Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: 2017

Search This Blog

Selawat Azimiah ( ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ )

Selawat Azimiah ( ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ )

اَللّٰهُمَّ إِﻧِّﻲْ أَسْأَلُكَ ﺑِﻨُﻮْﺭِ ﻭَﺟْﻪِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

Allāhumma innī as’aluka bi-nūri wajhillāhil ‛aẓīm,
Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau dengan cahaya Dzat Allah Yang Maha Agung

ﺍﻟَّﺬِيْ مَلَأ ﺃَﺭْكَاﻥَ ﻋَﺮْﺵِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

Alladhī mala’a arkāna ‛arshillāhil ‛aẓīm,
yang memenuhi tiang-tiang 'arasy Allah Yang Maha Agung

ﻭَﻗَﺎْﻣَﺖْ ﺑِﻪِ ﻋَﻮَﺍْﻟِﻢُ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

Wa qāmat bihī ‛awālimullāhil ‛aẓīm,
dan berdiri dengannya alam-alam Allah Yang Maha Agung

ﺃَﻥْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ ﻣَﻮْلَاﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺫِﻱ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ

An tuṣalliya ‛alā mawlānā Muḥammadin dhil-qadril ‛aẓīm,
agar Engkau berselawat atas penghulu kami (Nabi) Muhammad, yang mempunyai kadar yang agung

ﻭعَلَىٰ ﺁﻝِ ﻧَﺒِﻲِّ اللّٰهِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ

Wa ‛alā āli nabiyyillāhil ‛aẓīm,
dan (berselawat juga) atas keluarga Nabi Allah Yang Maha Agung

ﺑِﻘَﺪْﺭِ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﺫَﺍْﺕِ اللّٰهِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ

Bi-qadri ‛aẓamati dhātillāhil ‛aẓīm,
dengan kadar keagungan Dzat Allah Yang Maha Agung

ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﻟَﻤْﺤَﺔٍ ﻭَﻧَﻔَﺲٍ ﻋَﺪَﺩَﻣَﺎ ﻓِﻲْ ﻋِﻠْﻢِ اللّٰهِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ

Fī kulli lamḥatin wa nafasin ‛adada mā fī ‛ilmillāhil ‛aẓīm,
pada setiap kelipan dan penafasan sebilangan apa yang ada pada ilmu Allah Yang Maha Agung

صَلَاﺓً ﺩَﺍْﺋِﻤَﺔً ﺑِﺪَﻭَﺍْﻡِ اللّٰهِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ

Salātan dā’imatan bi-dawāmillāhil ‛aẓīm,
selawat yang sentiasa berkekalan dengan kekalnya Allah Yang Maha Agung

ﺗَﻌْﻈِﻴْﻤًﺎ ﻟِﺤَﻘِّﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻮْلَاﻧَﺎ ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺨُﻠُﻖِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ

Ta‛ẓīman li-ḥaqqika yā mawlānā yā Muḥammadu yā dhal-khuluqil ‛aẓīm,
kerana mengagungkan hakmu wahai penghulu kami, wahai (Nabi) Muhammad, wahai yang mempunyai akhlak yang agung

ﻭَﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ عَلَىٰ ﺁﻟِﻪِ ﻣِﺜْﻞَ ذٰلِكَ

Wa sallim ‛alayhi wa ‛alā ālihī mithla dhālik,
dan salamlah keatasnya dan keatas ahli keluarganya seperti semua itu juga

ﻭَﺍﺟْﻤَﻊْ ﺑَﻴْﻨِﻰْ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻪُ ﻛَﻤَﺎ ﺟَﻤَﻌْﺖَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺮُّﻭْﺡِ ﻭَﺍلنَّفْسِ

Wajma‛ baynī wa-baynahū kamā jama‛ta baynarrūḥi wannafsi,
dan himpunkanlah antaraku dan antaranya (Rasulullah) sebagaimana Engkau himpunkan antara roh dan diri (jasad)

ﻇَﺎﻫِﺮًﺍ ﻭَﺑَﺎﻃِﻨًﺎ , ﻳَﻘَﻈَﺔً ﻭَﻣَﻨَﺎﻣًﺎ

Zāhiran wa bāṭinan, yaqẓatan wa manāman,
pada zahirnya dan pada batinnya, dalam keadaan sedar mahupun di dalam keadaan tidur

ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻪُ ﻳَﺎﺭَﺏِّ ﺭُﻭْﺣًﺎ ﻟِﺬَﺍْتِيْ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮْﻩِ

Waj‛alhu yā Rabbi rūḥan li-dhātī min jamī‛il wujūhi,
dan jadikanlah dia (Rasulullah) ya Tuhanku sebagai roh bagi dzatku daripada segala segi

فِي ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻗَﺒْﻞَ الآﺧِﺮَﺓِ ، ﻳَﺎ عَظِيْمُ

Fiddunyā qablal ākhirati, yā ‛aẓīm.
di dunia, sebelum hari akhirat, ya Allah Yang Maha Agung

Rujukan : Web Rasmi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan
http://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/tareqat-tasauwuf/160-maklumat-tarekat-tassawuf/614-pengenalan-tarekat-ahmadiah-al-idrisiah-al-rashidiah-al-dandarawiah

Selawat Azimiah ( ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﺔ )SocialTwist Tell-a-Friend

Istighfar Kabir ( الاستغفار الكبير )

Istighfar Kabir ( الاستغفار الكبير )

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ ،

Astaghfirullāhal ‛aẓīm,
Aku memohon keampunan Allah yang Maha Agung

الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ ،

Alladhī lā ilāha illā hū, al-ḥayy al-qayyūm,
Yang tiada tuhan yang disembah melainkan Dia, Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri Dengan SendiriNya

غَفَّارَ الذُّنُوْبِ ذَاالْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ،

Ghaffār adh-dhunūbi, dhal-jalāli wal-ikrām,
Dia adalah Tuhan Yang Maha Pengampun segala dosa, Yang mempunyai Ketinggian dan Kemuliaan

وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَعَاصِي كُلِّهَا وَالذُّنُوْبِ وَالآثَامِ ،

Wa atūbu ilayhi min jamī‛il-ma‛āṣī kullihā wal-dhunūbi wal-āthām,
Dan aku bertaubat kepadaNya dari semua kemaksiatan, semua sekali, dan dari segala dosa dan kesalahan

وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمْدًا وَخَطَأً

Wa min kulli dhanbin adhnabtuhu ‛amdan wa khaṭa’ā,
Dan daripada segala dosa yang aku lakukannya sama ada sengaja atau tidak sengaja

ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، قَوْلاً وَفِعْلاً ،

Zāhiran wa bāṭinā, qawlan wa fi‛lā,
Yang zahir dan yang batin, dalam bentuk percakapan dan dalam bentuk perbuatan

فِي جَمِيْعِ حَرَكَاتِىْ وَسَكَنَاتِىْ وَخَطَرَاتِىْ وَأَنْفَاسِىْ كُلِّهَا

Fī jamī‛i ḥarakātī wa sakanātī wa khaṭarātī wa anfāsī kullihā,
Dalam setiap pergerakkanku dan dalam setiap diamku dan dalam setiap lintasan hati dan dalam setiap penafasanku, semuanya sekali

دَائِمًا أَبَدًا سَرْمَدًا ،

Dā’iman abadan sarmadā,
Selalu, selama-lamanya dengan tiada akhirnya

مِنَ الذَّنْبِ الَّذِىْ أَعْلَمْ ، وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِىْ لَا أَعْلَمْ ،

Minadh-dhanbilladhī a‛lam, wa minadh-dhanbilladhī lā a‛lam,
Daripada dosa yang aku ketahui dan daripada dosa yang tidakku ketahui

عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ العِلْمُ ، وَأَحْصَاهُ الْكِتَابُ ، وَخَطَّهُ الْقَلَمُ ،

‛Adada mā aḥāṭa bihil ‛ilmu wa aḥṣāhul kitābu wa khaṭṭahul qalam,
Sebanyak bilangan apapun yang meliputi ilmu (Allah), dan apapun yang dihitung oleh kitab (Allah), dan apapun yang ditulis oleh kalam (Allah)

وَعَدَدَ مَا أَوْجَدَتْهُ الْقُدْرَةُ ، وَخَصَّصَتْهُ الإِرَادَةُ ،

Wa ‛adada mā awjadat-hul qudrah, wa khaṣṣaṣat-hul irādah,
Dan sebilangan apapun yang dijadikan oleh kudrat (Allah), dan apa yang dikhususkan oleh kehendak (Allah)

وَمِدَادَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ ،

Wa midāda kalimātillāh,
Dan sebilangan kalimat-kalimat Allah

كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِ رَبِّنَا

Kamā yanbaghī li-jalāli wajhi Rabbinā,
Sebagaimana yang sepatutnya, mengikut Kemuliaan dan Ketinggian Dzat Tuhan kami

وَجَمَالِهِ وَكَمَالِهِ ، وَكَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ.

