masuk SyurgaSocialTwist Tell-a-Friend

Tuan Shaykh Sayyid Ahmad Bin Idris

Tuan Shaykh Sayyid Ahmad Bin Idris – (1757-1835) radhiAllahu 'anhu

Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu dilahirkan di Maisur iaitu sebuah perkampungan di dalam daerah ‘Arayish, yang terletak di kota Fez (Morocco) pada bulan Rejab tahun 1163 H (1749-50 Masihi). Namun ada riwayat pula yang menyebut bahawa beliau dilahirkan pada tahun 1172H (1757-58 Masihi).[1]

Nama penuh beliau adalah Tuan Shaykh Sayyid Ahmad ibn Idris ibn Muhammad ibn ‘Ali [2] ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim ibn Umar ibn Ahmad ibn ‘Abdul Jabbar ibn Muhammad ibn Yamluh ibn Masyish ibn Abu Bakar ibn ‘Ali ibn Hurmah ibn ‘Isa ibn Salam ibn Marwan ibn Haidarah ibn Muhammad ibn Idris al-Asghar ibn Idris [3] al-Akbar  ibn ‘Abdullah al-Kamil ibn al-Hassan al-Muthanna ibn Saiyyidina Hassan al-Sibt ibn Saiyyidina ‘Ali dan Saiyyidatina Fatimah al-Zahra’ binti Habibuna Saiyyidina Muhammad Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam . Beliau merupakan ahli keluarga Syarif Hasani Idrisi [4] yang masyhur di Morocco kerana keturunan Imam Idris ibn ‘Abdullah al-Mahd [5] pernah mempunyai kerajaan dinasti di Fez (788-974).

Pada pandangan ahli sufi, Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu dianggap sebagai seorang wali yang telah mencapai maqam Qutub iaitu martabat yang tertinggi dalam pimpinan kaum sufi dan juga dikatakan meraih maqam Sultan Salatin al-Awliya [6]. Selain daripada itu, beliau juga terkenal sebagai seorang ulama pembaharu (mujadid). Beliau telah banyak menggembara dan berdakwah di jalan Allah serta menyebarkan ajaran Tariqahnya ke merata tempat hingga ke Makkah, Madinah, Mesir, Sudan, Yaman, etc.

Beliau telah wafat pada malam Sabtu di antara waktu Maghrib dan Isya’ pada tanggal 21 Rejab. Anak muridnya Saiyyid al-Soleh Ahmad Uthman al-‘Uqaili [7] dilantik untuk memandikannya dan jenazah beliau telah disembahyangkan oleh al-‘Allamah al-Wali Saiyyid Yahya ibn Muhsin al-Ni’ami al-Hasani radhiAllahu 'anhu [8] . Beliau dikebumikan pada pagi itu, 21 Rejab 1837 Masihi (1253 H)[9] di Sabya. Kota Sabya yang pada masa itu berada di Tanah Yaman, namun sekarang adalah di bawah kuasa Kerajaan Saudi.

*************************************

[1] Kedua-dua tarikh telah disebut oleh Tuan Shaykh Salih al-Ja’afari radhiAllahu 'anhu. A’tar azhar aghsan hazirat al-taqdis fi karamat al-alim … al-sayyid Ahmad b Idris radhiAllahu 'anhu (Cairo, 1394/1974), ms 55 dan 34. Namun, tarikh 1163H dimenangkan oleh keturunan Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu di Omdurman (Sudan); interview, Shaykh Idris b Muhammad b ‘Abd al-‘Aal / oleh Ali Salih Karrar, May 1977.

[2] Nasab hingga ke ‘Ali ibn Ahmad termaktub oleh Hamdan Hassan, Tarekat Ahmadiyah Di Malaysia Suatu Analisis Secara Ilmiah, (1990) cetakan Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, ms 24

[3] Nasab yang berkait dari ‘Ali ibn Ahmad ke Idris al-Akbar, sila rujuk Tuan Shaykh Muhammad Fuad bin Kamaludin al-Maliki, Sayyid Ahmad ibn Idris al-Hasani, (2007) radhiAllahu 'anhu terbitan SOFA Production, ms 2. Selanjutnya nasab daripada Imam Idris ke Hasan al-Sibt termaktub oleh Tuan Shaykh Ahmad bin Muhammad Sa’id radhiAllahu 'anhu, 1354H/1935M. Majmuk, al-Ahmadiyah Press, Singapura, (Jawi), ms 16. Juga lihat Pauzi Haji Awang, Tariqah Ahmadiyyah History and Development, 2001, cetakan Persatuan Ulama Malaysia, dalam bahasa Inggeris ms 39.

[4] J.S. Trimingham, The Sufi Orders in Islam, (Oxford At The Clarendon Press, 1971), dalam bahasa Inggeris ms 114

[5] Khairudin al-Zurkaly, (Beirut :1969) al-‘Alam, Jilid 1, Cetakan ke-III, hlm 90

[6] Ahmad bin Idris, (tanpa tarikh), al-Ahzab al-Irfaniyah al-Awrad. ms 1

[7] Muhammad al Yamani, Risalah al Aurad al Idrisiyyah, ms 78-79

[8] Ibid

[9] The Encyclopedia of Islam, vol I, (1960) ms 177

Tuan Shaykh Sayyid Ahmad Bin IdrisSocialTwist Tell-a-Friend

SEJARAH TARIQAH AHMADIAH IDRISIAH

SEJARAH TARIQAH AHMADIAH IDRISIAH

Al-Tariqah al-Idrisiah adalah sebuah Tariqah yang muncul dan berpusat di Asir,(Arab Saudi) pada abad ke-19 M. Ia didirikan oleh Syarif Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris 'Ali al-Mashishi al-Yamlakhi al-Hasmi radhiAllahu 'anhu.

Semenjak kecil lagi Tuan Shaykh Sayyid Ahmad ibn Idris radhiAllahu 'anhu dididik dalam suasana yang penuh dengan kezuhudan dan keilmuan dan telah berguru dengan beberapa ulama dan ahli sufi yang termasyhur di zamannya. Melihat pada latar belakang pendidikan Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu, ternyata beliau mempunyai sanad yang merangkumi semua bidang ilmu terutama hadith, tafsir, fiqh (4 mazhab) dan tasawwuf. Sekiranya kita meneliti rantaian sanad yang diperolehi oleh ulama’ dunia seperti al-Muhaddith Tuan Shaykh Yasin al-Fadani radhiAllahu 'anhu, Tuan Shaykh Sayyid Abbas ibn Abdul Aziz al-Maliki radhiAllahu 'anhu, al-Muhaddith Tuan Shaykh Sayyid Muhammad ibn ‘Alwi al-Maliki radhiAllahu 'anhu dan ulama-ulama lain, kita akan mendapati nama Tuan Shaykh Sayyid Ahmad ibn Idris radhiAllahu 'anhu tertera di dalam rijal sanad mereka. Juga, beliau masyhur meriwayatkan hadith Musalsal dan mempunyai sanad ‘Aali [1] misalnya sanad periwayatan di antara Tuan Shaykh Sayyid Ahmad ibn Idris radhiAllahu 'anhu dan Imam al Bukhari radhiAllahu 'anhu hanya mempunyai 9 perantaraan.

Selain daripada mempelajari al-Quran, Hadiths, ilmu Tafsir, Aqidah dan Fikh, beliau telah mempelajari ilmu tasawuf sampai mendapat ijazah untuk mengajar ilmunya dari seorang sufi pimpinan Tariqah Khidriah, yakni Tuan Shaykh Sayyid Abu Al-Mawahib Abdul Wahhab at-Tazi radhiAllahu 'anhu. Gurunya yang lain dalam bidang tasawuf adalah Tuan Shaykh Abdul Qosim Al-Wazir radhiAllahu 'anhu(Tariqah Syaziliah) dan Shaykh Hasan Al-Qina’i (Tariqah Khalwatiah) radhiAllahu 'anhu.[2]

Di sini nampaknya beliau mendalami dan mengajarkan bermacam Tariqah lainnya. Beliau telah menerima beberapa tariqah seperti Tariqah Naqshabandiah, Qadiriah, dan lain-lain lagi.[3]

Juga, diriwayatkan oleh Tuan Shaykh Muhammad bin Ali as-Sanusi radhiAllahu 'anhu bahawa sewaktu dia belajar daripada Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu, beliau telah mengajarinya selain Tariqah Khidiriah juga Tariqah lain seperti Nasiriah, Naqsyabandiah, Uwaysiah, Suhrawardiah, Shadziliah, Hatimiyazamqiah dan Qadariah, sehingga Tuan Shaykh Muhammad As-SanusiradhiAllahu 'anhu menganggapnya "Qutb". [4]

Yusuf bin Ismail al-Nabhani pengarang kitab Jami' Karamat al-Auliya, menggambarkan Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu sebagai orang yang berhasil menghimpun dan menguasai ilmu zahir (syari'ah) dan ilmu batin (tasawuf); memiliki kemasyhuran dalam ilmu al-Quran dan Hadiths, suatu ilmu yang diperoleh melalui Kasyf.

Al-‘Arif billah Tuan Shaykh Sayyid Muhammad al-Sanusi radhiAllahu 'anhu menamakan tariqah ini dengan al-Tariqah al-Muhammadiah. Beliau berkata, “Aku meriwayatkan al-Tariqah al-Muhammadiah ini dari pelbagai sanad. Sanad tertinggi yang kami ambil ialah daripada syeikh kami Qutb al-‘Arifin Imam al-Muhaqqiqin Maulana Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu…”[5]

Dari sudut keistimewaannya, ia merupakan tariqah yang dinisbahkan kepada Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam Semua perkara yang terkandung di dalam tariqah ini, merupakan ambilan dan cedokan daripada Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam dan Sunnahnya.

Sementara Shaykh kami, Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu pula menamakan tariqah ini dengan Ahmadiah, sempena dirinya sendiri – semoga Allah menyucikan rohaninya – kerana Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam mengkhususkan tariqah tersebut kepada beliau dengan zikir yang lengkap, doa yang penuh rintihan dan sumber yang banyak.[6]

Beliau mendapat ajaran Tariqahnya sendiri langsung daripada Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam [7]. Dalam pertemuan suri  di antara Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu dengan Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam itu, Nabi Allah Khidr 'alaihis salam hadir sama. Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam telah mengarahkan Saiyidina Khidr 'alaihis salam supaya mengajar Tuan Shaykh Sayyid Ahmad radhiAllahu 'anhu akan ayat-ayat dzikir Tariqah Syaziliyah. Kemudian, Baginda shallAllahu 'alaihi wasallam menyuruh Nabi Khidr 'alaihis salam mengajar Tuan Shaykh Sayyid Ahmad radhiAllahu 'anhu akan dzikir, selawat dan istighfar yang terbesar dan terafdhol sekali. Maka Nabi Allah Khidr 'alaihis salam mengajar Tuan Shaykh Sayyid Ahmad radhiAllahu 'anhu lafaz Tahlil Khusus, Selawat Azimiah dan Istighfar Kabir. [8] Dalam pertemuan itu juga, Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam menerangkan kepada Tuan Shaykh Sayyid Ahmad radhiAllahu 'anhu sudut keutamaan dan rahsia-rahsia Tahlil Khusus, Selawat Azimiah dan Istighfar Kabir tadi. Selepas itu Baginda shallAllahu 'alaihi wasallam mentalqinkan dzikir itu kepada Tuan Shaykh Sayyid Ahmad radhiAllahu 'anhu tanpa perantaraan. [9]

Maka lahirlah sebuah tariqah yang agung yang dipimpin dan disebarkan oleh al-Qutb al-Muhaqiqqin Tuan Shaykh Sayyid Ahmad ibn Idris radhiAllahu 'anhu ini.

****************************************

[1] Ulama berbangga apabila mendapat sanad daripadanya misal Sayyid Muhammad Ali as Sanusi, Mufti Zabid Yaman Shaykh Abdur Rahman ibn Sulaiman al Ahdali, Qadhi Hassan ‘Akish. Imam Muhammad bin Ali Syaukani memberi pengiktirafan sedemikian sebagaimana termaktub oleh Shaykh Soleh Al Ja’afari, al-Muntaqa al-Nafis fiManaqib Qutb Dairah al-Taqdis Sayyidi Ahmad ibn Idris, ms 27

[2] Shaykh Ahmad bin Muhammad Sa’id radhiAllahu 'anhu, 1354H/1935M. Majmuk, al-Ahmadiyah Press, Singapura, (Jawi), ms 13

[3] Shaykh Ahmad bin Muhammad Sa’id radhiAllahu 'anhu, (tanpa tarikh). Faraid al-Ma’thir al-Marwiyah li al Tariqah al-Ahmadiyah al-Rashidiyah al-Dandarawiyah, dicetak oleh Sungai Ujung Press dalam tulisan Jawi, pada Fasal Keempat ms 34

[4] Knut S. Vikor, Sufi and Scholar, hal. 120.

