Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: February 2016

Search This Blog

Kata-kata Hikmah Sayyid Ahmad Ibn Idris ra

Kata-kata Hikmah Sayyid Ahmad Ibn Idris ra.

Di antara kata-kata hikmah Sayyid Ahmad ibn Idris ra. yang begitu memberi kesan dalam menyampaikan cahaya manhajnya di dalam ilmu Tasawwuf dan berdakwah kepada Allah ialah:

"Tasawwuf ialah mengosongkan hati hanya untuk Allah swt dan memandang kecil selainNya."

"Makanan terpenting bagi diri ialah zikrullah."

"Benar merupakan keimanan, kerana sesiapa yang benar pada perkataannya, maka kata-katanya tidak akan ditolak. Dan tidak disifatkan al Quran sebagai mukjizat melainkan kerana kebenarannya, tidak akan didatangi sesuatu kebatilan sama ada di hadapan atau belakangnya."

"Sabar ialah sifat yang membezakan di antara hati orang yang beriman dengan yang lainnya."

"Khalwat itu jika tidak terhasil di dalamnya futuh (dibukakan oleh Allah), akan terhasil di dalamnya cahaya pada masa yang akan datang."

"Setiap perkara yang menyibukkan kamu daripada Allah, maka ia adalah celaka."

"Sesungguhnya setiap fitnah yang berlaku di dalam alam ini, sebabnya ialah kerana membelakangi perintah Allah."

"Orang yang hidup, akan terasa apabila dicucuk dengan jarum tetapi orang yang mati tidak terasa sekalipun dipotong dengan pedang-pedang yang tajam. (Begitu jugalah dengan hati yang mati, tidak akan terkesan dengan sebarang peringatan walau pun banyak. Tetapi hati yang hidup akan terkesan apabila diberikan peringatan walaupun sedikit)."

"Sifat ta'sub (ekstrim); membentuk puak masing-masing dan kemudiannya menuduh sesat di antara satu sama lain sehingga seolah-olah wujud pelbagai agama yang berbeza. Perkara inilah yang tidak kami redhai dan kami tegah ke atas setiap Muslim kerana mereka adalah daripada umat yang satu yang menjadi sebaik-baik umat, mempunyai Nabi yang satu, Kitab yang satu dan Kiblat yang satu. Maka bagaimana boleh terjadi perpecahan dan ta'sub? Kami sentiasa menegah manusia daripadanya."

Beliau sering mengungkapkan kata-kata hikmah:

"Sekiranya kamu suka kapada kaum (sufi), maka ikutilah jalan mereka; Mereka tidak sampai kepada Allah melainkan dengan memutuskan hubungan selain Allah."

"Beri'tiqad benarlah kamu, kamu akan mendapatkan keuntungan, dan masuklah kamu ke dalam kesejahteraan (agama Islam), kamu akan memperolehi keselamatan."
Kata-kata Hikmah Sayyid Ahmad Ibn Idris raSocialTwist Tell-a-Friend

Kisah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syaitan

Kisah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syaitan

Syaikh 'Abdul Qadir Al-Jailani ra. berkata, Dalam salah satu pengembaraanku, aku pernah merasa kepanasan yang hebat sampai hampir mati kehausan. Tiba-tiba awam hitam melindungiku dan angin dingin berhembus ke arahku sampai-sampai nyaris mengalir air liurku. Selanjutnya aku mendengar suara memanggilku, "Hai 'Abdul Qadir, aku adalah tuhanmu." Aku bertanya kembali, "Adakah Engkau Allah, yang tidak ada tuhan selain diri-Mu?" Lalu terdengar panggilan buat kali keduanya, "Hai 'Abdul Qadir, aku adalah tuhanmu, dan telah kuhalalkan bagimu segala apa yang kuharamkan atas dirimu." Maka aku berkata, "Pendusta! Engkau tak lain hanyalah syaitan!" Tiba-tiba awam hitam itu hilang, sementara aku mendengar suara dari belakangku, "Hai 'Abdul Qadir, engkau selamat dariku kerna ilmu fiqh dalam agama yang kau miliki. Ketahuilah bahwa aku berhasil menipu tujuh puluh orang dengan cara ini."

Kemudian ditanyakan kepada Syeikh 'Abdul Qadir Al-Jailani, "Bagaimana engkau tahu bahawa dia adalah syaitan?" Dia menjawab, "Dari perkataannya, '...telah kuhalalkan bagimu segala apa yang kuharamkan atas dirimu,' sebab sepeninggalnya Rasulullah saw tidak ada lagi penghalalan atau pengharaman."

Di samping itu, Syeikh 'Abdul Qadir mengetahui bahwa dia adalah syaitan kerana ia berkata, "Aku adalah tuhanmu," dan bukan, "Aku adalah Allah." Kata 'Rabb' bermakna luas dan dapat dipakai dalam berbagai segi, misalnya, rabb ad daar, rabb al maal. Sedangkan lafazh Jalalah adalah khusus bagi Allah yang Maha Pencipta, sehingga iblis tidak dapat berkata-kata dengan lafazh Jalalah.

Berdasarkan ini, Ibnu Taimiyyah berkata, "Tidaklah agung Syeikh 'Abdul Qadir Al Jailani kecuali karena pandangannya tentang qadar dan kisahnya dengan setan."

Kata Ibnu Taimiyyah selanjutnya, "Syaikh 'Abdul Qadir dan tokoh-tokoh syeikh semacamnya pada zaman mereka memerintahkan berdasarkan syari'at tentang perintah dan larangan, mendahulukannya daripada perasaan dan kehendak peribadi, serta merupakan syeikh yang paling agung dalam memerintahkan untuk meninggalkan hawa nafsu dan kehendak jiwa."

Kisah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dengan SyaitanSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.