Wa jamālihī wa kamālihī wa kamā yuḥibbu Rabbunā wa yarḍā.
Dan Kecantikkannya, dan kesempurnaannya, dan sebagaimana yang disukai oleh Tuhan kami dan diredhai olehNya.

Rujukan : Web Rasmi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan
http://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/tareqat-tasauwuf/160-maklumat-tarekat-tassawuf/614-pengenalan-tarekat-ahmadiah-al-idrisiah-al-rashidiah-al-dandarawiah

Istighfar Kabir ( الاستغفار الكبير )SocialTwist Tell-a-Friend

PhD Hadith VS Kitab-Kitab Hadith

PhD Hadith VS Kitab-Kitab Hadith

سم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد

Mereka yang hanya melihat dua kitab hadith Bukhari dan Muslim sahaja sebagai kitab hadith sahih merupakan mereka yang sempit ilmunya.

Sebelum dua Imam ini para ulama’ mazahib mempunya hadith dan sanad-sanad mereka sendiri. Mereka mengambil daripada generasi sebelumnya.

Dua Imam Bukhari dan Muslim menyambung kejuhudan mereka di dalam meriwayatkan hadith daripada generasi sebelumnya termasuk Imam-Imam Mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie dan Imam Ahmad Bin Hanbal.

Di antara kitab-kitab hadith yang bernilai di dalam Islam ialah ;

Sahih Bukhari, himpunan Imam Bukhari (m. 870), mengandungi 7275 ahadith
Sahih Muslim, himpunan Imam Muslim (m. 875), mengandungi 9200 ahadith
Sunan al-Sughra, himpunan Imam Nasa’i (m. 915)
Sunan Abu Daud, himpunan Imam Abu Daud (m. 888)
Jami’ at-Tirmizi, himpunan Imam Tirmidzi (m. 892)
Sunan Ibnu Majah, himpunan Imam Ibnu Majah (m. 887)

Selain 6 kitab ini yang dinamakan sebagai الكتب الستة atau الصحاح الستة terdapat kitab hadith yang lain yang masyhur di sisi kita iaitu ;

al-Muwatta’
Musnad Ahmad
Musnad al-Syafi`e
Sahih Ibn Khuzaimah
Mustadrak al-Hakim
Sunan al-Daruqutni
Jami’ al-Darimi
Muntaqa Ibn al-Jarud
Sahih Ibn Hibban

Mustakhraj Abi Awanah Berikut adalah 29 jenis kitab hadith ;

Jami’/ jawami’
Sunan/ ahkam
Mathani/ musnad
Ma’ajim/ mu’jam
Masyikhat
Ajza’/ rasail
Arbainat
Afrad dan Gharaaib
Mustadrak
Mustakhraj
‘ilal
Atraf
Tarajim
Ta’aliq
Taghrib wa tarhib
Mursalsalat
Tsulasiyyat
Al-amali
Zawaid
Al-Mukhtasarat
Takharij
Syarhul atsar
Asbab nuzul hadis
At-tartib
At-Ta’liq
Al-Mawdhu`at
Al-ma’thurat
an-Nasikh wal Mansukh
Mutasyabih/ Musykil hadis

Setiap kategori kitab hadith di atas mempunyai kitab-kitab yang sangat banyak jumlahnya seperti yang disebut oleh Al-Kittani dalam kitab beliau Al-Risalah Al-Mustatharrifah bahawa terdapat hampir 82 kitab yang ditulis dalam method المسانيد sahaja. Belum lagi jenis-jenis yang lain.

Saya tertanya-tanya bagaimana mereka yang berkelulusan PHD dalam bidang hadith pada hari ini untuk tempoh setahun dua di Universiti tanpa sanad ilmu dan guru yang jelas, begitu yakin untuk menyatakan sesuatu hadith itu palsu atau tidak. Seolah-olah mereka telah menguasai dan menghafal semua kitab hadith dan mengatakan dengan penuh yakin bahawa sesuatu hadith itu tiada riwayat.

Kalaupun tiada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim apakah tidak ada di dalam kitab-kitab hadith yang lain?

Hari ini ramai yang berani kerana kejahilan. Kalaulah mereka sedar, kedudukan ilmu mereka sebenarnya sangat jauh daripada para ulama’ terdahulu, sudah pasti mereka lebih suka untuk berdiam diri daripada berkata-kata.

Semoga Allah Ta’ala memelihara kita daripada golongan yang pendek akal mereka, panjang angan-angan bahkan Al-Quran dan Al-Hadith yang keluar daripada bibir mereka tidak sampai ke hati-hati mereka.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
Ustaz Mohd Al-Amin Bin Daud Al-Azhari
BA (Hons) Usuluddin Akidah Dan Falsafah
Universiti Al-Azhar Mesir

PhD Hadith VS Kitab-Kitab HadithSocialTwist Tell-a-Friend

Doa Barang Hilang

Jika barang hilang atau apa-apa hajat, baca ﻓَﺎﺳۡﺘَﺠَﺒۡﻨَﺎ (fastajabna) empat puluh kali.

ﻓَﺎﺳۡﺘَﺠَﺒۡﻨَﺎ
"Maka Kami kabulkan permohonan doa"
(QS Al Anbiya: 88)

Doa Barang HilangSocialTwist Tell-a-Friend

Amalan Benteng Diri

Amalan benteng diri baca lepas solat atau bila2 masa.

1. Pertama baca Doa Pembuka Wirid (Fatihatul Aurad)

اَللَّهُمَّ اِنِّى اُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ  يَدَىْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا اَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأََرْضِ، وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ فِىْ عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ، اُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَىْ ذَلِكَ كُلِّهِ

Ya Allah sesungguhnya aku persembahkan kepadaMu di hadapan setiap nafas dan (setiap) kerlipan dan (setiap) kerdipan, berkedip dengannya penghuni langit dan bumi dan setiap sesuatu ianya dalam ilmuMu ada, atau telah pernah ada, aku persembahkan kepadaMu di hadapan semua itu.