[5] Al-Sayyid Muhammad ibn Ali al-Sanusi al-Khattabi al-Hasani. Kitab Al-Manhal al-Rawiy al-Ra’iq fi Asanid al-‘Ulum wa Usul al-Tara’iq

[6] Al-Shaykh Al-Sayyid Ibnu Idris. Kitab Al-Raksu wal Ghanaa’ was Sima’ ‘indal Thoriqatul Shufiyyah (Tarian, Nyanyian & al-Sima’ dalam Tariqah Tasawwuf, cetakan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, ms 5

[7] Hadhihi Turjumah Sidi Ahmad, (Egypt : Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, tanpa tarikh) ms 2-4

[8] Ibid.

[9] Shaykh Ahmad bin Muhammad Sa’id radhiAllahu 'anhu. Faraid al-Ma’thir al-Marwiyah li al Tariqah al-Ahmadiyah al-Rasyidiyah al-Dandarawiyah, dalam tulisan Jawi, ms 37

SEJARAH TARIQAH AHMADIAH IDRISIAHSocialTwist Tell-a-Friend

Tariqah Ahmadiah Idrisiah

Tariqah Ahmadiah Idrisiah

Tariqah Ahmadiah Idrisiah diasaskan oleh Tuan Shaykh Sayyid Ahmad bin Idris radhiAllahu 'anhu di awal kurun 19 (1835). Kemudian ia diperlengkapkan oleh pengasas keduanya Tuan Shaykh Sayyid Ibrahim ar-Rasyid radhiAllahu 'anhu (1872) dan pengasas ketiganya Tuan Shaykh Sayyid Muhammad ad-Dandarawi radhiAllahu 'anhu(1907).

Dari tarikh kemunculan tuan guru di atas, maka jelaslah bahawa Tariqah Ahmadiah merupakan tariqah yang baru usianya.

Namun begitu, ia adalah di antara tariqah yang mempunyai bilangan pengikut yang ramai di seluruh dunia.

Ada beberapa keistimewaan Tariqah Ahmadiah yang menyebabkan ia mendapat sambutan dan ramai pengikut, di antaranya ialah :

* Tariqah Ahmadiah diasaskan oleh 3 orang wali yang mencapai darjat Qutb yang telah bertemu dengan Rasulullah sallAllahu 'alaihi wasallam secara suri dan menerima sendiri ajaran tariqah ini dari Baginda sallAllahu 'alaihi wasallam.

* Ia mempunyai tiga wirid yang besar dan banyak kelebihannya, iaitu Tahlil Khusus, Selawat Azamiah, Istighfar Kabir.

* Tidak ada syarat-syarat tertentu yang agak berat dilaksanakan untuk menjadi ahli tariqah ini, seperti berkhalwat atau berpuasa, atau mengetahui fardhu 'ain dan 'aqaidul iman. Memadailah dengan Islam dan beriman sahaja.

* Orang yang beramal dengan Tariqah Ahmadiah ini terselamat dari gangguan syaitan ketika berada dalam sakaratul maut.

(Petikan dari kitab Faraidul Maatsaral Marwiah karangan oleh al-Marhum Tuan Shaykh Ahmad bin Muhammad Sa'id radhiAllahu 'anhu, selesai dikarang pada tahun 1935 Masihi setelah mendapati betapa besarnya minat masyarakat Islam Negeri Sembilan ketika itu terhadap Tariqah Ahmadiah. Kemuncaknya ialah apabila khalifah Tariqah Ahmadiah ketika itu al-Marhum Tuan Shaykh Abdullah bin Shaykh Al Hajj Muhammad Sa’id radhiAllahu 'anhu (Khalifah kedua yang menyusuli kepimpinan Tariqah Ahmadiah setelah wafat bapanya Tuan Shaykh Muhammad Sa’id radhiAllahu 'anhu. Beliau pula telah wafat pada tahun 1957 masihi), dipanggil ke istana oleh al-Marhum Tengku Besar Burhanuddin untuk memberi penerangan mengenai kebenaran perjalanan Tariqah Ahmadiah.

Pengarang adalah anak kepada pembawa tariqah ini ke Asia Tenggara yang juga khalifahnya yang pertama di rantau ini iaitu Tuan Shaykh Muhammad Sa'id bin Jamaluddin radhiAllahu 'anhu - wafat 1926)

Tariqah Ahmadiah IdrisiahSocialTwist Tell-a-Friend

SUHBAH - Berguru/Mendampingi Guru

Adapun suhbah (berguru/mendamping) dengan golongan `arifin al-akhyar (yaitu syeikhmu) maka yang dikehendaki dengannya ialah menyerahkan kehendak diri kepada mereka (engkau tak punya kehendak peribadi dan menyerahkan kepada  kehendak  mereka)  serta  suhbah  dan  berkhidmat kepada mereka kerana ALLAH. Inilah dia intipati rahsia,paksi dan  roh dalam jalan  tareqat.  Bermula  makrifat  itu bukanlah dapat dengan uzlah, sesungguhnya makrifat itu terhasil dengan suhbah.

Adapun usaha bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan dan zikir maka yang dikehendaki dengannya ialah jangan berlalu pada diri si murid barang sedetik waktu pun melainkan ia dalam ketaatan kepada ALLAH.
Inilah dia maksud dari jalan tareqat dan yang paling penting di sisi ahli tahqiq. Setiap detik berlalu ke atas seorang faqir (murid lelaki dan wanita) yang tidak diisi dengan zikrullah adalah menjadi kekesalan dan penyesalan kepadanya.
Maka waktu-waktu seorang faqir (kembara penuju ALLAH dan yang menempuh jalan kepada Robbana) -jelasnya selain waktu kerja, tugas dan kesibukannya- adalah sekitar zikir, muzakarah, berfikir dan merenung. Barangsiapa yang kosong waktunya dari perkara perkara ini maka dia berada dalam pengangguran dan kekenduran (putus hubungan), tiada apa yang diperolehinya dari jalan tareqat melainkan namanya lagi dia tidak merasa apa-apa zauq kewalian, dia tidak mendapati manis imannya lagi tak beroleh faham dari ilmunya.  

Siapa saja yang beramal dengan apa yang kami bentangkan ini Insya ALLAH akan mencapai makrifat terbesar kerana apa yang kami sampaikan tadi merupakan isi dari buah syariat yang suci. Maka hendaklah kalian berakhlak dengan apa yang telah kami sebutkan. Ia merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak. 

Untuk melaksanakannya mintalah tolong kepada ALLAH. Sesungguhnya kamu tak lama lagi akan mencapai satu maqam di mana kamu mengambil ilmu dari ALLAH, akan hilang darimu sifat-sifat kebiasaan manusia dan hidup dalam dirimu sifat-sifat  rohani.  Dengan  hidupnya  sifat-sifat  rohani  dalam dirimu  engkau  akan  sampai  ke  hadrat  nan  kudus  dan  suatu apa pun tidak menghijabmu darinya. Di situ jadilah ghaib dan syahadah (nyata) padamu sama. Kerana di situ engkau sudah bersama ALLAH dan telah masuk ke negeri kejujuran dalam `ubudiyyah kepada  ALLAH yang  Maha  Esa lagi maha Perkasa. 

Barangsiapa yang tidak menjalani suluk (didikan) seperti yang  kami  sebutkan  ini  nescaya  rohaninya  dikalahkan  oleh kebiasaan manusiawinya lalu butalah mata hatinya dan terhijablah jiwanya  oleh  segala  alam  buana  dari  yang  Maha Pencipta lalu rugilah urusannya dan tersia-sialah hidupnya.
Maka hendaklah kamu berzikir mengingati ALLAH, yang demikian itu merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak. Tetaplah kamu teguh di pintu ALLAH. Hendaklah kamu berhimpun untuk sama-sama zikrullah dan hendaklah kamu saling berhubung dan saling ziarah menziarahi. 

Ketahuilah bahawa pekerjaanmu dalam jalan tareqat ini dinilai besar oleh ALLAH dan kedudukanmu adalah tinggi. Pastinya ALLAH akan memperbaharui urusan agama ini denganmu. Maka hendaklah kamu tetap teguh, yang demikian itu adalah kemestian yang tak boleh tidak. Insya ALLAH, Insya ALLAH, Insya ALLAH. 

Lagi  hendaklah  kamu tahqiq  bahawa jika  kamu beramal dengan apa yang kami nyatakan ini nescaya ALLAH akan memimpin tanganmu sekarang, nescaya kamu kembara menuju ALLAH dengan zahir dan batinmu, nescaya kamu mencapai apa yang telah dicapai oleh para rijal yang mendahuluimu. Cubalah sendiri kerana dengan pengalaman sendiri tersingkap bagimu  segala hakikat dan terzahir  apa  yang  sembunyi pada jalan  tareqat.
Dan hendaklah kalian menghubungi dan berhubung dengan  kami  (syeikhmu)  selagi  kami masih  hidup. Dengan  itu akan tetaplah perjalananmu lagi akan sempurnalah urusanmu. 

Semoga ALLAH Taala membela kami dan dirimu, semoga ALLAH menjaga dan menaungimu. Akhir kata: 

1.  Hendaklah engkau musafir meninggalkan sombong dan golongan penyombong, juga zalim dan para penzalim.
2.  Hendaklah engkau benci ujub, benci mereka yang ujub dengan diri mereka dan mereka yang redho dengan nafsu mereka.
3.  Tinggalkanlah  sikap  mementingkan  diri  sendiri, tinggalkanlah mereka  yang bodoh dan orang-orang jahil.
4.  Larilah dari hasad dan para penghasad.
5.  Tanggalkanlah sifat  marah,  berang dan bertengkar dari dirimu.
6.  Janganlah engkau bersikap meluat dan dendam.
7.  Janganlah engkau menjadi pembuat makar, tipu daya dan licik kehidupan.
SUHBAH - Berguru/Mendampingi GuruSocialTwist Tell-a-Friend

Tujuan Tarekat

~ Tujuan Tarekat ~ 

Tarekat menurut  para ahli tasawuf bertujuan  untuk mencari  keredhaan Allah  SWT, melalui latihan jiwa (riyadhah) dan berjuang  melawan hawa  nafsu (mujahadah)  dan  membersihkan diri dari sifat yang tercela.

Berkenaan dengan tujuan  tarekat ini, Abu Bakar Aceh mengatakan bahwa tujuan  daripada tarekat itu ialah mempertingkatkan iman dalam hati pengikut-pengikutnya, demikian rupa sehingga tidak ada yang lebih indah dan dicintai selain daripada Tuhan, dan kecintaan itu melupakan dirinya dan dunia ini seluruhnya.

Dalam perjalanan kepada tujuan itu,  manusia harus :

1. Ikhlas (bersih segala amal dan niatnya)

2. Muraqabah (merasa diri selalu diawasi Tuhan dalam segala gerak-gerinya)

3. Muhasabah (memperhitungkan betapa rugi amalnya, agar sentiasa dapat memperbaiki kebajikannya)

4. Tajarrud (melepaskan segala ikatan apapun jua yang akan merintangi dirinya menuju Allah)

5. Isyq (rindu yang tidak terbatas terhadap Tuhan)

6. Hubb (kecintaan kepada Tuhan itu melebihi dirinya dan segala alam yang ada di sekitarnya).

Pada hakikatnya tujuan utama tarekat  ini tidak  lain  adalah  agar  seorang hamba dapat mengenal Allah atau  ma’rifat billah  dan selalu dekat  dengan  Allah.

Dalam ajaran  Islam,  Tuhan  memang  dekat sekali dengan  manusia, sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 186 :
“Dan apabila hamba-hamba-Ku  bertanya  kepadamu  tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya  Aku adalah dekat. Aku  mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku  dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar  mereka  selalu  berada  dalam kebenaran”.

Dalam  rangka  mengenal  sedekat-dekatnya  dengan Tuhan itu,  menurut para Sufi, manusia harus berusaha mengenal dirinya.  Dengan  mengenal dirinya itulah maka  ia  akan  mengenal  Tuhannya. 

