Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: April 2013

Search This Blog

Wirid Pagi Jumaat - TG Nik Aziz


Wirid Pagi Jumaat - TG Nik AzizSocialTwist Tell-a-Friend

ASTRONOMI ISLAM

 

FENOMENA "BIG BANG" DAN ALAM YANG MENGEMBANG

Terjadinya bulatan langit yang pertama dan seterusnya sampai ke atas kepada bulatan langit yang ketujuh berasal dari beberapa kali “letupan besar” yang menghasilkan “gelombang-gelombang” yang kemudiannya menjadi keras dan dinamakan tujuh lapis langit dan alam yang mengembang di bawahnya.

“Tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan bahawa langit-langit dan bumi (pada asalnya) adalah bercantum (sebagai seketul benda) lalu kami pisahkan antara keduanya”(Surah al-Anbia, ayat 30)

Terjadinya 7 lapis langit dalam masa dua hari, dimaksudkan terjadinya dua kali letupan besar yang disenggangi oleh suatu zaman yang lama. Sekali letupan besar menimbulkan empat gelombang yang menjadikan empat lapis langit dan sekali lagi letupan besar menimbulkan tiga gelombang yang menjadikan tiga lapis langit bawah termasuk lapis langit yang pertama yang diistilahkan oleh Mujahid di atas dengan “al-haikal” (kerangka).

Selepas itu terjadi lagi dua letupan besar, salah satunya adalah suatu letupan besar yang diikuti oleh enam letupan yang menjadikan tujuh bulatan Jabal al-Qaf yang berdekatan letaknya sebagai belon-belon yang berdampingan, kemudian mengembang saling meninggalkan satu sama lain, dalam masa mengembang ini terjadi pula seperingkat tujuh letupan besar yang menjadikan galaksi-galaksi dalam tujuh bulatan Jabal al-Qaf dalam waktu yang kira-kira serentak, salah satunya ialah Letupan Besar (big Bang) yang terjadi dalam bulatan Jabal al-Qaf yang terletak pada tengah yang menjadikan galaksi-galaksi kita dan inilah letupan besar yang dikaji oleh Goerges Lemaitre dan George Gamow.

Sebelum terjadinya suatu letupan besar yang menjadikan bulatan alam, mungkin unsur-unsur itu dalam keadaan sebatian (compound). Unsur-unsur itu berupa molekul-molekul yang memenuhi ruang. Bila terjadinya letupan letupan besar di tengah ruang, molekul-molekul itu ditolak ke atas segenap penjuru, menjadi gelombang-gelombang kabut, kemudian mendidih dan akhirnya menjadi zat yang keras menurut hukum-hukum kejadian alam yang tertentu. Gelombang-gelombang ini dinamakan tujuh gunung qaf dan tujuh lapis langit.

Meskipun struktur atom yang membentuk alam atas itu berbeza, tetapi cara terbentuknya menerusi letupan-letipan besar adalah hampir sama, sampai kepada al-‘Arsy al-‘Azim, bingkai alam yang paling besar.

Jangan terkejut bahawa setiap lapisan bulatan alam itu mulai dari lapisan Jabal al-Qaf, sampai kepada lapis-lapis tujuh lapis langit adalah sangat tebal dengan ukuran sebanyak 1/3 dari jarak ruang angkasa antara satu sama lain. Begitu juga ukuran ketebalan setiap lapis alam-alam yang lebih tinggi hingga al-‘Arsy al-‘Azim semunya dengan ukuran 1/3.

Begitu besarnya ‘Alam al-Mulk atau “al-ard” (bumi) yang terdiri dari “tujuh Gunung Qaf” yang di dalamnya terdapat “tujuh ‘alam yang mengembang” ia menjadi “’alam kecil” pula terletak dalam ruang angkasa al-sama’ al-dunia (langit rendah).
Bukti sains alam yang sentiasa berkembang.

Pada tahun 1925, seorang ahli astronomi, bernama Edwin Hubble, telah dapat membuktikan (melalui kajian sains) iaitu galaksi 'menjauhkan' antara satu sama lain. Ini merupakan bukti yang jelas bahawa alam sentiasa berkembang. Sekarang, sains moden telah menerima pakai konsep ini. Allah SWT ada menyebut tentang fenomena ini dalam Al-Quran.

"Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa" (Surah Adz-Dzaariyaat: 47)

Perkataan Arab "muusi'uun" diterjemahkan sebagai "sedang berkembang" dan ia merujuk kepada konsep kejadian dan perkembangan alam ini.


TERDAPAT KUMPULAN ASAP SEBELUM TERCIPTANYA GALAKSI INI

Para saintis mengatakan bahawa sebelum terciptanya galaksi dan alam ini, objek-objek angkasa berada dalam bentuk kumpulan asap. Pendeknya, kumpulan-kumpulan asap yang terdapat di ruang angkasa adalah sangat besar. Dalam ayat Al-Quran di bawah parkataan Arab yang digunakan memberi maksud asap ialah "Dukhan".

"Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya (langit) dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati"" (Surah Fushshilat: 11)BENTUK BUMI YANG SPERA

Pada zaman dahulu, manusia percaya bahawa bumi mendatar. Ini menyebabkan manusia takut untuk belayar jauh; takut kalau terjatuh di hujung dunia! Orang pertama yang membuktikan alam ini berbentuk sfera ialah Sir Francis Drake apabila beliau belayar mengelilingi dunia pada tahun 1597.

"Tidaklah kamu memerhatikan, bahawa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam." (Surah Luqman: 29)

"Memasukkan" di sini bermaksud Allah SWT menukarkan malam kepada siang dan siang kepada malam secara perlahan-lahan. Fenomena ini hanya boleh berlaku sekiranya dunia ini berbentuk sfera. Jika dunia ini mendatar, pastinya pertukaran malam kepada siang dan siang kepada malam akan berlaku secara tiba-tiba.

"Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam."(Surah Az-Zumar: 5)

Perkataan Arab yang digunakan di sini ialah "Kawwara" yang bermaksud menutup, sebagaimana serban menutup kepala. Penutupan secara "kawwara" yang bersilih ganti hanya boleh berlaku jika dunia ini berbentuk sfera.

Dunia ini sebenarnya bukanlah bulat seperti bola, tetapi "Geo-Spherical", iaitu dunia ini mendatar di Kutub Utara dan Selatan. Ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran di bawah:

"Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya"(Surah An-Naazi'aat: 30)

Perkataan Arab "dahaaha" di sini bermaksud telur burung unta. Ia juga bermaksud sesuatu yang luas terbentang (seperti dalam tafsiran, Yusuf Ali). Bentuk telur burung unta pula menyerupai bentuk bumi, iaitu bentuk "Geo-Spherical".


CAHAYA BULAN ADALAH CAHAYA YANG DIPANTULKAN

"Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya."(Surah Al-Furqan: 61)

Perkataan Arab yang digunakan dalam ayat di atas yang membawa maksud matahari ialah "shams". Ia juga dirujuk sebagai "siraaj" yang bermaksud obor dan "wahhaaj" yang bermaksud lampu yang bernyala serta "diyaa" yang bermaksud sinaran (shinning glory). Ketiga-tiga perkataan tersebut adalah sesuai untuk menggambarkan matahari, memandangkan ia (matahari) menghasilakn haba dan cahaya melalui "Internal Combustion" - pembakaran dalaman.

Manakala, perkataan Arab bagi menunjukan makna bulan ialah "qamar" dan dihuraikan dalam Al-Quran sebagai "Muneer", yang
ASTRONOMI ISLAMSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.