2. Kemudian baca ayat Kursi, selesai baca pd bacaan...

No.1 Tiup sebelah kanan
No.2 Tiup sebelah kiri
No.3 Tiup ke depan
No.4 Tiup ke depan tp bayangkan tiup ke belakang.
No.5 Tiup ke bawah
No.6 Tiup ke atas
No.7 Sedut nafas, tahan sekejap, kemudian lepas, dan sebut 'Allahu Akbar'

1. ﭐﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎٓ ﺇِﻟَـٰﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﭐﻟۡﺤَﻰُّ ﭐﻟۡﻘَﻴُّﻮﻡُۚ
2. ﻟَﺎ ﺗَﺄۡﺧُﺬُﻩُ ۥ ﺳِﻨَﺔٌ۬ ﻭَﻟَﺎ ﻧَﻮۡﻡٌ۬ۚ
3. ﻟَّﻪُ ۥ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﭐﻟﺴَّﻤَـٰﻮَٲﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﭐﻟۡﺄَﺭۡﺽِۗ
4. ﻣَﻦ ﺫَﺍ ﭐﻟَّﺬِﻯ ﻳَﺸۡﻔَﻊُ ﻋِﻨﺪَﻩُ ۥۤ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺈِﺫۡﻧِﻪِۦۚ ﻳَﻌۡﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴۡﻦَ ﺃَﻳۡﺪِﻳﻬِﻢۡ ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠۡﻔَﻬُﻢۡۖ
5. ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺤِﻴﻄُﻮﻥَ ﺑِﺸَﻰۡﺀٍ۬ ﻣِّﻦۡ ﻋِﻠۡﻤِﻪِۦۤ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺷَﺎٓﺀَۚ
6. ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﺮۡﺳِﻴُّﻪُ ﭐﻟﺴَّﻤَـٰﻮَٲﺕِ ﻭَﭐﻟۡﺄَﺭۡﺽَۖ
7. ﻭَﻟَﺎ ﻳَـُٔﻮﺩُﻩُ ۥ ﺣِﻔۡﻈُﻬُﻤَﺎۚ ﻭَﻫُﻮَ ﭐﻟۡﻌَﻠِﻰُّ ﭐﻟۡﻌَﻈِﻴﻢُ

Amalan Benteng DiriSocialTwist Tell-a-Friend

Madad

Madad

Suatu hari di majlis pengajian Sayyidi Syeikh Soleh Ja'fari Radhiallahu 'anhu di Masjid Azhar, tiba-tiba bersuara seorang lelaki tentang madad, ya syeikh telah menegah oleh guruku tentang berkata "madad ya Rasulullah", lalu jawab Syeikh Soleh :

Apa makna madad yang engkau faham ?

Ketika engkau pergi kepada seorang yang 'alim dan berkata engkau di hadapannya madad; maksudnya ajarkan aku.

Ketika engkau berkata kepada seorang wali, madad; maksudnya engkau meminta kepada wali itu doakan kebaikan.

Ketika engkau berkata juga, Madad Ya Rasulullah Sollahu 'alaihi wasallam; maksudnya engkau meminta ampun wahai pesuruh Allah.

Kesimpulannya

Kalimah madad sepatutnya mesti mengetahui kepada mereka yang kita tujukan, samada wali atau orang 'alim atau Rasulullah Sollahu 'alaihi wasallam dan kepada siapa yang kita tujukan.

Maka hendaklah kita faham wahai saudaraku tentang makna madad yang sebenarnya. Ia bukan satu kalimah yang syirik, padahal madad adalah harus dengan bahawasanya kita faham maksud asalnya. Kita berkata Madad Ya Rasulullah Sollahu 'alaihi wasallam; maksudnya kita pohonkan dan panjatkan dengan shafa'at dan memohon ampun daripada Rasulullah Sollahu 'alaihi wasllam. Dan perkara ini adalah harus.

Wallahu a'lam.

Rujukan :

1) Kitab al-Fatawa wal Ajwibah al-Ja'fariyyah
2) Majalah an-Nur al-Muhammadi

MadadSocialTwist Tell-a-Friend

Tahlil Fida' 70K

Tahlil Fida’ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)
70,000 Kali, Difatwakan Banyak Ulama.

- Fatwa Ibnu Taimiyah :

ﻭَﺳُﺌِﻞَ ﻋَﻤَّﻦْ ﻫَﻠَّﻞَ ﺳَﺒْﻌِﻴﻦَ ﺃَﻟْﻒَ ﻣَﺮَّﺓٍ ﻭَﺃَﻫْﺪَﺍﻩُ ﻟِﻠْﻤَﻴِّﺖِ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺑَﺮَﺍﺀَﺓً ﻟِﻠْﻤَﻴِّﺖِ ﻣِﻦْ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﺻَﺤِﻴﺢٌ ؟ ﺃَﻡْ ﻟَﺎ ؟ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻫَﻠَّﻞَ ﺍﻟْﺈِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻭَﺃَﻫْﺪَﺍﻩُ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻳَﺼِﻞُ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﺛَﻮَﺍﺑُﻪُ ﺃَﻡْ ﻟَﺎ ؟ ﺍﻟْﺠَﻮَﺍﺏُ ﻓَﺄَﺟَﺎﺏَ : ﺇﺫَﺍ ﻫَﻠَّﻞَ ﺍﻟْﺈِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻫَﻜَﺬَﺍ : ﺳَﺒْﻌُﻮﻥَ ﺃَﻟْﻔًﺎ ﺃَﻭْ ﺃَﻗَﻞَّ ﺃَﻭْ ﺃَﻛْﺜَﺮَ . ﻭَﺃُﻫْﺪِﻳَﺖْ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻧَﻔَﻌَﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻫَﺬَﺍ ﺣَﺪِﻳﺜًﺎ ﺻَﺤِﻴﺤًﺎ ﻭَﻟَﺎ ﺿَﻌِﻴﻔًﺎ . ﻭَﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ . ‏( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ – ﺝ 5 / ﺹ 471 )

“Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang Tahlil 70.000 kali dan menghadiahkan kepada mayit untuk membebaskannya dari neraka. Apakah ini hadis sahih? Dan jika seseorang membaca Tahlil dan menghadiahkan kepada mayit apakah pahalanya sampai atau tidak? Ibnu Taimiyah menjawab: Jika seseorang membaca Tahlil 70.000 kali, kurang atau lebih dan dihadiahkan kepada mayit, maka Allah akan memberi manfaat kepadanya dengan Tahlil tersebut. Ini bukan hadis sahih dan dlaif” (Majmu’ al-Fatawa 5/471)

- Amaliah Abu Zaid al-Qurthubi :

ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮْ ﺍﻟْﻌَﺒَّﺎﺱِ ﺃَﺣْﻤَﺪُ ﺍﻟْﻘَﺴْﻄَﻠَﺎﻧِﻲ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦَ ﺃَﺑَﺎ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟْﻘُﺮَﺷِﻲ ﻳَﻘُﻮْﻝُ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺃَﺑَﺎ ﺯَﻳْﺪٍ ﺍﻟْﻘُﺮْﻃُﺒِﻲ ﻳَﻘُﻮْﻝُ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﺂﺛَﺎﺭِ ﺃَﻥَّ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ : ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺳَﺒْﻌِﻴْﻦَ ﺃَﻟْﻒَ ﻣَﺮَّﺓٍ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻓِﺪَﺍﺀَﻩُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ، ﻓَﻌَﻤِﻠْﺖُ ﺫَﻟِﻚَ ﺭَﺟَﺎﺀَ ﺑَﺮَﻛَﺔِ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ، ﻓَﻔَﻌَﻠْﺖُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻟِﺄَﻫْﻠِﻲ ﻭَﻋَﻤِﻠْﺖُ ﺃَﻋْﻤَﺎﻟًﺎ ﺃِﺩَّﺧَﺮْﺗُﻬَﺎ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻲ ‏( ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺮﻑ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻣﺴﺘﻈﺮﻑ - ﺝ 1 / ﺹ 483 ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻷﺑﺸﻴﻬﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺑﻴﺮﻭﺕ )

“Abu al-Abbas Ahmad al-Qasthalani berkata: Saya mendengar Syaikh Abu Abdillah al-Qurasyi berkata: Saya mendengar Abu Zaid al-Qurthubi (473 H) berkata dalam sebagian atsar, bahwa orang yang mengucapkan La ilaha illa Allah 70.000 kali, akan menjadi penebus baginya dari neraka. Saya mengamalkannya mengharap berkah janji. Kemudian saya mengamalkan sebagiannya untuk keluarga saya, dan saya mengamalkan beberapa amalan yang saya investasikan untuk saya sendiri” (Syihabuddin al-Absyihi dalam al-Mustathrif, 1/483)