Jadi dengan menempuh tarekat,  menurut Nurcholis Madjid  bererti kita menempuh jalan yang benar  secara mantap dan konsisten. Orang yang demikian dijanjikan Tuhan akan memperoleh kurnia hidup  bahagia yang tiada terkira.

Hidup bahagia itu ialah hidup sejati, yang dalam  ayat  suci diumpamakan dengan air yang melimpah  ruah. Dalam kesufian, air kurniaan illahi itu disebut “air  kehidupan”. Inilah  yang secara simbolik  dicari  oleh para pengamal  tarekat, yang wujud sebenarnya  tidak  lain ialah “pertemuan” dengan tuhan dengan redhaNya.

"Maka selain dari Allah, ianya merupakan hijab buat manusia". Wallahu a'lam.

Tujuan TarekatSocialTwist Tell-a-Friend

Hadits tentang munculnya wahabi

 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ أَوْ أَبِي نُعْمٍ شَكَّ قَبِيصَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ و حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَيَّظَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ قَتْلَهُ أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

Telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayahnya dari Ibn Abu Nu'm – atau Abu Nu'm, Qabishah masih ragu antara keduanya- dari Abu Sa'id Al Khudzri berkata, "Beberapa potongan emas didatangkan kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau membaginya di antara empat orang." Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nashr telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ayahnya dari Ibn Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudzri berkata, "Ali, yang ketika itu di Yaman mengirimkan beberapa potongan emas yang masih dengan tanahnya kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau membagi-bagikannya antara Al aqra' bin Habis Al Hanzhali, lalu salah seorang Bani Majasyi', lalu 'Uyainah bin Badar Al Fazari, Alqamah bin 'Al Atsah Al 'Amiri, kemudian seorang Bani Kilab dan Zaid Al Khail Ath Thai, kemudian salah seorang Bani Nabhan. Maka beberapa orang qurasy dan Anshar pun marah, mereka berkata, 'Nabi berikan emas itu kepada pemuka-pemuka penduduk Nejed dan ia meninggalkan kita-kita'. Nabi terus berkata: 'Hanyasanya aku beri mereka untuk menjinakkan hati mereka.' Kemudian datanglah seseorang yang kedua matanya menjorok ke dalam, dahinya menjorok keluar, jenggotnya lebat, dua keningnya menjorok keluar dan berkepala gundul, orang itu kemudian berkata, 'Hai Muhammad, bertakwalah kepada Allah (maksudnya bertindaklah hati-hati dan adil)! ' Spontan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Siapa lagi yang menaati Allah jika aku membangkang-Nya, sesungguhnya Allah telah memberiku kepercayaan untuk memimpin penduduk bumi sedang kalian tidak percaya kepadaku." Lantas ada seorang sahabat yang meminta beliau untuk membunuh orang itu, dan seingatku orang sahabat itu adalah Khalid bin Al Walid, namun nabi mencegahnya. Tatkala orang itu pergi nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara keturunan orang ini ada suatu kaum yang membaca al quran yang tidak melebihi tenggorokan mereka (membaca alquran tidak meresap dalam hati), mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, mereka membantai pemeluk Islam dan membiarkan pemuja patung-patung, kalaulah aku temui mereka, niscaya aku bunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum 'Ad." (HR.Bukhari : no.6880/7008)

Hadits tentang munculnya wahabi

(Habib Munzir)

Alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,
Cahaya Rahmat Nya swt semoga selalu menerangi hari hari anda dengan kebahagiaan,

Saudaraku yg kumuliakan,

ketika Rasul saw sedang membagi bagi harta maka datanglah seorang pria yg membelalak kedua matanya, lebat cambangnya, berkepala sulah (gundul), berkata : Takwa kepada Allah wahai Muhamad..!, maka Rasul saw bersabda : "Siapa yg takwa kepada Allah jika aku bermakdsiat..?, apakah ALlah membuatku mengamankan bumi dg kebangkitanku dan kalian tak menganggapku amanah?.
maka berkata Khalid bin walid : izinkan aku menebas lehernya wahai Rasulullah.., namun Rasul saw melarangnya, lalu berkata : Sungguh akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yg mempelajari Alqur’an namun tidak melebihi tenggorokannya (hanya dilidah dan tidak menjiwainya), mereka semakin jauh dari agama sebagaimana menjauhnya panah dari busurnya., mereka memerangi orang islam, dan membiarkan para penyembah berhala, kalau aku menjumpai mereka akan kuperangi sebagaimana diperanginya kaum Aad. (Shahih Bukhari)

terdapat banyak hadits semakna riwayat shahih Bukhari dan shahih Muslim.

jelas sudah, kaum wahabi mengatakan Rasul saw adalah manusia biasa, mereka tak mahu memuliakan Rasul saw, sebagaimana ucapan orang tsb yg menghardik Rasul untuk agar adil, karena ia menganggap Rasul adalah sama dengannya, manusia biasa, tak perlu dimuliakan.
dan mereka kaum wahabi memerangi muslimin yg ziarah, tawassul, maulid, tarawih, dll, dan mereka tak pernah memerangi orang hindu atau budha atau yg menyembah berhala.
mengenai Hizbuttahrir dan ikhwanulmuslimin saya tak menemukan rujukan akidah mereka.

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,

Wallahu a’lam
Hadits tentang munculnya wahabiSocialTwist Tell-a-Friend

Mati Yang Empat Perkara

Mati Yang Empat Perkara.

1. MATI TABI’I

Yaitu mati panca indra yang lima, seluruh anggota tubuhnya secara lahir dan batin telah membaca Allah Allah dan suara alam ini seolah berzikir dan terdengar membaca kalimat Allah Allah, berzikir dengan sendirinya, hingga yang tinggal hanyalah rasa rindu terhadap Allah. Orang yang telah merasakan mati Tabi’i itulah orang yang telah sampai dengan Rahmat Allah pada maqam tajalli Af’alullah (nyata perbuatan Allah SWT

2. MATI MAKNAWI

Yaitu merasakan dirinya lahir dan batin telah hilang dan seluruh alam ini telah lenyap semuanya, yang ada hanyalah kalimat Allah Allah semata-mata dimanapun ia memandang, kalimat Allah yang ditulis dengan Nur Muhammad.

Orang yang telah merasakan mati maknawi itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada maqam Asma Allah SWT, atau biasa disebut maqam Tajalli Asma (nyata nama Allah SWT), nama dengan yang punya nama tidak terpisahkan sedikitpun. ”Dengan nama Allah SWT, yang tidak memberi mudarat/binasa dilangit dan dibumi dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui”.

3. MATI SURI

Yaitu didalam perasaan orang itu telah lenyap segala warna-warni, yang ada hanya Nur semata-mata, yakni Nurullah, Nur Dzatullah, Nur Sifatullah, Nur Asma Allah, Nur Af’alullah, Nur Muhammad, Nur Baginda Rosulullah saw, Nur Samawi, Nur ‘Ala Nur.

Inilah orang yang telah diberi pelita oleh Allah untuk meluruskan jalannya

Orang yang telah merasakan mati suri itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam Tajalli Sifattullah (Nyata Sifat Allah).

4. MATI HISI

Yaitu dalam perasaannya telah lenyap kalimat Allah, dan telah lenyap pula seluruh alam ini secara lahir dan batin, dan telah lenyap pula nur yang tadinya terang benderang, yang ada dan dirasakannya adalah Dzat Allah SWT, bahkan dirinya sendiripun dirasakannya hilang musnah, ia telah dibunuh Allah SWT. dan dialah sebagai gantinya, sebagaimana firman Allah SWT didalam Hadist Qudsi:

“Bahwasanya hamba-Ku, apabila AKU telah kasihi, AKU bunuh ia, lalu apabila telah AKU bunuh, maka AKUlah sebagai gantinya”

Maka langkahnya seolah-olah langkah Allah

Pendengarannya, pendengaran Allah

Penglihatannya, penglihatan Allah

Geraknya, kehendak Allah

Perbuatannya, perbuatan Allah

Orang yang telah mendapat mati hisi, ia akan melihat Allah SWT dalam perasaannya

Surat Al-Baqarah ayat 115 :

“Timur dan barat kepunyaan Allah SWT, kemana kamu menghadap, maka disana ada wajah Allah”

Surat An-Nisa ayat 126 :

[4:126] Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.

“Dialah Allah yang awal dan Dialah yang zhahir dan Dialah Allah yang batin”

Orang yang telah merasakan mati hisi, itulah orang yang telah sampai dengan Rahmat Allah SWT pada maqam Tajalli Dzat.

Mati Yang Empat PerkaraSocialTwist Tell-a-Friend

Wasiat Sayyid Ahmad ibn Idris

Berkata Sayyid Ahmad ibn Idris r.a

Hendaklah kamu mengamalkan wasiat ini, kerana nilainya lebih tinggi dan hebat daripada emas dan perak. Dengannya, kamu akan dapat mengalahkan penunggang kuda yang pantas di gelanggang perlumbaan. Bahkan, akan menyampaikan kamu dengan izin Allah kepada apa yang kamu impikan sehingga  kepada suatu  perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengari oleh telinga dan tidak pernah terlintas di benak hati manusia. Inilah wasiatnya:

Jika kamu hendak membaca Salawat 'Azimiah atau salawat  al Ahmadiyah yang lain, hendaklah kamu membacanya dalam keadaan berwudhu', duduk berlutut sambil mengadap Kiblat, merendahkan pandangan dengan menghadapkan hati dan ruh kepada Nabi saw sambil membayangkan gambaran Baginda saw dengan pandangan yang hakiki. Dengan cara ini, akan menghapuskan hijab di antara kamu dan yang dilihat iaitu Nabi saw. Maka Baginda saw melihat kamu sebagaimana kamu melihat Baginda saw. Baginda saw mengasihi kamu sepertimana kamu mengasihi Baginda saw dan Baginda saw melimpahkan kepadamu pandangannya yang tinggi dan ruhnya yang jernih bercahaya. Lantas ruh kamu akan bergetar seperti bergetarnya dahan yang hijau apabila disirami air. Lebih-lebih lagi, jika dilakukan di tempat yang sunyi selepas solat Subuh, atau pada pertengahan malam.

Jika dizahirkan sesuatu kepada kamu, maka jangan kamu ceritakan kepada seorang pun melainkan syeikh kamu telah kamu mengambil tariqat di tangannya. Tetapi, jika kamu tidak melihat apa-apa, maka bersabarlah hingga sempurna bagi kamu perkara tersebut, darjat kamu meningkat dan kamu layak untuk menerimanya.

Firman Allah:

"Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, Kami berikan kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan; dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya." (Yusuf: 22)

Hendaklah kamu memelihara faedah istimewa yang bernilai tinggi ini. Lebih-lebih lagi, jika kamu berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah al Munawwarah kerana tempat itu lebih afdhal, lebih cepat terhasil dan lebih dekat dengan apa yang kamu inginkan. Rasulullah saw adalah tempat tujuan yang paling utama dan tinggi; yang akan menyampaikan kepada Musyahadah Ilahiyyah; perkara yang berada di sebalik aqal dan pancaindera manusia.

Telah diriwayatkan oleh al Bukhari daripada Anas ra, bahawa Nabi saw telah bersabda:

"Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, kedua ibu bapanya dan manusia seluruhnya."

Dengan kecintaan ini, akan mendekatkan kamu dengan pertolongan dan kehendak Allah kepada peningkatan tajalliyaat. Dengannya, kamu akan sampai kepada apa yang telah dikecapi oleh ahli Arifin, kamu akan menceduk apa yang telah diceduk oleh mereka dan kamu akan meminum apa yang telah diminum oleh mereka di dunia dan akhirat. Firman Allah saw:

"Dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman (yang lain) yang bersih suci, (serta dikatakan kepada mereka), "Sesungguhnya (segala pemberian) ini untuk kamu sebagai balasan, usaha amal kamu (di dunia dahulu) diterima dan dihargai (oleh Allah)." (Al Insaan: 21-22)

Betapa aku merinduimu, wahai kekasihku, wahai Rasulullah saw!

Wahai murid! Wajib ke atas kamu sentiasa dan selama-lamanya mengkoreksi dan melihat ke dalam hatimu sejauh mana kecintaanmu terhadap Rasulullah saw, dan menimbangnya dengan neraca al Quran dan al Sunnah; adakah Baginda saw lebih kamu cintai daripada diri kamu, anak-anakmu dan kedua ibu bapamu? Adakah hati kamu merindui Baginda saw? Adakah air matamu pernah mengalir dek menanggung kerinduan terhadap Baginda saw? Adakah lidah kamu pernah memujinya kerana pujian kepadanya adalah ibadah?  Adakah kamu berusaha membanyakkan salawat dan salam ke atas Baginda saw? Adakah hati kamu suka dan redha mengikuti Sunnah Baginda saw?

Jika jawapannya, "Ya", maka bergembiralah kamu dengan dua kegembiraan di dunia dan akhirat.

Wasiat Sayyid Ahmad ibn IdrisSocialTwist Tell-a-Friend

Blog Fatwa Malaysia

Blog Fatwa Malaysia

Pandangan Mengenai Golongan
Wahabi
ISU:

Apakah pandangan Majlis Fatwa Kebangsaan berkenaan golongan Wahabi? Adakah golongan yang berzikir dan berdoa secara sendiri-sendiri selepas solat itu Wahabi?

PENJELASAN:
Aliran Wahabi bukanlah satu mazhab akan tetapi satu bentuk gerakan pemikiran agama yang banyak dipegang oleh ulama-ulama Haramayn (Mekah dan Madinah) kontemporari mengikuti pendekatan yang diambil oleh Muhammad bin Abd Wahhab (m.1792). Dari segi mazhab , mereka lebih hampir dengan mazhab Hanbali walaupun dari beberapa segi mereka lebih ketat dan
keras.

Dalam sejarah tradisi ilmu Islam, aliran Wahhabi bukanlah mewakili arus perdana mazhab Ahl Sunnah wa al-Jamaah kerana sejak seribu tahun lebih, aliran yang menjadi peneraju kepada pentafsiran Ahl Sunnah wa al-Jamaah dalam bidang akidah ialah Asha’irah dan Maturidiyah, manakala dalam bidang fiqh ialah empat mazhab utama iaitu Shafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Dari segi pendekatan ilmiah, aliran Wahabi membawa pendekatan yang agak sempit dengan metodologi harfiah (literal) yang mereka ambil dalam memahami sumber agama khususnya al-Qur’an.

Justeru itu,
sebahagian dari pandangan mereka dalam agama bersifat agak keras terutama terhadap orang yang tidak mengambil pendekatan mereka. Pendekatan sebegini akhirnya telah membawa kepada kecenderungan untuk mudah mengeluarkan orang Islam dari lingkungan agama yang tidak sealiran dengan aliran Wahabi.

Contoh perbezaan pandangan golongan Wahabi yang agak jelas ialah pandangan mengenai sunnah dan bid’ah. Berdasarkan makna literal beberapa hadis Nabi, mereka menganggap bahawa setiap amalan ibadat yang tidak mengikuti secara langsung cara yang dibawa oleh Nabi saw, dianggap bid’ah dan terkeluar dari Islam.

Justeru itu banyak amalan dan pegangan yang telah diamalkan oleh masyarakat Islam telah dianggap terkeluar dari agama Islam oleh golongan Wahabi. Pendekatan ini telah menyebabkan perpecahan di kalangan sebahagian masyarakat yang telah lama mempunyai kesatuan dalam ibadat menurut pentafsiran imam-imam muktabar dalam mazhab Shafi’i dan dalam akidah menuruti aliran al-Ash’ari dan al-Maturidi.

Banyak persoalan yang bersifat khilafiah telah diangkat dan dianggap sebagai perkara usul sehingga menjadi permasalahan dalam masyarakat, seperti larangan doa qunut, wirid dan berdoa secara berjamaah selepas solat, tahlil, berzanji, qasidah, burdah, membaca yasin pada malam jumaat, perayaan maulid, kesemuanya ditolak atas nama bid’ah yang sesat. Ini sama sekali tidak selari dengan pemahaman sunnah dan bid’ah yang sebenar dalam Islam dan juga tidak bertepatan dengan semangat ilmiah dalam tradisi Islam yang membenarkan perbezaan pandangan dalam persoalan khilafiah.

Dalam konteks tasawuf, mereka amat keras membid’ah amalan-amalan tariqat, amalan wirid dan selawat yang
dilakukan oleh golongan sufi. Dalam akidah, mereka membid’ahkan ajaran tauhid berdasarkan sifat yang kesemuanya dipelopori oleh ulama-ulama berwibawa dalam aliran Ahl Sunnah wa al-Jama’ah.

Contoh lain perbezaan pemahaman aliran Wahabi ialah pendekatan mereka dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dalam al-Qur’an seperti ayat berkaitan ‘tangan dan wajah Allah’, istiwa’ dan lain-lain. Dengan mengisbatkan secara literal ayat-ayat ini dan menolak sama sekali pendekatan ta’wil yang juga salah satu pendekatan yang diambil oleh ulama salaf dan khalaf, ia membawa kepada kecenderungan tajsim (kefahaman Allah berjism) dan tashbih (kefahaman Allah menyamai makhluk) terutama kepada mereka yang berfahaman simplistik berkaitan isu tersebut.

Ramai ulama-ulama yang telah mengkritik dan menghujah aliran Wahabi termasuk saudara kandung Sheikh Muhammad Abdul Wahhab sendiri iaitu Sheikh Sulayman Abd Wahhab dalam kitabnya bertajuk al- Sawa’iq al-Ilahiyyah fi al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah.

Antara ulama-ulama lain ialah Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan (m.1886) Mufti Mekkah dan Shaykh al-Islam dalam kitabnya al-Durar al-Saniyyah fi al-Radd ‘ala al- Wahhabiyyah dan Dr. Sa’id Ramadhan al-Buti dalam karyanya al-Salafiyyatun Marhalatun Zamaniyyatun Mubarakatun la Mazhabun Islamiyyun.

Memandangkan Malaysia jelas mengambil pendirian sejak beratus tahun lalu bahawa aliran yang harus diikuti ialah mazhab Shafi’i dan dalam akidah aliran Ash’ari dan Maturidi dan ianya telah menghasilkan perpaduan yang utuh di kalangan umat Islam, baik dalam ibadah, muamalah dan lain-lain sehingga memberi ketenangan dan keharmonian dalam masyarakat dan negara, maka aliran Wahabi adalah tidak sesuai dalam konteks kefahaman dan amalan agama di Malaysia.

Manakala mereka yang berzikir secara sendiri-sendiri selepas solat tidak semestinya dari aliran Wahabi. Namun sekiranya mereka membid’ahkan orang yang berzikir secara berjamaah selepas solat berkemungkinan besar ia dari golongan tersebut.
Wallahu A’lam.

http://www.e-fatwa.gov.my/blog/pandangan-mengenai-golongan-wahabi

Blog Fatwa MalaysiaSocialTwist Tell-a-Friend

Talqin dan bai'ah

Talqin dan bai'ah

Talqin ialah peringatan seorang guru kepada muridnya sedangkan bai'at yang juga dinamakan ahad ialah kesanggupan dan kesetiaan seorang murid di hadapan gurunya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala amalan dan kebajikan yang diperintahkan oleh guru.

Terdapat banyak sekali hadis yang menerangkan peristiwa Nabi saw mengambil ahad pada waktu membai'at sahabat-sahabat beliau.

Diriwayatkan oleh Ahmad at Tabrani dan Syaddad ibn Aus bahawa Rasulullah saw pernah mentalqinkan sahabat-sahabat beliau secara berkumpulan dan juga secara perseorangan.
"Pada suatu ketika kami berada dekat Nabi saw dan beliau bersabda, bermaksud: "Adakah di antara kamu orang asing?" (yakni dari golongan ahli kitab). Maka jawab saya: "Tidak ada". Lalu Rasulullah saw menyuruh menutup pintu dan berkata: "Angkat tanganmu dan ucapkanlah 'Laa Ilaaha Illallah", lantas beliau menyambung, segala puji bagi Allah, wahai Tuhanku! Engkau telah mengutuskan aku dengan kalimat ini dan Engkau menjadikan dengan ucapannya kurnia syurga kepadaku dan bahawa Engkau tidak sekali-kali memungkiri janji." Kemudian beliau berkata: "Ketahuilah, gembiralah sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu semua."

Seterusnya Allah berfirman:

"Maka bergembiralah kamu dengan bai'atmu, yang kamu telah lakukan itu adalah kejayaan yang agung." (At Taubah 9:111)

Tentang bai'ah perseorangan pula terdapat di dalam hadis riwayat at Tabrani dan al Bazzar yang menjelaskan cara Rasulullah saw membai'atkan Saiyidina Ali;

"Sesungguhnya Ali karramallahu wajhadu bertanya kepada Nabi Muhammad saw dengan perkataan: "ya Rasulullah, tunjukkanlah aku akan sedekat jalan kepada Allah dan sesenang-senangnya atas hamba-Nya dan yang paling di sisi-Nya."
Maka berkata Nabi saw: "Hendaklah engkau perbanyakkan zikir kepada Allah dalam keadaan sunyi dan tenang."
Maka berkataku Ali: "Setiap manusia berzikir, maka khususkan bagiku sesuatu." Berkata Rasulullah saw:
"semulia apa yang aku katakan dan Nabi-Nabi sebelum daripada aku ialah 'Laa Ilaaha Illallah', dan sekiranya sekalian langit dan bumi diletakkan dalam satu daun neraca dan 'Laa Ilaaha Illallah' di dalam daun neraca yang lain maka akan lebih berat neraca yang diisikan oleh 'Laa Ilaaha Illallah', dan tidak berlaku kiamat selagi ada di atas muka bumi ini yang mengatakan 'Laa
Ilaaha Illallah'.
Selepas itu berkata Ali: "Maka bagaimana aku menyebutnya."
Berkata Nabi Muhammad s.a.w.: "Pejamkan matamu dan dengar daripadaku 'Laa Ilaaha Illallah' tiga kali selepas itu katakan tiga kali dan aku mendengar."

Talqin dan bai'ahSocialTwist Tell-a-Friend

Usaha & Terkerasi

[Kitab Risalah Al Aqoid Wal Fawaid, Tuan Guru Haji Daud, Bukit Abal]
*
(Usaha . Terkerasi)
Perbuatan seorang itu dua bangsa, pertama, sengaja dibuat. Kedua, tidak sengaja dibuat.
Potong seorang itu dua kali potong dengan qasad hendak potong kayu pada kedua-dua kalinya itu. Kali yang pertama kena kayu sebagaimana qasadnya. Kali yang kedua kena jari menyalahi qasadnya.
Kalau orang bertanya: Kerana apa engkau potong jari? Maka dijawabnya: Aku tidak sengaja, aku tidak pisah. Aku tidak qasad. Aku tidak kehendak, hanya aku qasad hendak potong kayu, tiba-tiba terkena jari.
Maka, didapati potong kayu dan potong jari itu tidak serupa kerana potong kayu itu, ada kehendak sebab itulah mengaku ia dengan perbuatannya dan potong jari itu tidak kehendak sebab itulah tidak mengaku ia dengan perbuatannya.
Maka perbuatan yang ada kehendak itu dinamakan dia usaha dan perbuatan yang tiada kehendak itu dinamakan  terkerasi. .كسبى . اختياري جبرى اضطرارى 

Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawa makna usaha itu perbuatan yang terbit dari seorang dengan kehendaknya (iradatnya).

Dan makna terkerasi itu perbuatan yang terbit daripada seorang tidak dengan kehendaknya.

Tiap-tiap daripada dua perbuatan itu pada zahirnya itu perbuatan seorang itu kerana terbit ia daripadanya dan pada hakikatnya itu jika perbuatan itu tidak beserta dengan kehendak seorang itu maka iaitu semata-mata perbuatan Allah swt.

Dan jika beserta dengan kehendak seorang itu maka iaitu bukan semata-mata perbuatan Allah swt hanya bersyarikat dengan usaha seorang itu tetapi bersyarikat ini ialah bersyarikat pada rupa jua bukan bersyarikat pada memberi bekas kerana tidak memberi bekas sekali-kali, usaha seorang itu.
Maka barangsiapa iktiqad memberi bekas ia dengan asing sendirinya dan terkaya ia daripada Allah swt nescaya jadi kafir ia.(m/s 42-43)

(Hikmat dibangsakan perbuatan kepada hamba)

Allah swt jadi pada manusia ini akan nafsu yang suka kepada puji dan elok dan baik dan sedap dan seumpamanya dan benci kepada kepada cela dan hodoh dan jahat dan tidak sedap dan seumpamanya.

Allah swt jadi akan makhluk ini dua bangsa, suatu bangsa benda yang bersetuju dengan nafsu iaitu benda yang dipuji dan baik dan elok dan sedap dan seumpamanya.