- Wasiat Ibnu al-‘Arabi :

ﻗﺎﻝ ﺍﺑْﻦُ ﺍﻟْﻌَﺮَﺑِﻲِّ ﺃُﻭﺻِﻴﻚ ﺑِﺎﻟْﻤُﺤَﺎﻓَﻈَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺷِﺮَﺍﺀِ ﻧَﻔْﺴِﻚ ﻣِﻦْ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺑِﺄَﻥْ ﺗَﻘُﻮﻝَ ﻟَﺎ ﺇﻟَﻪَ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﺒْﻌِﻴﻦَ ﺃَﻟْﻔًﺎ ، ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻳَﻌْﺘِﻘُﻚ ﻭَﻳَﻌْﺘِﻖُ ﻣَﻦْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﻨْﻪُ ﻣِﻦْ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَﺭَﺩَ ﺑِﻪِ ﺧَﺒَﺮٌ ﻧَﺒَﻮِﻱٌّ . ‏( ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﻱ – ﺝ 6 / ﺹ 245 ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺳﺤﺎﻕ – ﺝ 16 / ﺹ 172 )

“Ibnu al-Arabi berkata: Saya berwasiat kepadamu untuk terus ‘membeli dirimu’ dari Allah (dibebaskan dari siksa) dengan mengucapkan La ilaha illa Allahu, 70.000 kali, maka Allah akan membebaskanmu dan orang yang kau bacakan kalimat tersebut dari neraka, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis” (Faidl al-Qadir 6/245 dan Minah al-Jalil, 16/172)

- Fatwa al-Qarafi al-Maliki :

ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﺮَّﻫُﻮﻧِﻲُّ ﻭَﺍﻟﺘَّﻬْﻠِﻴﻞُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻗَﺎﻝَ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﻘَﺮَﺍﻓِﻲُّ ﻳَﻨْﺒَﻐِﻲ ﺃَﻥْ ﻳُﻌْﻤَﻞَ ﻫُﻮَ ﻓِﺪْﻳَﺔُ ﻟَﺎ ﺇﻟَﻪَ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﺒْﻌِﻴﻦَ ﺃَﻟْﻒِ ﻣَﺮَّﺓٍ ﺣَﺴْﺒَﻤَﺎ ﺫَﻛَﺮَﻩُ ﺍﻟﺴَّﻨُﻮﺳِﻲُّ ﻭَﻏَﻴْﺮُﻩُ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻓَﻬِﻤَﻪُ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟْﺄَﺋِﻤَّﺔُ ‏( ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ - ﺝ 6 / ﺹ 105 )

“ar-Rahuni berkata: Tahlil yang dikatakan oleh al-Qarafi yang dianjurkan untuk diamalkan adalah doa fidyah La ilaha illa Allahu, sebanyak 70.000 kali. Terlebih disebutkan oleh as-Sanusi dan lainnya. Inilah yang difahami oleh para imam” (Anwar al-Buruq 6/105)

- Fatwa asy-Syarwani asy-Syafii :

( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻟِﻤَﺤْﺾِ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮِ ‏) ﺃَﻱْ ﻛَﺎﻟﺘَّﻬْﻠِﻴﻞِ ﺳَﺒْﻌِﻴﻦَ ﺃَﻟْﻒَ ﻣَﺮَّﺓٍ ﺍﻟْﻤَﺸْﻬُﻮﺭُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺘَﺎﻗَﺔِ ﺍﻟﺼُّﻐْﺮَﻯ ‏( ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻠﺸﺮﻭﺍﻧﻲ – ﺝ 24 / ﺹ 429 )

“(Boleh mengupah orang untuk membaca al-Quran dan membaca dzikir murni) Yakni seperti Tahlil 70.000 kali yang populer dengan ‘pembebasan kecil’.” (Hasyiah ala Tuhfat al-Muhtaj, 24/429)

- Zainuddin Abdul Aziz Ibnu Zainuddin Al-Malibari :

ﻭَﺣُﻜِﻰَ ﺍَﻳْﻀًﺎ ﻓِﻴْﻪِ ﻋَﻦِ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦِ ﺃَﺑِﻲ ﻳَﺰِﻳْﺪَ ﺍﻟْﻘُﺮْﻃُﺒِﻰ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﻓِﻰ ﺑَﻌْﺾِ ﺍْﻷَﺛﺎَﺭِ ﺃَﻥَّ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﻻَ ﺍِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﺳَﺒْﻌِﻴْﻦَ ﺍَﻟْﻒَ ﻣَﺮَّﺓٍ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻟَﻪُ ﻓِﺪَﺁﺀً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ .
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺹ : 4

Diriwayatkan lagi dari Syaikh Abi Yazid al-Qurtubi berkata : saya mendengar dari sebagian atsar (perkataan Shohabat) “ barangsiapa mengucapkan kalimat Laa Ilaaha Illallah sebanyak 70.000 kali, maka kalimat tersebut menjadi tebusan baginya dari api neraka (Kitab Irsyaadul ‘Ibaad, hal. 4)

***

Juga telah masyhur dalam kitab - kitab karangan para ulama yang muktabar tentang kisah keberkatan amalan ini. Syaikhul Hadits, Rai-sul Muhadditsin, Hadrat Maulana Muhammad Zakaria al-Kandhalawi rahimahullah dalam karya beliau *"Fadilah Dzikir"* {himpunan "Fadilat 'Amal”) menukilkan kisah berikut:

Syaikh Abu Yazid al-Qurtubi rahimahullahu ta`ala berkata," Saya dengar bahwa barang siapa yang membaca ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ tujuh puluh ribu kali maka dia akan terselamat daripada api neraka. Setelah mendengar perkara tersebut maka saya telah membaca satu himpunan bacaan yakni tujuh puluh ribu kali untuk isteri saya dan beberapa himpunan bacaan untuk simpanan akhirat saya sendiri.

Seorang anak muda tinggal bertetangga dengan kami. Dia masyhur sebagai seorang yang mempunyai kasyaf. Dikatakan syurga dan neraka juga dapat dilihatnya melalui kasyaf. Saya ragu-ragu mengenai kebenaran berita tersebut. Satu ketika pemuda itu bersama kami dalam (majlis) makan. Dengan tidak semena-mena pemuda itu menjerit dan nafasnya mulai tersengal-sengal berkata, "Ibuku sedang dibakar di dalam neraka, aku dapat melihat keadaannya."

Kata Hadrat Qurtubi rahimahullahu ta`ala , "Aku melihat keadaannya yang sangat gelisah. Saya terfikir bahwa satu himpunan bacaan ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ
perlu dihadiahkan kepada ibunya. Dengan ini saya dapat mengetahui kebenaran perkara di atas. Maka saya telah menghadiahkan untuk ibunya satu himpunan iaitu tujuh puluh ribu zikir ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪdaripada simpananku secara diam-diam. Zikir yang saya baca itu sebenarnya tidak diketahui oleh sesiapa pun selain Allah subhanahu wa ta`ala.

Lalu pemuda itu berkata, "Paman, ibuku telah dihindarkan daripada azab neraka." Kata Hadrat Qurtubi rahimahullah, "

Aku telah memperoleh dua faedah daripada peristiwa ini. :

PERTAMA, terbukti bagiku keberkatan daripada bacaan tujuh puluh ribu kali ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ sebagaimana yang aku dengar (mengenai kelebihan kalimah tersebut).

KEDUA, aku meyakini kebenaran kata-kata pemuda itu."

Peristiwa ini hanya satu daripada kisah - kisah yang kita tidak tahu berapa banyak lagi kisah seumpama itu berlaku dalam kalangan individu umat ini.