Apabila memuji seseorang nescaya terkenalah puji itu atas tuhan dan apabila mencela ia nescaya terkenalah cela itu atas itu atas tuhan juga kerana tuhanlah menjadi akan benda yang dipuji dan benda yang dicela itu maka naiklah puji dan cela itu atasnya.

Tatkala menghendaki hikmah Allah swt akan bahwa beradab setengah hambanya itu dengannya, nescaya menjadi ia akan syaitan dan nafsu dan usaha dan seumpamanya seolah-olahnya penyapus tangan bagi hambaNya yang terkena luati benda yang jahat adab dibangsa akandia kepada Tuhannya.

Maka apabila mengenai akan hamba oleh suatu benda yang jahat dibangsa akandia kepada Tuhan maka hendaklah ia bangsa akandia kepada syaitan atau nafsu atau usaha atau seumpamanya supaya beradab ia dengan Tuhannya

Kalau orang tanya: Tidakkah dusta jika dibangsa akan benda itu kepada syaitan, nafsu, usaha dan seumpamanya. Kerana sekeliannya itu tidak memberi bekas ia, maka tidaklah perbuatan baginya hanya perbuatan bagi Allah swt jua.
Maka jawabnya: Tidak dusta kerana muafakat dibangsakan kepada yang tersebut itu dengan zahirnya kerana timbul perbuatan itu pada yang tersebut itu dan kerana bersebabnya dengan yang tersebut, maka dengan iktibar inilah berlaku percakapan syarak dan lainnya pada menyandarkan dan membangsakan perbuatan itu kepada yang lain daripada Allah swt.

Dan pula usaha itu, hasil ia dari takluk 4 sifat: Pertama, kehendak Allah swt. Kedua, kehendak hamba. Ketiga, kuasa Allah. Keempat, kuasa hamba.

Kehendak dan kuasa Allah swt, memberi bekas. Kehendak dan kuasa hamba, tidak memberi bekas pada hakikatnya, tetapi pada rupa sahaja.

Manakala menakluk kesemua 4 sifat itu pada suatu buatan nescaya timbullah perbuatan itu, perbuatan hamba yang dinamakan usaha dan tersembunyilah perbuatan Allah swt itu di dalam perbuatan hamba itu kerana kalah yang tidak nampak tengok, iaitu Allah swt dan perbuatan Nya dan menang yang nampak tengok, iaitu hamba dan perbuatannya.

Maka dengan iktibar yang demikian itu tidaklah dusta mengaku hamba itu dengan perbuatannya dan mengata orang dengan perbuatannya. Dan timpalah atas hamba dengan sebab yang tersebut itu oleh hukum syarak seolah-olah mengambil salah dengan yang tersebut itu.

Dan manakala menakluk pada perbuatan itu oleh tiga sifat jua dan tidak ada padanya itu kehendak hamba, nescaya tidaklah bernama ia dengan perbuatan hamba itu dan jadilah mengaku hamba dengan perbuatannya dan mengata orang dengan perbuatannya itu dusta jua kerana ia semata-mata perbuatan Allah swt jua. Maka dengan sebab itulah tidak timpa atasnya oleh hukum syarak seperti terkerat jari bagi orang yang qasad hendak kerat kayu itu.

Dua orang yang menengok wayang: Satu yang menengok ia di sebelah luar tabir maka berkata ia: Suara itu suara wayang dan perbuatan pun perbuatan wayang. Dan satu lagi itu menengok ia kepada sebelah dalam tabir, maka berkata ia suara itu suara tok dalang dan perbuatan itu pun, perbuatan tok dalang juga. Maka kedua-dua orang itu tidak dikatakan dusta kerana muafakat perkataan tiap-tiap seorang itu dengan barang yang ia pandang atau dengan hantaran.

Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahwa perkataan seorang: Perbuatan itu perbuatan hamba. Dan perkataan orang lain pula: Bahwa perbuatan itu perbuatan Allah swt, iaitu tidak dikatakan dusta kedua-duanya kerana muafakat perkataan tiap-tiap seorang itu dengan barang yang ia pandang wallahu’alam.

Firman Allah swt: Ma asobaka min hasanati faminallahi wama asobaka min sayya a’ti famin nafsika. (An-Nisa' 79) Ertinya Apa-apa suatu yang mengena ia akan dikau daripada kebajikan maka iaitu daripada Allah dan apa-apa suatu yang mengenai akan dikau daripada kejahatan maka iaitu daripada diri engkau.

Ayat ini membangsakan kebajikan itu kepada Allah swt dan mengatakan kejahatan itu kepada hamba dengan dua iktibar: Pandangan batin dan pandangan zahir.

Allah swt sendiri mengatakan perbuatan kejahatan itu kepada hamba Nya, kerana mengajar mereka supaya beradab dengan Dia dan demikian itu tidak dikatakan berdusta kerana muafakat dengan pandangan zahir dan dengan usaha hamba itu, tetapi memberi keliru ia kepada orang bahwa kejahatan itu barangkali sebenarnya perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah swt sebagaimana iktiqad QADARIAH itu. Maka ini keliru menolak oleh firman Nya: Qul kullummin 'ibdillah (An-Nisa' 78). Artinya, katakan oleh mu, bermula tiap-tiap daripada kebajikan dan kejahatan itu dari sisi Allah swt jua. Bukan daripada yang lain pada hakikatnya hanya dibahasa akandia kepada hamba itu mengikut pandangan zahir kerana beradab dengan Allah swt jua.

Dan firmannya pula: Wallahu kholaqokum wama ta’malun. (Ash-Shaffat 96). Ertinya, Dan bermula Allah swt itu menjadi ia akan kamu dan akan perbuatan yang zahir pada kamu.

Ayat ini pula menyandarkan perbuatan itu kepada hamba dan menyatakan perbuatan hamba itu sebenarnya ialah perbuatan yang menjadikannya oleh Allah swt, bukan hamba itu menjadikannya sebagaimana zahirnya itu.
Setengah daripada guna ditimbulkan perbuatan seorang dan di sembunyikan di dalamnya itu akan perbuatan Allah swt itu supaya dapat diletakkan atasnya akan hukum syarak dan dapat diletakkan atasnya akan benda yang jahat adab dibahasakan kepada Allah swt.

Dan setengah daripada guna diletakkan hukum syarak atas seorang itu supaya terdiri di dalam alam ini kerajaan yang mengadungi hamba yang berkhidmat kepada tuhannya dengan segala hukum dan adab yang patut dengan kebesaran Nya dan ketinggian Nya dan makmurlah ia dengan dia dan akhirnya pula dibalas akandia di akhirat hingga ma’murlah ia pula dengan berbagai-bagai nikmat dan rahmat dengan kemurahannya di dalam kerajaan Yang Amat Besar yang berkekalan selama-lama, wallahu’alam

Bermula hukum syarak itu lima perkara: Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, dan kelima harus.
Wajib itu dapat pahala pada mengerja dan berdosa pada meninggal.
Sunat itu dapat pahala pada mengerja dan tidak berdosa pada meninggal.
Haram itu berdosa pada mengerja dan dapat pahala pada meninggal.
Makruh itu dapat pahala pada meninggal dan tidak berdosa pada mengerja.
Harus itu tidak dapat pahala dan tidak berdosa pada mengerja dan meninggal.(m/s 44-50)

(Segala iktiqad pada usaha )

Perbuatan yang dinamakan akandia usaha itu ada beberapa iktiqad.

Pertama, iktiqadkan perbuatan itu semata-mata perbuatan hamba jua memberi bekas ia dengan sendirinya tidak dengan Allah swt dan tidak dengan qudrat yang dijadikan dia pada hamba itu, iaitu Iktiqad tabaiyyah, maka ini iktiqad kufur.

Kedua, iktiqadkan perbuatan itu perbuatan hamba jua memberi bekas ia dengan qudratnya yakni tatkala menghendaki Allah swt akan menzahir pada hamba itu akan suatu perbuatan, maka menjadi ia padanya akan qudrat, maka berbuatlah hamba itu dengan kudratnya itu dan tidaklah berhajat ia kepada Allah swt kerana memadainya dengan kudratnya itu, maka ini iktiqad menyandarkan memberi bekas hamba itu kepada qudratnya, jikalau dicabut akan qudratnya itu, nescaya tidaklah memberi bekas dan berhajat Allah pada meluluskan kehendaknya itu kepada berlapik (wasitah). Yakni kepada mendahului menjadikan pada hamba itu akan qudrat, maka hasillah perbuatan itu dengan kehendak Allah swt dan dengan qudrat hamba tidak dengan qudrat Allah swt iaitu iktiqad kadariah.

Maka bagi ini iktiqad dua qaul: Pertama tidak mekafir ia akandia iaitu pihak yang berpegang dengan kaedah Iman Al-Asya’ri iaitu tidak pula mekafir akan Ahli Al-Qiblat. Kedua mekafir ia akandia iaitu pihak yang tidak berpegang dengan kaedah itu iaitu qaul daif.

Ketiga, iktiqadkan perbuatan itu semata-mata perbuatan Allah swt dan tidak ada atas hamba itu hukum syarak kerana tiada baginya usaha yang hendak diletakkan hukum itu atasnya, maka jadilah hamba itu seumpama bulu yang dibawa terbang oleh angin jua, iaitu iktiqad jabariah. Maka ini iktiqad kufur kerana menafinya akan hukum syarak.

Keempat, iktiqadkan perbuatan itu semata-mata perbuatan Allah swt jua dan tiada bagi hamba itu usaha tetapi ada di atasnya hukum syarak, maka ini iktiqad tidak kufur tetapi jahil empunya itu akan makna usaha itu hingga nafi ia akan dia dan nafinya akandia itu dusta jua kerana usaha itu ialah kerja iradat hamba dan kudratnya, maka iradat dan qudrat dan kerja keduanya itu tidak diingkar akan sabit sekeliannya itu bagi manusia disisi ‘uqala’ dan jika tidak memberi bekas ia sekalipun.

Kelima, iktiqadkan perbuatan itu bersyarikat ia antara Allah swt dan hamba pada memberi bekas akandia, maka ini iktiqad kufur.

Keenam, iktiqadkan perbuatan itu, perbuatan Allah swt jua memberi bekas ia padanya dan dan iktiqadkan ada bagi hamba itu usaha yang tidak memberi bekas ia padanya sekali-kali dan iktiqadkan ada atas hamba hukum syarak yang diletakkan dia atas usahanya itu. Maka ini iktiqad ialah iktiqad yang betul iaitu iktiqad bagi ahlil sunnah.

Dan bagi ahli ini iktiqad beberapa hal.

Pertama, pandang mereka itu kepada zahir jua dan berkata mereka itu perbuatan itu perbuatan hamba serta tidak berubah mereka itu daripada iktiqadkan perbuatan itu perbuatan Allah swt, hanya lupa mereka itu dan lalai mereka itu daripadanya jua maka lupa dan lalai itu seperti tidur juga pada pihak tidak mencedera ia akan iktiqad mereka itu dan tidak jadi ia iktiqad Qadariah yang salah itu.

Kedua, pandang mereka itu kepada batin jua dan berkata mereka itu perbuatan itu perbuatan Allah swt serta tidak tidak berubah mereka itu daripada iktiqadkan ada bagi hamba itu usaha dan ada baginya hukum syara’ yang diletakkan dia atas usahanya itu hanya lupa mereka itu dan lalai mereka itu daripada ingat kepada usaha itu dan kepada hukum itu, maka lupa dan lalai itu tidak mencedera ia akan iktiqad itu dan tidak jadi ia i’tiqad jabariah yang salah itu.

Ketiga, ghaib iradat hamba dan qudratnya dan kerja keduanya itu daripada pandangan mereka itu, maka tiadalah pada pada pandangan mereka itu suatu perbuatan melainkan perbuatan Allah swt jua, maka ini pandangan bukan nafi ia akan usaha dan akan hukum syara’ itu, hanya ghaib kedua-duanya itu daripada pandangan mereka itu jua dan tidak sedar mereka itu kerana mabuk mereka itu dengan minuman itu.

Keempat, pandang mereka itu kepada zahir dan batin yakni berkata mereka itu perbuatan itu perbuatan hamba ingat mereka itu di dalam hati mereka itu akan bahawasa perbuatan itu perbuatan Allah swt, maka ini pandangan ialah pandangan yang sempurna kerana dapat berhimpun antara dua pihak itu dan tidak hampa kedua-duanya.