Tahlil Fida' 70KSocialTwist Tell-a-Friend

Solat Terawih 10 Rakaat

Sila klik pada gambar untuk besarkan.
Solat Terawih 10 RakaatSocialTwist Tell-a-Friend

Solat Terawih 8 Rakaat

Sila klik pada gambar untuk besarkan.
Solat Terawih 8 RakaatSocialTwist Tell-a-Friend

Zikir Berganda dari Hadits

Zikir Berganda dari Hadits

Dari Aisyah binti Sa'd bin Abu Waqqash dari ayahnya bahwa ia bersama Rasulullah shallla Allahu 'alaihi wa sallam menemui seorang wanita sementara dihadapannya terdapat biji-bijian atau kerikil yang dipergunakan untuk bertasbih. Kemudian Nabi Shalla Allahu 'alaihi wa sallam berkata: "Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah bagimu dari pada ini dan lebih utama!" Lalu beliau mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ

(Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan Maha Suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan,

dan Allah Maha Besar seperti itu,
dan segala puji bagi Allah seperti itu,
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah seperti itu,
dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah seperti itu) (HR. Abu Daud: 1282)

dan Allah Maha Besar seperti itu

اللَّهُ أَكْبَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
اللَّهُ أَكْبَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
اللَّهُ أَكْبَر عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
اللَّهُ أَكْبَر عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

Dan Allah Maha Besar sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan Allah Maha Besar sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan Allah Maha Besar sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan Allah Maha Besar sebanyak apa yang Dia ciptakan,

dan segala puji bagi Allah seperti itu,

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

Dan segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan segala puji bagi Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan,

dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah seperti itu,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

Dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan,

dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah seperti itu

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan,

Zikir Berganda dari HaditsSocialTwist Tell-a-Friend

Amalan untuk pakaian baru beli

Amalan untuk pakaian baru beli

Baca Surah Al-Qadr 36x pada air, percikkan pada pakaian baru, untuk keberkatan. InsyaAllah

Boleh juga dibaca kepada semua barang baru yg hendak dipakai temasuk kereta.

Mudah mudahan sepanjang pemakaian kita dilapangkan, dipermudahkan dan dijauhkan dr bala. Selain pahala bacaan dan menguatkan lagi ingatan kita pada Allah.

Amalan untuk pakaian baru beliSocialTwist Tell-a-Friend

Pagar rumah dengan air laut

Pagar rumah dengan air laut

Baca AYAT KURSI, 9 WAKAF.
Selepas maghrib 1x.
Baca selama 44 hari.
Semasa baca Bayangkan rumah tuan-tuan dikelilingi air laut, bermula dari sebelah kiri hingga ke kanan rumah.

Jika tuan-tuan berjaya amal selama 44 hari, insyaAllah, Allah swt akan "nampak"kan pada pencuri itu air laut di keliling rumah atau semasa sudah masuk kawasan rumah, pencuri tidak boleh keluar, nak keluar kena berenang.

Pagi esok pencuri itu akan meniarap depan rumah sambil tangan dikayuh seperti ahli renang.

Jangan pukul, ambil tindakan sewajarnya.

Lepaskan dgn niat "lepaskan",
atau baca ayat kursi 9 wakaf itu depannya (pelahan2).

Ayat Kursi 9 kali waqaf

1. ﭐﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎٓ ﺇِﻟَـٰﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﭐﻟۡﺤَﻰُّ ﭐﻟۡﻘَﻴُّﻮﻡُۚ
2. ﻟَﺎ ﺗَﺄۡﺧُﺬُﻩُ ۥ ﺳِﻨَﺔٌ۬ ﻭَﻟَﺎ ﻧَﻮۡﻡٌ۬ۚ
3. ﻟَّﻪُ ۥ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﭐﻟﺴَّﻤَـٰﻮَٲﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻰ ﭐﻟۡﺄَﺭۡﺽِۗ
4. ﻣَﻦ ﺫَﺍ ﭐﻟَّﺬِﻯ ﻳَﺸۡﻔَﻊُ ﻋِﻨﺪَﻩُ ۥۤ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺈِﺫۡﻧِﻪِۦۚ
5. ﻳَﻌۡﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴۡﻦَ ﺃَﻳۡﺪِﻳﻬِﻢۡ ﻭَﻣَﺎ ﺧَﻠۡﻔَﻬُﻢۡۖ
6. ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺤِﻴﻄُﻮﻥَ ﺑِﺸَﻰۡﺀٍ۬ ﻣِّﻦۡ ﻋِﻠۡﻤِﻪِۦۤ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺷَﺎٓﺀَۚ
7. ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﺮۡﺳِﻴُّﻪُ ﭐﻟﺴَّﻤَـٰﻮَٲﺕِ ﻭَﭐﻟۡﺄَﺭۡﺽَۖ
8. ﻭَﻟَﺎ ﻳَـُٔﻮﺩُﻩُ ۥ ﺣِﻔۡﻈُﻬُﻤَﺎۚ
9. ﻭَﻫُﻮَ ﭐﻟۡﻌَﻠِﻰُّ ﭐﻟۡﻌَﻈِﻴﻢُ

Pagar rumah dengan air lautSocialTwist Tell-a-Friend

Zikir Isteri Mengandung / Bersalin

Zikir Isteri Mengandung / Bersalin

* Membaca al-Fatihah dan dihadiahkan kepada Rasulullah.

* Ingat di dalam hati meminta kepada Allah supaya…

1. ﺃَﺳْﺘَـﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﻠﻪَ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺗَﻮَّﺍﺑًﺎ
(70 kali)

2. ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒُ
(100/1000/3000 kali)

3. ﺭَﺏِّ ﺳَـﻠِّﻢْ ﺳَـﻠِّﻢْ
(25 kali)

4. ﺭَﺏِّ ﻳَﺴِّﺮْ ﻭَﻻَ ﺗُﻌَﺴِّﺮْ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ
(25 kali)

5. ﺭَﺏِّ ﻳَﺴِّﺮْ ﻭِﻻَﺩَﺗِﻲ ﺗَﻴْﺴِﻴﺮًﺍ
(25 kali, dibaca oleh isteri)

6. ﺭَﺏِّ ﻳَﺴِّﺮْ ﻭِﻻَﺩَﺗَﻬَﺎ ﺗَﻴْﺴِﻴﺮًﺍ
(25 kali, dibaca oleh suami)

7. ﺭَﺏِّ ﻳَﺴِّﺮْ ﻭِﻻَﺩَﺗِﻲ ﺗَﻴْﺴِﻴﺮًﺍ ﻭَﺳَﻠِّﻤْﻨِﻲ ﻭَﺳَـﻠِّﻢْ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺑَﻄْﻨِﻲ ﻭَﺃَﻃِﻞْ ﺣَﻴَﺎﺗِﻲ ﻭَﺣَﻴَﺎﺗَﻪُ ﻓِﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻭَﺭِﺿَﺎﻙَ
(12 kali, dibaca oleh isteri)

8. ﺭَﺏِّ ﻳَﺴِّﺮْ ﻭِﻻَﺩَﺗَﻬَﺎ ﺗَﻴْﺴِﻴﺮًﺍ ﻭَﺳَﻠِّﻤْﻬَﺎ ﻭَﺳَـﻠِّﻢْ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺑَﻄْﻨِﻬَﺎ ﻭَﺃَﻃِﻞْ ﺣَﻴَﺎﺗَﻬَﺎ ﻭَﺣَﻴَﺎﺗَﻪُ ﻓِﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻭَﺭِﺿَﺎﻙَ
(12 kali, dibaca oleh suami)

Oleh,
Al-Marhum Syeikh Haji Ahmad bin Muhammad Said

www​. muftins.gov.my

Zikir Isteri Mengandung / BersalinSocialTwist Tell-a-Friend

Doa mohon ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang baik

Doa mohon ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang baik

Dari Ummu Salamah, pada akhir waktu fajar, Nabi shallahu'alaihi wa sallam berdo'a:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا

ALLHUMMA INNI AS ALUKA 'ILMAN NAFI'AN WA AMALAN MUTAQABBALAN WA RIZQAN THAYYIBAN
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang baik). (HR. Ahmad: 25312)

Doa mohon ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang baikSocialTwist Tell-a-Friend

Doa Untuk Rezeki & Jodoh

Doa Untuk Rezeki & Jodoh

Banyak orang yang berputus asa dengan masalah rezeki, masalah jodoh, masalah tahta, ketakutan dan lain sebagainya, yang mana kesemua ini ada dalam diri Nabi Musa AS, beliau dibesarkan di dalam istana Fir’aun, kemudian ia lari ke tempat dimana dia tidak mempunyai makanan dan minuman, tidak mempunyai pekerjaan, tidak pula mempunyai isteri dan keluarga, dalam perjalanan dia mendapati sebuah sumur di mana ketika itu ada 2 orang perempuan yang ingin mengambil air di sumur lantas dia membantu mereka, setelah itu Nabi Musa AS beristirehat dan berdoa, kerana doa dapat merubah keadaan, di zaman sekarang banyak orang yang meremehkan doa dan hanya berpegang dengan usaha tanpa doa, justru usaha dengan disertai doa jauh lebih baik daripada usaha yang tidak disertai dengan doa, maka ketika itu Nabi Musa AS berdoa :

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

RABBI INNI LIMA ANZALTA 'ILAYYA MIN KHAIRIN FAQIR
"Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”. ( QS: Al-Qashash : 24)

Kemudian Nabi Musa as didatangi calon isterinya dan sekaligus mendapat pekerjaan.

Doa tersebut telah diajarkan oleh Guru Mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, jika sulit dalam rezeki atau jodoh maka perbanyaklah doa tersebut, maka InsyaAllah usaha dipermudah, jodoh dipermudah dan segala urusan dipermudah, amin.

- Dibaca doa ini 100x sehari.

Wallahu a’lam

Doa Untuk Rezeki & JodohSocialTwist Tell-a-Friend

Kaifiat Membaca Surah Yasin

Amalan Dan Kaifiat Membaca Surah Yasin

Sekali Baca, Menyamai 41 Kali Bacaan.

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

١. يسٓ  (7x)

٣٨. ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (14x)

٥٨. سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ  (16x)

٨١. أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ  (4x)

Kitab Amalan Madrasah Ahmadiah. M/S 48, 49, 50.

Kaifiat Membaca Surah YasinSocialTwist Tell-a-Friend

AL ASMA AL HUSNA

ASMA' AL HUSNA

نَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ اللهُ الَّزِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ ۞ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ ۞ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ ۞ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۞ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ ۞ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۞ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ ۞ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ ۞ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ ۞ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ ۞ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ ۞ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ ۞ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ ۞ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ ۞ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۞ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ ۞ الْمُحْيِيْ الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۞ الْوَاجِدُ ۞ الْمَاجِدُ ۞ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الأَوَّلُ الآخِرُ ۞ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَلِكُ الْمُلْكِ ذُوْالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۞ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِيُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِيْ الْبَدِيْعُ الْبَاقِي ۞ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الْصَّبُوْرُ الَّزِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ اَللَّهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوْ قَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ ۞

AL ASMA AL HUSNASocialTwist Tell-a-Friend

SELAWAT SYIFA'

SELAWAT SYIFA'

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُوْرِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

Ya Allah selawatlah ke atas penghulu kami (Nabi) Muhammad ubat sekalian hati dan penawarnya dan keafiatan tubuh badan dan penawarnya dan cahaya bagi mata dan sinarannya dan ke atas ahli keluarganya juga para sahabatnya dan selamatkanlah.

SELAWAT SYIFA'SocialTwist Tell-a-Friend

Wahabi golongan keldai?

Wahabi golongan keldai? 🐴
.
Di dalam kebanyakkan amalan2 golongan ahlussunnah wal jamaah yg dibawa dan diajarkan oleh ulama2 silam baik dari nusantara atau ulama sufi dari timur tengah atau dari segala pelusuk dunia Islam kpd kita umat yg terkemudian sebenarnya BANYAK mengandungi rahsia rahsia dan khasiat2 yg agung lagi ampuh utk kesejahteraan hidup.
.
Sbg contoh amalan2 tersebut adalah seperti:
bismillah 5, bismillah 6, khatamun nubuwwah, doa nurun nubuwwah, yaasin fadhilat, selawat naariya, selawat munjiyat, selawat fatih, selawat syifaa dan sebagainya telah di cop sbg Bidaah sesat oleh wahabi dungu.
.
Amalan2 yg bnyak berteraskan kpd kekuatan spiritual ini sebenarnya mmg ada di dalam kitab suci al Quran al Kareem dan kitab2 hadis yg sahih.
.
Ulama2 hakiki dan juga wali-wali Allah swt yg sangat arif billah ini telah memahami rahsia2 ayat2 al Quran dan doa2 dan telah menjadikan ia amalan2 kerohanian yg membuatkan mereka dapat menjadi kuat dalam membela agama Allah swt ini.
.
Dan setelah zaman beredar, amalan2 hikmah yg digali dari al Quran dan hadis2 ini di turunkan pula kpd generasi2 seterusnya sehinggalah ramai pahlawan2 Islam yg handal2 lahir dari umat ini.
.
Fakta kekuatan Islam ini sangat difahami dan ditakuti musuh2 agama dari golongan penjajah barat. Malah mereka mengetahui apakah rahsia yg membuat umat Islam zaman dahulu begitu handal di dalam ilmu pertempuran.
.
Dan rahsia2 yg mereka ketahui itu terletak di dalam amalan2 yg ada di dalam ilmu tasawwuf dan amalan2 zikrullah di dalam tariqah.
.
Dgn pengetahuan itu mereka yakni golongan musuh2 Islam telah mencipta satu racun yg ampuh yg dapat melemahkan kekuatan rohani umat Islam. Oleh kerana mereka sangat mengetahui karomah2 para wali2 Allah swt itu banyak bersumber dari ilmu tasawwuf dan amalan2 tariqah maka mereka pun melepaskan satu virus beracun utk menewaskan ilmu2 kerohanian yg membuatkan umat Islam dahulu begitu handal dan kuat sekali.
.
Virus yg mereka lepaskan itulah yg bernama virus wahabi al khawarij. Virus beracun ini akan membantah dan menghalang segala amalan2 yg membuatkan umat Islam kuat dgn PEMBOHONGAN SLOGAN KEMBALI KPD QURAN DAN SUNNAH.
.
Selogan bohong inilah yg telah membuat ramai umat Islam moden meninggalkan amalan2 kerohanian Islam yg sahih kerana takut menjadi syirik atau menjadi ahli bidaah dek momokan puak wahabi pembohong.
.
Nah kini umat Islam diwas-waskan oleh wahabi agar mempersoalkan segala amalan2 yg baik yg dikemukakan kpd mereka. Akhirnya berjayalah wahabi al khawarij ini menjadikan sebahagian besar umat Islam zaman ini satu umat yg KOSONG, yg tiada kekuatan batin, yg keliru, yg biadap dan yg sesat.
.
Itulah dia sebenarnya yg berlaku sekarang. Angakara fitnah wahabi, sebahagian umat Islam kini menjadi pengganas yg dungu yakni yang menjadi perosak kpd Islam dan kpd masyarakat dunia angakara ketiadaan isian ilmu dan cahaya pada rohani. Mereka menjadi buta pada mata hati sehingga tidak dapat membaca Kaf Fa Ro di dahi dajal laknatullah.