Kelima, pandang mereka itu kepada menjadi Allah swt akan hamba dan iradatnya dan kudratnya dan menggeraknya akan keduanya pada berbuat dan berusaha dan menjadinya akan perbuatan di sisi bekerja keduanya dan melakunya akan hukum syara’ atasnya, dan lainnya hingga nyatalah bagi mereka itu dengan pandangan itu kebesaran tuhan dan ketinggiannya dan kehairanannya dan lainnya.  Ini pandangan ialah suatu bagi syuhud akan Allah swt, walahu’alam.

Kerana manasabah dengan ini bicara, kami sambungkan di sini akan suatu kaedah bagi membiasakan hati seorang dengan mengingatkan Allah swt di dalam segala bab yang lima, yang dinamakan dia pancaindera yang lima: Iaitu pelihat, pendengar, pencium, pekecap dan perasa supaya jadillah ia seorang yang ada baginya tuhan dan bertuhan ia, kepada Nya di dalam tiap-tiap bab itu dan jika tidak begitu nescaya jadilah ia seorang yang lalai seolah-olahnya tiada ada baginya tuhan yang daripadanyalah datang ia dan kepada Nya lah pulang ia pula, iaitu:

Apabila kamu melihat akan sesuatu maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt. Apabila kamu dengar akan sesuatu maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt. Apabila kamu berbau dengan sesuatu maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt. Apabila kamu kecap akan sesuatu makanan atau minuman maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt. Apabila kamu berasa dengan sesuatu yang bersentuh ia dengan kamu maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt.

Samada ingat yang tersebut itu ingat akan nama Allah swt atau akan zatNya atau akan mana-mana sifat Nya atau akan perbuatan Nya. Dan samada ingat itu dahulu daripada tiap-tiap satu daripada yang lima itu atau kemudiannya atau di dalamnya atau bersertanya. Mudah-mudahan, dengan mengekali ingat yang tersebut itu, berpindahlah engkau daripada kenal akan Allah swt dengan dalil atau dengan taklid sebagaimana kenal mutakalimin ini kepada kenal akandia pula dengan syuhud sebagaimana kenal ariffin radiallahuanhum, maka dapatlah engkau di sana itu rasa beberapa kesedapan pemberian Allah swt yang tidak dapat dibanding akandia dengan kesedapan dunia ini.(m/s 50-56)

[Kitab Risalah Al Aqoid Wal Fawaid, Tuan Guru Haji Daud, Bukit Abal]
Usaha & TerkerasiSocialTwist Tell-a-Friend

AYAT TASYBIH

.
(Habib Munzir Al-Musawa)

AYAT TASYBIH

Mengenai ayat mutasyabih yg sebenarnya para Imam dan Muhadditsin selalu berusaha menghindari untuk membahasnya, namun justru sangat digandrungi oleh sebagian kelompok muslimin sesat masa kini, mereka selalu mencoba menusuk kepada jantung tauhid yg sedikit saja salah memahami maka akan terjatuh dalam jurang kemusyrikan, seperti membahas bahwa Allah ada dilangit, mempunyai tangan, wajah dll yg hanya membuat kerancuan dalam kesucian Tauhid ilahi pada benak muslimin, akan tetapi karena semaraknya masalah ini diangkat ke permukaan, maka perlu kita perjelas mengenai ayat ayat dan hadits tersebut.

Sebagaimana makna Istiwa, yg sebagian kaum muslimin sesat sangat gemar membahasnya dan mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di Arsy, dengan menafsirkan kalimat ”ISTIWA” dengan makna ”BERSEMAYAM atau ADA DI SUATU TEMPAT” , entah darimana pula mereka menemukan makna kalimat Istawa adalah semayam, padahal tak mungkin kita katakan bahwa Allah itu bersemayam disuatu tempat, karena bertentangan dengan ayat ayat dan Nash hadits lain, bila kita mengatakan Allah ada di Arsy, maka dimana Allah sebelum Arsy itu ada?, dan berarti Allah membutuhkan ruang, berarti berwujud seperti makhluk, sedangkan dalam hadits qudsiy disebutkan Allah swt turun kelangit yg terendah saat sepertiga malam terakhir, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim hadits no.758, sedangkan kita memahami bahwa waktu di permukaan bumi terus bergilir,

maka bila disuatu tempat adalah tengah malam, maka waktu tengah malam itu tidak sirna, tapi terus berpindah ke arah barat dan terus ke yang lebih barat, tentulah berarti Allah itu selalu bergelantungan mengitari Bumi di langit yg terendah, maka semakin ranculah pemahaman ini, dan menunjukkan rapuhnya pemahaman mereka, jelaslah bahwa hujjah yg mengatakan Allah ada di Arsy telah bertentangan dg hadits qudsiy diatas, yg berarti Allah itu tetap di langit yg terendah dan tak pernah kembali ke Arsy, sedangkan ayat itu mengatakan bahwa Allah ada di Arsy, dan hadits Qudsiy mengatakan Allah dilangit yg terendah.

Berkata Al hafidh Almuhaddits Al Imam Malik rahimahullah ketika datang seseorang yg bertanya makna ayat : ”Arrahmaanu ’alal Arsyistawa”, Imam Malik menjawab : ”Majhul, Ma’qul, Imaan bihi wajib, wa su’al ’anhu bid’ah (tdk diketahui maknanya, dan tidak boleh mengatakannya mustahil, percaya akannya wajib, bertanya tentang ini adalah Bid’ah Munkarah), dan kulihat engkau ini orang jahat, keluarkan dia..!”, demikian ucapan Imam Malik pada penanya ini, hingga ia mengatakannya : ”kulihat engkau ini orang jahat”, lalu mengusirnya, tentunya seorang Imam Mulia yg menjadi Muhaddits Tertinggi di Madinah Almunawwarah di masanya yg beliau itu Guru Imam Syafii ini tak sembarang mengatakan ucapan seperti itu, kecuali menjadi dalil bagi kita bahwa hanya orang orang yg tidak baik yg mempermasalahkan masalah ini.

Lalu bagaimana dengan firman Nya : ”Mereka yg berbai’at padamu sungguh mereka telah berbai’at pada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka” (QS Al Fath 10), dan disaat Bai’at itu tak pernah teriwayatkan bahwa ada tangan turun dari langit yg turut berbai’at pada sahabat.

Juga sebagaimana hadits qudsiy yg mana Allah berfirman : ”Barangsiapa memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya, tiadalah hamba Ku mendekat kepada Ku dengan hal hal yg fardhu, dan Hamba Ku terus mendekat kepada Ku dengan hal hal yg sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka aku menjadi telinganya yg ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yg ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yg ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yg ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada Ku niscaya kuberi permintaannya....” (shahih Bukhari hadits no.6137)
Maka hadits Qudsiy diatas tentunya jelas jelas menunjukkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan panca indera lainnya, bagi mereka yg taat pada Allah akan dilimpahi cahaya kemegahan Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah, keberkahan Allah, dan sungguh maknanya bukanlah berarti Allah menjadi telinga, mata, tangan dan kakinya.

Masalah ayat/hadist tasybih (tangan/wajah) dalam ilmu tauhid terdapat dua pendapat dalam menafsirkannya.
1.Pendapat Tafwidh ma’a tanzih
2.Pendapat Ta’wil

1. Madzhab tafwidh ma’a tanzih yaitu mengambil dhahir lafadz dan menyerahkan maknanya kpd Allah swt, dg i’tiqad tanzih (mensucikan Allah dari segala penyerupaan)
Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal masalah hadist sifat, ia berkata ”Nu;minu biha wa nushoddiq biha bilaa kaif wala makna”, (Kita percaya dg hal itu, dan membenarkannya tanpa menanyakannya bagaimana, dan tanpa makna) Madzhab inilah yg juga di pegang oleh Imam Abu hanifah.

dan kini muncullah faham mujjassimah yaitu dhohirnya memegang madzhab tafwidh tapi menyerupakan Allah dg mahluk, bukan seperti para imam yg memegang madzhab tafwidh.

2. Madzhab takwil yaitu menakwilkan ayat/hadist tasybih sesuai dg keesaan dan keagungan Allah swt, dan madzhab ini arjah (lebih baik untuk diikuti) karena terdapat penjelasan dan menghilangkan awhaam (khayalan dan syak wasangka) pada muslimin umumnya, sebagaimana Imam Syafii, Imam Bukhari,Imam Nawawi dll. (syarah Jauharat Attauhid oleh Imam Baajuri)
Pendapat ini juga terdapat dalam Al Qur’an dan sunnah, juga banyak dipakai oleh para sahabat, tabiin dan imam imam ahlussunnah waljamaah.

seperti ayat :
”Nasuullaha fanasiahum” (mereka melupakan Allah maka Allah pun lupa dengan mereka) (QS Attaubah:67),
dan ayat : ”Innaa nasiinaakum”. (sungguh kami telah lupa pada kalian QS Assajdah 14).

Dengan ayat ini kita tidak bisa menyifatkan sifat lupa kepada Allah walaupun tercantum dalam Alqur’an, dan kita tidak boleh mengatakan Allah punya sifat lupa, tapi berbeda dg sifat lupa pada diri makhluk, karena Allah berfirman : ”dan tiadalah tuhanmu itu lupa” (QS Maryam 64)

Dan juga diriwayatkan dalam hadtist Qudsiy bahwa Allah swt berfirman : ”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits no.2569)

apakah kita bisa mensifatkan sakit kepada Allah tapi tidak seperti sakitnya kita?

Berkata Imam Nawawi berkenaan hadits Qudsiy diatas dalam kitabnya yaitu Syarah Annawawiy alaa Shahih Muslim bahwa yg dimaksud sakit pada Allah adalah hamba Nya, dan kemuliaan serta kedekatan Nya pada hamba Nya itu, ”wa ma’na wajadtaniy indahu ya’niy wajadta tsawaabii wa karoomatii indahu” dan makna ucapan : akan kau temui aku disisinya adalah akan kau temui pahalaku dan kedermawanan Ku dengan menjenguknya (Syarh Nawawi ala shahih Muslim Juz 16 hal 125)

Dan banyak pula para sahabat, tabiin, dan para Imam ahlussunnah waljamaah yg berpegang pada pendapat Ta’wil, seperti Imam Ibn Abbas, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Tirmidziy, Imam Abul Hasan Al Asy’ariy, Imam Ibnul Jauziy dll (lihat Daf’ussyubhat Attasybiih oleh Imam Ibn Jauziy).
Maka jelaslah bahwa akal tak akan mampu memecahkan rahasia keberadaan Allah swt, sebagaimana firman Nya : ”Maha Suci Tuhan Mu Tuhan Yang Maha Memiliki Kemegahan dari apa apa yg mereka sifatkan, maka salam sejahtera lah bagi para Rasul, dan segala puji atas tuhan sekalian alam” . (QS Asshaffat 180-182).
Walillahittaufiq

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,

Wallahu a'lam
AYAT TASYBIHSocialTwist Tell-a-Friend

AMALAN MENGUATKAN HAFALAN DARI SYAIKH SHOLIH AL JA’FARI

AMALAN MENGUATKAN HAFALAN DARI SYAIKH SHOLIH AL JA’FARI, ULAMA BESAR AL AZHAR MESIR

Syeikh Sholih ibn Muhammad al-Ja’fari rahimahullahu ta’ala berkata : “Kami telah diajar semenjak 35 tahun lalu oleh Syeikh Ahmad Maraghah rahimahullahu ta’ala kaedah untuk menghafal dan menghilangkan lupa. Yaitu meletakkan tangan di atas kepala setiap kali selepas solat sambil membaca ayat ke-6 dari Surah al-A’laa sebanyak 7 kali.”
ﺳَﻨُﻘْﺮِﺋُﻚَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨﺴَﻰ
ٰ
*ditambah pada bacaan yang terakhir dengan ayat ke-7 Surah al-A’laa.
ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪ
ُ
Rujukan : Kitab Adab dan Doa Penuntut Ilmu, karangan Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin Al-Maliki As- Sanusi.

AMALAN MENGUATKAN HAFALAN DARI SYAIKH SHOLIH AL JA’FARISocialTwist Tell-a-Friend

KISAH SAYYID AHMAD SIDDIQ AL-GHUMARI BERSAMA KAUM WAHABI

KISAH SAYYID AHMAD SIDDIQ AL-GHUMARI BERSAMA KAUM WAHABI

Al-Hafizh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari al-Hasani adalah ulama ahli hadits yang terakhir menyandang gelar al-hafizh (gelar kesarjanaan tertinggi dalam bidang ilmu hadits).