Wahabi golongan keldai?SocialTwist Tell-a-Friend

Penjelasan mengenai fahaman wahabi

22. Penjelasan mengenai fahaman wahabi

Soalan : Assalamu'alaikum. Tuan mufti saya ingin penjelasan mengenai fahaman wahabi yang sedang menjadi isu hangat ketika ini. Adakah fahaman ini mengelirukan atau menyesatkan umat Islam dan apakah sebab-sebabnya.  Yang keduanya bagaimana dengan hukum mengamalkan solawat shifa', nahriyah, badriyah, munjiah tafrijiah dan lain-lain.

Jawapan: Waalaikumsalam wbt.

Aliran Fahaman Wahabi yang diasakan Muhammad Abd Wahab (1115-1206H) melibatkan soal aqidah, syariah dan akhlak yang bercanggah dengan fahaman ahli sunnah waljamaah mengikut Mazhab Syafie, boleh memberi ancaman kepada perpaduan dan keselamatan negara. Oleh itu fahaman ini tidak sesuai diamalkan oleh umat Islam negara ini.

Mengamalkan selawat shifa’, nahriyah, badriyah, munjiah dan lain-lain adalah amalan yang mempunyai fadhilatnya sendiri (fadhailul a’mal). Untuk itu boleh beramal dengannya. Bagi mereka yang tidak mahu beramal, terpulanglah kepadanya. Sebagai orang awam, janganlah semudah-mudah untuk menyalahkan amalan-amalan yang dibuat oleh orang lain, kecuali yang jelas larangnya.

Wallahu a’alam

Sumber: Jabatan Mufti Negeri Selangor

Penjelasan mengenai fahaman wahabiSocialTwist Tell-a-Friend

FATWA MENGENAI PENEGAHAN MENYEBARKAN ALIRAN DAN DAKYAH WAHABI DI NEGERI PERAK

FATWA MENGENAI PENEGAHAN MENYEBARKAN ALIRAN DAN DAKYAH WAHABI DI NEGERI PERAK

Sumber: Jabatan Mufti Negeri Perak

http://mufti.perak.gov.my/index.php/rakyat/koleksi-umum/warta-kerajaan/485-warta-kerajaan

Download pdf

FATWA MENGENAI PENEGAHAN MENYEBARKAN ALIRAN DAN DAKYAH WAHABI DI NEGERI PERAKSocialTwist Tell-a-Friend

Tegahan Dan Larangan Menyebarkan Ajaran Salafiah @ Wahabiah Dan Seumpamanya Di Negeri Pahang

Tegahan Dan Larangan Menyebarkan Ajaran Salafiah @ Wahabiah Dan Seumpamanya Di Negeri Pahang

Oleh : Mesyuarat Khas Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang pada 19 Februari 2014

Keputusan : Mesyuarat bersetuju memutuskan dilarang mana-mana orang Islam menyebar dan menyimpan bahan bacaan Ajaran As-Salafiah @ Al- Wahabiyah dan seumpamanya

Tindakan secara penguatkuasaan undang-undang boleh dilaksanakan kepada sesiapa yang melanggar larangan tersebut mengikut kesalahan yang terkandung di dalam Enakmen Jenayah Syariah 2013

Sesiapa yang mempunyai tauliah dan melanggar larangan tersebut boleh diambil tindakan undang-undang dan ditarik tauliah atau kebenaran mengajar yang telah di berikan

Keterangan/ Hujah

1. Ajaran As Salafiah @ Wahabiyah adalah ajaran yang berlainan dengan apa yang dipegang oleh umat Islam di Malaysia yang  berlandaskan mazhab Asyirah dan Maturidiah di dalam akidah dan mazhab Syafie di dalam bab Fekah.

2. Ajaran As Salafiah @ Wahabiyah kebiasaanya menganggap apa yang diamalkan oleh umat Islam di Malaysia sejak sekian lama adalah sebagai bidaah. Sedangkan amalan-amalan seperti tahlil, bacaan Yasin malam Jumaat, bacaan Qunut dan sebagainya itu hanyalah khilafiyah di  kalangan ulama Islam.

3. Adalah terbukti di sesetengah tempat kewujudan ajaran As-Salafiah @ Wahabiyah ini membawa kepada perpecahan di kalangan umat Islam di Malaysia. Oleh itu, ajaran ini adalah di larang diajar dan diamalkan di Negeri Pahang khususnya.

Sumber: Jabatan Mufti Negeri Pahang

Tegahan Dan Larangan Menyebarkan Ajaran Salafiah @ Wahabiah Dan Seumpamanya Di Negeri PahangSocialTwist Tell-a-Friend

Siapa Sebenar Nasarudin Al Bani

Siapa Sebenar Nasarudin Al Bani

Beliau (Al Bani) itu bukan Muhaddits, karena Muhaddits adalah orang yg mengumpulkan hadits dan menerima hadits dari para peiwayat hadits, albani tidak hidup di masa itu, ia hanya menukil nukin dari sisa buku buku hadits yg ada masa kini, kita bisa lihat Imam Ahmad bin Hanbal yg hafal 1.000.000 hadits (1 juta hadits), berikut sanad dan hukum matannya, hingga digelari Huffadhudduniya (salah seorang yg paling banyak hafalan haditsnya di dunia), (rujuk Tadzkiratul Huffadh dan siyar a’lamunnubala) dan beliau tak sempat menulis semua hadits itu, beliau hanya sempat menulis sekitar 20.000 hadits saja, maka 980.000 hadits lainnya sirna ditelan zaman,

Imam Bukhari hafal 600.000 hadits berikut sanad dan hukum matannya dimasa mudanya, namun beliau hanya sempat menulis sekitar 7.000 hadits saja pada shahih Bukhari dan beberapa kitab hadits kecil lainnya, dan 593.000 hadits lainnya sirna ditelan zaman, demikian para Muhaddits2 besar lainnya, seperti Imam Nasai, Imam Tirmidziy, Imam Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Ibn Majah, Imam Syafii, Imam Malik dan ratusan Muhaddits lainnya,

Muhaddits adalah orang yg berjumpa langsung dg perawi hadits, bukan jumpa dg buku buku, albani hanya jumpa dg sisa sisa buku hadits yg ada masa kini.

Albani bukan pula Hujjatul Islam, yaitu gelar bagi yg telah hafal 300.000 hadits berikut sanad dan hukum matannya, bagaimana ia mau hafal 300.000 hadits, sedangkan masa kini jika semua buku hadits yg tercetak itu dikumpulkan maka hanya mencapai kurang dari 100.000 hadits.
AL Imam Nawawi itu adalah Hujjatul islam, demikian pula Imam Ghazali, dan banyak Imam Imam Lainnya.

Albani bukan pula Alhafidh, ia tak hafal 100.000 hadits dengan sanad dan hukum matannya, karena ia banyak menusuk fatwa para Muhadditsin, menunjukkkan ketidak fahamannya akan hadits hadits tsb,

Abani bukan pula Almusnid, yaitu pakar hadits yg menyimpan banyak sanad hadits yg sampai ada sanadnya masa kini, yaitu dari dirinya, dari gurunya, dari gurunya, demikian hingga para Muhadditsin dan Rasul saw, orang yg banyak menyimpan sanad seperti ini digelari Al Musnid, sedangkan Albani tak punya satupun sanad hadits yg muttashil.

berkata para Muhadditsin, "Tiada ilmu tanpa sanad" maksudnya semua ilmu hadits, fiqih, tauhid, alqur;an, mestilah ada jalur gurunya kepada Rasulullah saw, atau kepada sahabat, atau kepada Tabiin, atau kepada para Imam Imam, maka jika ada seorang mengaku pakar hadits dan berfatwa namun ia tak punya sanad guru, maka fatwanya mardud (tertolak), dan ucapannya dhoif, dan tak bisa dijadikan dalil untuk diikuti, karena sanadnya Maqtu’.

apa pendapat anda dengan seorang manusia muncul di abad ini lalu menukil nukil sisa sisa hadits yg tidak mencapai 10% dari hadits yg ada dimasa itu, lalu berfatwa ini dhoif, itu dhoif.

saya sebenarnya tak suka bicara mengenai ini, namun saya memilih mengungkapnya ketimbang hancurnya ummat karena tipuan seorang tong kosong.