Ia memiliki kisah perdebatan yang sangat menarik dengan kaum Wahhabi. Dalam kitabnya, Ju’nat al-’Aththar, sebuah autobiografi yang melaporkan perjalanan hidupnya, beliau mencatat kisah berikut ini.

“Pada tahun 1356 H ketika saya menunaikan ibadah haji, saya berkumpul dengan tiga orang ulama Wahhabi di rumah Syaikh Abdullah al-Shani’ di Mekkah yang juga ulama Wahhabi dari Najd.

Dalam pembicaraan itu, mereka menampilkan seolah-olah mereka ahli hadits, amaliahnya sesuai dengan hadits dan anti taklid. Tanpa terasa, pembicaraan pun masuk pada soal penetapan ketinggian tempat Allah subhanahu wa ta‘ala dan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala itu ada di atas ‘Arasy sesuai dengan ideologi Wahhabi.

Mereka menyebutkan beberapa ayat al-Qur’an yang secara literal (zhahir) mengarah pada pengertian bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala itu ada di atas ‘Arasy sesuai keyakinan mereka.

Akhirnya saya (al-Ghumari) berkata kepada mereka: “Apakah ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi termasuk bahagian dari al-Qur’an?”

Wahhabi menjawab: “Ya.”

Saya berkata: “Apakah meyakini apa yang menjadi maksud ayat-ayat tersebut dihukumi wajib?”

Wahhabi menjawab: “Ya.”

Saya berkata: “Bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta‘ala:
ﻭَﻫُﻮَ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﺃَﻳْﻨَﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ‏). ‏(ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ : ٤ )
“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.”
(QS. al-Hadid : 4).

Apakah ini termasuk al-Qur’an?”

Wahhabi tersebut menjawab: “Ya, termasuk al-Qur’an.”

Saya berkata: “Bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta‘ala:
ﻣَﺎ ﻳَﻜُﻮْﻥُ ﻣِﻦْ ﻧَﺠْﻮَﻯ ﺛَﻼَﺛَﺔٍ ﺇِﻻَّ ﻭَﻫُﻮَ ﺭَﺍﺑِﻌُﻬُﻢْ. ‏( ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ : ٧ ).
“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya….” (QS. al-Mujadilah : 7).

Apakah ayat ini termasuk al-Qur’an juga?”

Wahhabi itu menjawab: “Ya, termasuk al-Qur’an.”

Saya berkata: “(Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala tidak ada di langit). Mengapa Anda menganggap ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi yang menurut asumsi Anda menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala ada di langit lebih utama untuk diyakini dari pada kedua ayat yang saya sebutkan yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala tidak ada di langit?
Padahal kesemuanya juga dari Allah subhanahu wa ta‘ala?”

Wahhabi itu menjawab: “Imam Ahmad mengatakan demikian.”

Saya berkata kepada mereka: “Mengapa kalian taklid kepada Ahmad dan tidak mengikuti dalil?”

Tiga ulama Wahhabi itu pun terbungkam. Tak satu kalimat pun keluar dari mulut mereka. Sebenarnya saya menunggu jawaban mereka, bahwa ayat-ayat yang saya sebutkan tadi harus dita’wil, sementara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala ada di langit tidak boleh dita’wil.

Seandainya mereka menjawab demikian, tentu saja saya akan bertanya kepada mereka, siapa yang mewajibkan menta’wil ayat-ayat yang saya sebutkan dan melarang menta’wil ayat-ayat yang kalian sebutkan tadi?

Seandainya mereka mengklaim adanya ijma’ ulama yang mengharuskan menta’wil ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, tentu saja saya akan menceritakan kepada mereka informasi beberapa ulama seperti al-Hafizh Ibn Hajar tentang ijma’ ulama salaf untuk tidak menta’wil semua ayat-ayat sifat dalam al-Qur’an, bahkan yang wajib harus mengikuti pendekatan tafwidh (menyerahkan pengertiannya kepada Allah subhanahu wa ta‘ala).”

Demikian kisah al-Imam al-Hafizh Ahmad bin al-Shiddiq al-Ghumari dengan tiga ulama terhebat kaum Wahhabi.

Gambar: Sayyid Ahmad Siddiq al-Ghumari

KISAH SAYYID AHMAD SIDDIQ AL-GHUMARI BERSAMA KAUM WAHABISocialTwist Tell-a-Friend

Alam Yang Mengkagumkan

Alam ini terdiri daripada Arash, Kursi, Sidratul Muntaha, Luh Mahfuz.

Arash pula ada 4 Jenis, Arash Majid, Arash Rahman, Arash Karim dan Arash Azim

Alam ini, ia mengembang seperti belon ditiup.

Alam terbahagi DUA:
1. Alam MULKI-benda
2. Alam malakut-benda juga.

Alam malakut terbahagi DUA pula:
1. Alam Barzakh atau alam al Asfal.
2. Alam al malakut al 'Ala.

Batas Alam Mulki ialah Langit Rendah

Batas Alam Barzakh mula dari Langit Rendah ke Kistrah Alam (Kulit Alam)

Batas Alam Malakut 'Ala dari Kulit Alam ke Arash Azim.

Bawah Arash Azim ada 3 lagi Arash:
1. ARASH MAJID
2. ARASH RAHMAN
3. ARASH KARIM.

Atas Arash Azim ada satu Kubah Besar.

Luar dari Arash Azim dah tak ada makhluk dipanggil Padang Qadim.

Alam Mulki: Alam yang terletak di bawah lingkungan Al-Sama' Al-Dunia (Langit Rendah)

Alam Barzakh atau Malakut Al Asfal: Mula dari Sama' Dunia ke Qisrah Al Alam(Kulit Alam) dan terus sampai ke Jannat Al Firdaus Al 'Ala, yang terletak bawah Al Arash Majid.

Alam Malakut Tinggi atau Malakut Al 'Ala mula dari Arash Majid hinggalah Awalim Al-Hijab (Alam-Alam Hijab) sampailah hujungnya Arash Azim.

Alam Yang MengkagumkanSocialTwist Tell-a-Friend

Kalam Sayyid Ahmad ibn Idris RA. kepada golongan wahabi

Kalam Sayyid Ahmad ibn Idris RA. kepada golongan wahabi.

"Zahirnya kejahilan dan hilangnya ilmu merupakan antara tanda-tanda kiamat. Orang-orang yang miskin ilmunya menjadi beku dan hanya berpegang dengan zahir syara'. Mereka hanya mengetahui sebahagian daripada ilmu dan menyesatkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Alangkah bagusnya, sekiranya mereka itu tidak langsung mengetahui sesuatu ilmu lalu mereka diberikan kefahaman, dan apabila mereka sesat mereka diberikan petunjuk dan menerimanya. Tetapi mereka tidak berasa terhina atau bersalah atas sifat takabbur dan kedegilan mereka. Inilah keadaan dan sifat orang yang jahil."

Kalam Sayyid Ahmad ibn Idris RA. kepada golongan wahabiSocialTwist Tell-a-Friend

Ahlussunnah Wal Jama'ah

Arti Ahlussunnah ialah Penganut Sunnah Nabi

Arti wal Jama'ah ialah Penganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad Jama'ah sahabat-sahabat Nabi.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah ialah kaum yg menganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad yg dianut oleh Nabi Muhammad Saw. dan Sahabat-sahabat nabi Saw.

I'tiqad Nabi dan Sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam al Quran dan Sunnah Rasul secara bertaburan, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama Usuluddin iaitu Syeikh Abu Hasan 'Ali al Asy'ari.

Ahlussunnah wal Jama'ah juga disebut sebagai "sunny".

"Apabila disebutkan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan (faham) Asy'ari dan faham Abu Mansur al Maturidi"
[Kitab Ihtihaf Sadatul Muttaqin, karangan Muhammad bin Muhammad al Husni az Zabidi, dari kita "Ihya Ulumuddin" karangan Imam Ghazali]

Ahlussunnah Wal Jama'ahSocialTwist Tell-a-Friend

73 Golongan 1 Masuk Syurga

Terpecahnya 73 firqah dan hanya satu yang masuk syurga:

Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

Artinya: "Bahwasanya Bani Israil telah berfirqah-firqah sebanyak 72 millah (firqah) dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, semuanya masuk neraka kecuali satu". Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya: "siapakah yang satu itu Ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "Yang satu itu ialah orang yang berpegang (beri'tiqad) sebagai peganganku (i'tiqadku) dan pegangan sahabat-sahabatku"
[Hadits Riwayat Imam Tirmidzi]

Diantara 73 golongan (firqah-firqah) itu ada satu yang benar, iaitu golongan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang selalu berpegang kepada Sunnah Nabi dan Sunnah Khalifah Rasyidin.

72 firqah yang sesat itu adalah berdasarkan pada 7 firqah ini:

1. Kaum Syiah, kaum yang berlebih-lebihan memuja Saidina 'Ali Kw. Mereka tidak mengakui Khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, Radhiyallahu'anhum.
Kaum Syi'ah kemudian berpecah menjadi 22 aliran.

2. Kaum Khawarij, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Saidina 'Ali Kw. bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Saidina 'Ali. Firqah ini berfatwa bahwa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir.
Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran.

3. Kaum Mu'tazilah, iaitu kaum yang berfahaman bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahwa Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata dalam syurga, bahwa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan mi'raj Nabi Muhammad hanya dengan ruh sahaja, dan lain-lain.
Kaum Mu'tazilah berpecah menjadi 20 aliran.

4. Kaum Murjiah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa membuat maksiat tidak memberi mudarat kalau sudah beriman, sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir.

5. Kaum Najariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, iaitu dijadikan Tuhan tetapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah pecah menjadi 3 aliran.

6. Kaum Jabariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia "majbur", artinya tidak berdaya apa-apa. Tidak ada usaha sama sekali, Kaum ini hanya 1 aliran.

7. Kaum Musyabbihah. iaitu kaum yang memfatwakan bahwa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan, berkaki, duduk di kerusi, naik tangga, turun tangga dan lain-lainnya.
Kaum ini hanya 1 aliran saja.

Jadi jumlahnya adalah 72 aliran;
Kaum syiah 22 aliran
Kaum Khawarij 20 aliran
Kaum Mu'tazilah 20 aliran
Kaum Murjiah 5 aliran
Kaum Najariah 3 aliran
Kaum Jabariah 1 aliran
Kaum Musyabihah 1 aliran

Ditambah dengan 1 aliran lagi dengan faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, maka cukuplah menjadi 73 firqah, sebagai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi.

Adapun Kaum Qadariyah termasuk golongan kaum Mu'tazilah, kaum Bahaiyah dan Ahmadiyah Qad-yan masuk golongan kaum Syi'ah, kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksana dari faham Ibnu Taimiyah.

73 Golongan 1 Masuk SyurgaSocialTwist Tell-a-Friend

Bahaya Syiah

Bermacam-macam keganjilan yang dibuat oleh Syiah terhadap Islam. Di antaranya:

1.Tentang ibadah solat.
Imam solat mereka, solat di depan tapi berada dalam satu lubang separas lutut (tempat yang lebih rendah dari makmum).

2. Mereka sujud di atas seketul batu yang bulat leper atau empat  segi. Ertinya dahi dan hidung tidak kena lantai. Batu itu disediakan dalam masjid atau mereka bawa sendiri ke mana mereka pergi. Batu yang paling suci pada mereka ialah diambil di Karbala kemudian Masyad dan Qom. Kalau tidak dapat juga boleh juga gunakan batu-batu di tempat lain. Kalau tidak ada batu, mereka akan gunakan apa-apa yang tumbuh dari bumi sebagai tempat sujud (letak dahi). Paling tidak, sujud atas tapak tangan. Tujuan mereka buat begitu kerana kata mereka manusia jadi daripada tanah.

3. Bila selesai baca tahiyyat akhir mereka akan tepuk kedua-dua peha tiga kali dengan kedua-dua tangan. Walhal ikut mazhab kita menggerakkan anggota tiga kali berturut-turut akan membatalkan solat. Setengah mereka ada memberi salam sambil berpaling ke kanan tapi setengahnya tidak. Mungkin pada mereka itu sunat saja.

4. Azan pun berbeza. Selepas mengucapkan "Asyhadu Anna Muhammadur Rasulullah" ditambah kalimah: "Wa Anna Aliyyan Wali Yullah". Dan selepas mengucapkan "Haiyya 'Alal Fallah" ditambahkan lagi dengan "Haiyya 'Alal Khairil 'Amal.