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita cita, semoga dalam kebahagiaan selalu,

Wallahu a’lam

~ Habib Munzir Al-Musawa ~

Sumber

Siapa Sebenar Nasarudin Al BaniSocialTwist Tell-a-Friend

SANGAT MUDAH KENALI WAHHABI

SANGAT MUDAH KENALI WAHHABI

Wahabi bukan kerana mereka tidak membaca Qunut Subuh,kerana 3 Mazhab lain pun tidak membaca Qunut Subuh,itu khilaf Mazhab.

Bukan juga kerana tidak buat kenduri arwah kerana ada Qaul dlm Mazhab Syafi'e yg tidak menggalakkannya.

Bukan juga kerana itu & ini tetapi Wahabi adalah satu cara berfikir yg salah yg membentuk satu gerakan ekstrem yg boleh memecahbelahkan masyarakat. Kemuncak ekstrem dan radikal Wahabisme sehingga boleh membawa pertumpahan darah seperti  DAESH, IS, ISIL, ISIS, al-Qaeda, Taliban.

Semua gerakan ekstremis ini adalah hasil dari didikan Wahabi.

Di Archipelago Nusantara, hanya negara Brunei serta beberapa buah negeri di Malaysia yg masih merupakan kubu terkuat Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWJ).

Paparan media massa telah menunjukkan majoriti bilangan para militan berada di negara jiran seperti Indonesia dan Filipina dimana Dakyah Wahabi diterima dan diamal sebahagian besar oleh penduduknya.

Dakyah Wahabi berjaya menarik ramai pengikut kerana slogan menarik mereka yg kononnya menyeru supaya Jangan taqlid, jangan mengikut membuta tuli, menyeru kononnya supaya Kembali kpd al-Quran & al-Sunnah.

1) Wahabi sebenarnya adalah gerakan MEMBIDAAHKAN amalan org lain yg tidak sehaluan dgn mereka dan merasakan hanya amalan mereka shj yg betul. Hanya mereka shj kononnya mengikut Sunnah Rasulullah SAW. Mereka kelompok manusia yg tidak boleh berbeza pandangan, tidak menghormati ikhtilaf @ khilafiyyah (perbezaan pendapat di kalangan ulamak).

2) Wahabi menolak bahawa Bid'aah ada dlm 2 bentuk:-
(i) Baik (Hasanah) &
(ii) Sesat (Dolalah).
Bagi Wahabi semua Bid'aah adalah sesat dan masuk Neraka. Oleh itu setiap Bid'aah adalah mungkar dan bagi mereka wajib ditentang. Lalu Wahabi membesarkan perbezaan pendapat dan membikin kecoh seluruh dunia tanpa boleh berlapang dada. Pra-syarat menjadi Wahabi ialah kena memperbanyak menuturkan 'Bid'aah' terhadap amalan org lain dan menjadikan ianya wirid harian.

3) Wahabi MELARANG BERAMAL apabila tiada nas khusus utk amalan tersebut walaupun di sana ada perintah umum drpd al-Quran dan al-Sunnah. Bagi Wahabi setiap ibadat kena ada nas dan dalil, walhal perintah yg bersifat umum sudah ada, namun mereka menolaknya. Wahabi marah membaca Surah Yassin mlm Jumaat kerana tiada nas. Bukankah perintah memperbykkan membaca al-Quran sudah cukup byk dan memadai? Adakah nas melarangnya pula? Tidak. Tiada Larangan.

4) Wahabi adalah gerakan MENSYIRIKKAN org lain. Tawassul bg mereka syirik kecuali tawassul dgn amalan soleh dan dgn Asmaul Husna sahaja. Walhal para Sahabat dan Salafus Soleh bertawassul dgn pelbagai bentuk lain.

5) Wahabi gerakan MENTAJSIMKAN Allah SWT yakni mensifatkan Allah SWT itu:-
# bertangan
# duduk atas Arasy
# ketawa
# Allah di atas langit

Wahabi menolak takwil yg dibawa oleh manhaj Ashairah dan Maturidiyyah, sdgkan manhaj Ashairah dan Maturidiyyah itu lebih selamat dari mensifatkan Allah SWT dgn sifat-sifat makhluk.

6) Wahabi juga gerakan MENTADHA'IFKAN hadith dan MEMARDUDKAN hadith dhaif menolak penggunaan hadith2 dhaif dan membakulsampahkan semua hadith2 dhaif. Sedangkan sejak lebih seribu tahun para ulama hadith membenarkan penggunaan hadith dhaif dlm hal fadhailul amal dan targhib wa tarhib. Kiblat rujukan hadith Wahabi ialah Sheikh Nasruddin Al-Albani. Mereka tidak sedar mereka bertaqlid dan mengikut membuta tuli apa sahaja takhrij hadith oleh Al-Albani.

Ulama rujukan Wahabi pula ialah sekalian Kibarul ulama Saudi hari ini,manakala kitab2 rujukan Wahabi ialah kitab karangan Muhammad Abdul Wahab. Mereka membutakan mata dan memekakkan telinga apabila didtgkan hujah drpd para ulamak lain yg muktabar yang tidak sealiran dgn mereka.

7) Wahabi gerakan MEMBURUKKAN ahli Sufi dan Tasawuf. Mereka secara terpilih memetik yg mana sesuai dgn fikrah mereka. Kitab2 Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Al-Dhahabi, Al-Syawkani khususnya, menjadi rujukan di dlm bab memburuk dan mencemuh para Sufi, kerana Wahabi adalah gerakan anti-Sufi. Walhal Ibnu Taimiyyah sendiri adalah pengikut tarekat Qadiriyyah. Wahabi Malaysia mengatakan tasawuf lebih kotor drpd air longkang, sedangkan Sufi ada yg baik dan ada yg sesat, sepertimana umat Islam yg lain juga amnya, ada yg Soleh, ada Munafik dan ada yg berdosa. Sufi juga tidak maksum. Bahkan Imam Ghazali sendiri turut mengkritik Sufi palsu walaupun beliau sendiri seorg ahli Sufi.

8) Wahabi MENOLAK IMAM AL-GHAZALI RA dan jarang dengar mereka mengutip kalam Imam Al-Ghazali RA. Bagi mereka Imam Al-Ghazali RA Hujjatul Islam itu jahil hadith.

Itulah Wahabi, dan jgn terkeliru dgn suara2 membela Wahabi walaupun mereka malu mengaku diri mereka Wahabi. Ada ketikanya mereka cuba menyembunyikan punca kenapa mereka digelar Wahabi, kononnya Wahabi itu hantu, momok dan tidak wujud. Kenal dulu ciri2 Wahabi maka tahulah anda siapa pendokong mereka. Kalau yg melenting apabila Negeri Sembilan mengharamkan Wahabi, hampir pasti 99.9% mereka pendokong tegar Wahabi
(yg malu mengaku). Hati2 dgn mereka ini walaupun petah berbicara dan mulut penuh dgn ayat2 al-Quran dan al-Hadith.

Ada Wahabi Malaysia yg sgt terkenal dan bicara memukau sehingga ramai org awam tertipu.

Dgn pengharaman Wahabi di Negeri Sembilan, Perak, Pahang & Kedah, moga2 makin ramai yg sedar dan makin jelas siapa pendokong Wahabi sebenar yg bertopeng dan begitu licik selama ini.

Jgn terkejut jika ada ustaz2 yg anda kagumi selama ini sebenarnya/mungkin pendokong Wahabi. Identiti mereka tidak dapat disorok lagi. Kita sudah tahu jantan betinanya...

SANGAT MUDAH KENALI WAHHABISocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.