5. Wudhu' mereka tidak perlu basuh kaki. Cukup disapu saja dengan air.

6. Syarat untuk solat Jumaat di satu tempat ialah tidak boleh buat dua Jumaat kecuali sudah sampai kawasan dua marhalah. Kalau di bandar Tehran maknanya semua penduduk bertumpu ke satu masjid saja. Jadi beratus-ratus ribu oranglah solat di satu masjid. Khutbahnya panjang tidak kurang dari satu jam. Gambar Khomeini dan timbalannya besar-besar diletakkan di kiri dan kanan masjid. Seelok-elok saja selesai solat Jumaat, mereka jamak dan qasarkan asar ke zuhur.

7. Waktu solat Jumaat ada seorang tukang seru berdiri di depan imam. Bila imam rukuk dia pun seru kuat-kuat: "Rukuk". Kalau berdiri dia seru: "Qiyam!". Dan seterusnya dia sendiri tidak solat Jumaat sampai akhir.

8. Selalunya kalau ada yang menyebut Rasulullah, nanti yang lain menyahut dengan solawat untuk Rasulullah satu kali. Tapi kalau tersebut Khomeini maka bergemalah solawat sebanyak tiga kali.

9. Setiap pagi Jumaat tanah perkuburan penuh dengan beribu-ribu orang, termasuk ulama. Jadi macam pesta. Tanah perkuburan meriah dengan doa, syarahan dan majlis makan. Di Syiria, maqam-maqam Ahlil Bait diziarahi oleh rakyat Iran sambil memukul-mukul badan ke maqam, meratap-ratap dan menangis. Perempuan ramai buat begitu. Lelakinya tolong melagukan lagi supaya lebih kuat dan lebih lama tangisan itu. Bising tanah perkuburan dengan suara-suara ratapan itu. Berbeza sungguh cara orang Iran dengan kita. Tiap-tiap kubur di Iran diletakkan bendera-bendera dan gambar-gambar si mati. Sesetengahnya pula gambar Sayidina Ali dan gambar Imam Mahdi.

10. Tentang Imam Mahdi, orang Iran percaya Mohammad bin Al Askari, Imam mereka yang ke 12, yang ghaib waktu kecil (belum baligh) akan datang lagi untuk jadi Imam Mahdi. Mereka menunggu-nunggu kedatangannya dengan ghairah sekali. Sebab itu dinding-dinding bangunan, di tembok dan di kubur-kubur ada ditampalkan gambar "Imam Mahdi" sedang tidur.

Kita Ahli Sunnah Wal Jamaah percaya juga akan kedatangan Imam Mahdi. Tapi namanya bukan Mohammad bin Hassan Al Askari tapi Muhammad bin Abdullah. Dan kita tidaklah sampai ke tahap melukiskan gambar. Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah khilaf dalam menentukan siapa Imam Mahdi. Tapi tidaklah sampai meletakkan gambar.

11. Di Iran, jubah, serban hanya dipakai oleh ulama dan pelajar agama, yang bukan ulama pakai macam biasa, berseluar ketat dan kepala gondol. Walhal jubah serban ialah pakaian Rasulullah dan layak dipakai oleh sesiapa juga umatnya.

12. Setiap hari 10 Rejab, di Iran khususnya di Karbala orang-orang Syiah buat perayaan memukul diri, meratap-ratap dan menangis-nangis dengan suara tinggi menyesali kematian Sayidina Hussin. Jelas sekali Rasulullah melarang meratapi mayat. Tapi Khomeini tidak pernah tegur anak buahnya yang buat begitu. Kalau benar perjuangkan makruf dan mencegah kemungkaran, kenapa maksiat sebesar itu didiamkan saja.

Maka jelaslah bagi kita bahawa banyak penyelewengan yang dilakukan Syiah. Mereka telah mempermain-mainkan Al Quran dan Sunnah.

############################

[Bahaya Syiah]

Syiah adalah satu mazhab yang menganut aqidah dan ibadah yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Perbezaan antara Syiah dan Ahli Sunnah Wal Jamaah:

1. Syiah Imamiah menokok tambah Al Quran yang asal Jumhurul Muslimin hingga bilangan ayat dan susunannya berubah sama sekali. Al Quran yang sebenarnya ada 6666 ayat.

2. Syiah Imamiah menolak banyak hadis sahih yang kebanyakkannya diriwayatkan oleh sebahagian sahabat besar. Tapi memasukkan kata imam-imam mereka sebagai hadis. Sebab itu mereka ada kitab hadis mereka sendiri namanya Usulul Kafi mengandungi 16000 hadis berbanding kitab hadis Bukhari yang mengandungi lebih kurang enam ribu hadis sahih.

3. Syiah Imamiah menganggap imam mereka maasum. Ucapan dan perbuatan mereka dikatakan hadis.

4. Imam mereka lebih mulia daripada para malaikat, Rasul dan para Nabi.

5. Para Imam mereka juga dikatakan mendapat wahyu.

6. Syiah Imamiah menganggap tiga orang Khulafaur Rashidin iaitu Abu Bakar, Umar, Usman itu fasik dan zalim, bahkan kafir. Malah setengah kitab-kitab mereka mengkafirkan serta melaknat sahabat besar, kecuali beberapa orang sahaja.

7. Syiah Imamiah menganggap isteri-isteri Rasulullah terutama Sayidatina Aisyah, Sayidatina Habsah dan Sayidatina Zainab bukan Ahlul Bait malah dikafir serta dilaknat.

8. Syiah Imamiah menganggap kerajaan selain daripada zaman pemerintahan Rasulullah dan Sayidina Ali adalah kerajaan thaghut. Seterusnya Ahli Sunnah Wal Jamaah dianggap musuh mereka seperti orang kafir.

9. Syiah Imamiah menganggap di zaman tidak ada imam, maka yang layak memerintah hanya ulama Syiah. Ulama AHli Sunnah tidak layak. Malah kata mereka kalau berada di bawah pimpinan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah (dan selain Syiah) tidak wajib diikuti dan turut berjuang bersama. Kerana kepimpinan mereka tidak sah.

Lain2 keyakinan Syiah Imamiah:

10. Imam boleh memansuhkan hukum syariat

11. Mereka menuduh Nabi berbohong

12. Ulul Azmi meminta keuzuran daripada Allah

13. Para Nabi tidak tahu usul aqidah kecuali sesudah jadi Nabi

14. Perlantikan Rasul adalah wajib pada Allah

15. Para Rasul ada yang hasad dengki seperti Nabi Adam

16. Siapa yang tidak mengiktiraf imam mereka dianggap kafir

17. Mereka menganggap Siti Fatimah mendapat wahyu, dan wahyu itu ditulis oleh Sayidina Ali menjadi Mushaf Fatimah (Al Quran Fatimah)

18. Imam-imam mereka lebih alim daripada para Nabi kecuali Rasulullah SAW.

Banyak perkara di atas adalah perkara yang berkait dengan aqidah. Sesiapa yang menganut fahaman itu bererti menganut satu aqidah yang jauh bezanya dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Saya bukan menghukumkan sesat atau kafir pada puak ini. Terpulang pada para pembaca untuk menentukan apakah "title" yang layak pada mereka.

Dalam perkara ibadah iaitu hukum halal dan haram, terjadi juga perbezaan besar antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah. Antara yang paling menonjol ialah:

1. Menghalalkan nikah mut'ah (nikah kontrak).

2. Menghalalkan nikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani.

3. Menganggap Nabi dan Imam mereka melakukan takiyah setiap kali mereka itu melakukan amalan umum umat Islam (yang berbeza dari yang Syiah katakan).

4. Hanya menyapu air di kaki ketika wudhu', tidak membasuh kaki.

5. Menganggap pemerintahan selain Rasulullah, Sayidina Ali dan Syiah adalah thaghut.

6. Menganggap tidak sah kepimpinan Ahli Sunnah

7. Tidak wajib taat kepada pemimpin selain Syiah.

8. Nikah mut'ah boleh dilakukan beberapa banyak perempuan.

Bagi Ahli Sunnah Wal Jamaah, mengamal atau meyakinkan perkara-perkara di atas adalah termasuk perbuatan keji dan haram.

Demikianlah Syiah Imamiah menyimpang dari Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu bukan saja tentang perkara furu'iah tapi adalah aqidah. Ini merupakan bahaya yang paling besar bagi orang Islam. Bila aqidah menyimpang dari kebenaran, ibadah lain walau sebanyak mana pun tidak bernilai. Wallahu'alam

#############################

[Bahaya Syiah]

Syiah hanya wujud di zaman akhir Sayidina Ali k.w, iaitu pada tahun 37 Hijrah. Bukannya zaman Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam masih ada. Ertinya Syiah wujud sesudah wafat Rasulullah dan khalifah yang tiga. Kalau begitu Syiah bukan merupakan puak atau ajaran yang seperti apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Malah ia termasuk dalam golongan yang terpisah dari ajaran asal yakni Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yakni salah satu dari 72 puak yang disabdakan oleh Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam:

Ertinya: "Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada ditangan-Nya, sungguh ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga (73) golongan, yang satu (1) golongan masuk syurga dan yang tujuh puluh dua (72) golongan akan masuk neraka." Lalu beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka (yang masuk syurga)?" beliau menjawab: "Iaitu Al Jama'ah (Ahli Sunnah Wal Jamaah)."" [Sunan Ibnu Majah hadits no.3982]

#############################

[Bahaya Syiah]

Nikah Mut'ah.

Satu fatwa yang sangat sesat dari Kaum Syiah ialah menghalalkan nikah mut'ah.

Cara nikah mut'ah itu ialah, bahawa dua orang lelaki dan perempuan tanpa wali dan tanpa saksi nikah dengan akad: Mengahwini aku akanmu selama seminggu (umpamanya) dengan upah xx500.

Mereka bergaul seminggu dan sesudah seminggu nikahnya tercerai sendirinya.

Iddah wanita yang tercerai dari nikah mut'ah ini adalah 2 kali haidh wanita yang berhaidh dan 45 hari bagi wanita yang tidak berhaidh.

Nikah mut'ah boleh saja dengan banyak wanita, tidak perlu hanya dibolehkan sampai empat sebagai kahwin biasa.

Kaum Syiah mengambil dalil dari ayat Quran:
Artinya: "(menurut Syiah) Maka wanita-wanita yang telah kamu istimta' dengan mereka, berikanlah kepada mereka upah mereka, sebagai suatu kewajipan" [An Nisa: 24]

Dalam ayat ini - kata orang Syiah - kita boleh istimta' (bersenang-senang) dengan wanita asal dibayar upahnya. Istimta' itu ialah mut'ah, katanya.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah dan Imam-imam yang berempat menganggap bahwa nikah mut'ah itu sama saja dengan zina, terlarang dan haram hukumnya.

Arti ayat an Nisa' 24 ini bukanlah menghalalkan mut'ah, tetapi ayat semata-mata bergantung dengan soal nikah.

Arti yang sebenarnya dari ayat ini ialah:
"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajipan".

"Ujur" dalam ayat ini bukan berarti "upah", tetapi berarti "mahar", sebagai juga yang tersebut dalam ayat:
Artinya: "Maka kahwinilah mereka dengan seizin tuannya dan berikanlah mahar (mas kawin) dengan cara yang patut". [An Nisa': 25]

Di situlah terletak kesalahan Syiah, sampai menghalalkan yang haram, tersebab kerana tersalah dalam mengartikan "ujur".

#############################

[Bahaya Syiah]

I'ttiqad At Taqiyah bagi kaum syiah adalah menyembunyikan faham yang sebenarnya dan melahirkan yang lain daripada yang ada dalam hati.

Faham at taqiyah ini sama dengan "membohong"

Mereka kaum Syiah kalau melihat bahwa yang berkuasa kaum Ahlussunnah maka mereka pura-pura Ahlussunnah, kalau Khawarij berkuasa maka mereka pura-pura Khawarij dan kalau kaum Mu'tazilah berkuasa maka mereka menjadi Mu'tazilah pula.

Hal ini bukan tidak sengaja, tetapi wajib dibuat begitu dan ini salah satu dasar kepercayaan Syiah.

Orang kalau belum pandai bertaqiyah belum boleh dinamakan Syiah.

Bagi kaum Ahlussunnah hal ini termasuk golongan orang munafiq yang akan dimasukkan ke dalam alas yang terbawah sekali dari neraka.

Nabi Muhammad Saw, bersabda:
"Tanda-tanda orang Munafiq tiga, iaitu: Membohong apabila berkata, berdusta apabila berjanji, berkhianat apabila dipercayai"
[HR Imam Bukhari dan Muslim]

Bahaya SyiahSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.