Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: May 2017

Search This Blog

PhD Hadith VS Kitab-Kitab Hadith

PhD Hadith VS Kitab-Kitab Hadith

سم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد

Mereka yang hanya melihat dua kitab hadith Bukhari dan Muslim sahaja sebagai kitab hadith sahih merupakan mereka yang sempit ilmunya.

Sebelum dua Imam ini para ulama’ mazahib mempunya hadith dan sanad-sanad mereka sendiri. Mereka mengambil daripada generasi sebelumnya.

Dua Imam Bukhari dan Muslim menyambung kejuhudan mereka di dalam meriwayatkan hadith daripada generasi sebelumnya termasuk Imam-Imam Mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie dan Imam Ahmad Bin Hanbal.

Di antara kitab-kitab hadith yang bernilai di dalam Islam ialah ;

Sahih Bukhari, himpunan Imam Bukhari (m. 870), mengandungi 7275 ahadith
Sahih Muslim, himpunan Imam Muslim (m. 875), mengandungi 9200 ahadith
Sunan al-Sughra, himpunan Imam Nasa’i (m. 915)
Sunan Abu Daud, himpunan Imam Abu Daud (m. 888)
Jami’ at-Tirmizi, himpunan Imam Tirmidzi (m. 892)
Sunan Ibnu Majah, himpunan Imam Ibnu Majah (m. 887)

Selain 6 kitab ini yang dinamakan sebagai الكتب الستة atau الصحاح الستة terdapat kitab hadith yang lain yang masyhur di sisi kita iaitu ;

al-Muwatta’
Musnad Ahmad
Musnad al-Syafi`e
Sahih Ibn Khuzaimah
Mustadrak al-Hakim
Sunan al-Daruqutni
Jami’ al-Darimi
Muntaqa Ibn al-Jarud
Sahih Ibn Hibban

Mustakhraj Abi Awanah Berikut adalah 29 jenis kitab hadith ;

Jami’/ jawami’
Sunan/ ahkam
Mathani/ musnad
Ma’ajim/ mu’jam
Masyikhat
Ajza’/ rasail
Arbainat
Afrad dan Gharaaib
Mustadrak
Mustakhraj
‘ilal
Atraf
Tarajim
Ta’aliq
Taghrib wa tarhib
Mursalsalat
Tsulasiyyat
Al-amali
Zawaid
Al-Mukhtasarat
Takharij
Syarhul atsar
Asbab nuzul hadis
At-tartib
At-Ta’liq
Al-Mawdhu`at
Al-ma’thurat
an-Nasikh wal Mansukh
Mutasyabih/ Musykil hadis

Setiap kategori kitab hadith di atas mempunyai kitab-kitab yang sangat banyak jumlahnya seperti yang disebut oleh Al-Kittani dalam kitab beliau Al-Risalah Al-Mustatharrifah bahawa terdapat hampir 82 kitab yang ditulis dalam method المسانيد sahaja. Belum lagi jenis-jenis yang lain.

Saya tertanya-tanya bagaimana mereka yang berkelulusan PHD dalam bidang hadith pada hari ini untuk tempoh setahun dua di Universiti tanpa sanad ilmu dan guru yang jelas, begitu yakin untuk menyatakan sesuatu hadith itu palsu atau tidak. Seolah-olah mereka telah menguasai dan menghafal semua kitab hadith dan mengatakan dengan penuh yakin bahawa sesuatu hadith itu tiada riwayat.

Kalaupun tiada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim apakah tidak ada di dalam kitab-kitab hadith yang lain?

Hari ini ramai yang berani kerana kejahilan. Kalaulah mereka sedar, kedudukan ilmu mereka sebenarnya sangat jauh daripada para ulama’ terdahulu, sudah pasti mereka lebih suka untuk berdiam diri daripada berkata-kata.

Semoga Allah Ta’ala memelihara kita daripada golongan yang pendek akal mereka, panjang angan-angan bahkan Al-Quran dan Al-Hadith yang keluar daripada bibir mereka tidak sampai ke hati-hati mereka.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
Ustaz Mohd Al-Amin Bin Daud Al-Azhari
BA (Hons) Usuluddin Akidah Dan Falsafah
Universiti Al-Azhar Mesir

PhD Hadith VS Kitab-Kitab HadithSocialTwist Tell-a-Friend

Madad

Madad

Suatu hari di majlis pengajian Sayyidi Syeikh Soleh Ja'fari Radhiallahu 'anhu di Masjid Azhar, tiba-tiba bersuara seorang lelaki tentang madad, ya syeikh telah menegah oleh guruku tentang berkata "madad ya Rasulullah", lalu jawab Syeikh Soleh :

Apa makna madad yang engkau faham ?

Ketika engkau pergi kepada seorang yang 'alim dan berkata engkau di hadapannya madad; maksudnya ajarkan aku.

Ketika engkau berkata kepada seorang wali, madad; maksudnya engkau meminta kepada wali itu doakan kebaikan.

Ketika engkau berkata juga, Madad Ya Rasulullah Sollahu 'alaihi wasallam; maksudnya engkau meminta ampun wahai pesuruh Allah.

Kesimpulannya

Kalimah madad sepatutnya mesti mengetahui kepada mereka yang kita tujukan, samada wali atau orang 'alim atau Rasulullah Sollahu 'alaihi wasallam dan kepada siapa yang kita tujukan.

Maka hendaklah kita faham wahai saudaraku tentang makna madad yang sebenarnya. Ia bukan satu kalimah yang syirik, padahal madad adalah harus dengan bahawasanya kita faham maksud asalnya. Kita berkata Madad Ya Rasulullah Sollahu 'alaihi wasallam; maksudnya kita pohonkan dan panjatkan dengan shafa'at dan memohon ampun daripada Rasulullah Sollahu 'alaihi wasllam. Dan perkara ini adalah harus.

Wallahu a'lam.

Rujukan :

1) Kitab al-Fatawa wal Ajwibah al-Ja'fariyyah
2) Majalah an-Nur al-Muhammadi

MadadSocialTwist Tell-a-Friend

Solat Terawih 10 Rakaat

Sila klik pada gambar untuk besarkan.
Solat Terawih 10 RakaatSocialTwist Tell-a-Friend

Solat Terawih 8 Rakaat

Sila klik pada gambar untuk besarkan.
Solat Terawih 8 RakaatSocialTwist Tell-a-Friend

Zikir Berganda dari Hadits

Zikir Berganda dari Hadits

Dari Aisyah binti Sa'd bin Abu Waqqash dari ayahnya bahwa ia bersama Rasulullah shallla Allahu 'alaihi wa sallam menemui seorang wanita sementara dihadapannya terdapat biji-bijian atau kerikil yang dipergunakan untuk bertasbih. Kemudian Nabi Shalla Allahu 'alaihi wa sallam berkata: "Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah bagimu dari pada ini dan lebih utama!" Lalu beliau mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ

(Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan Maha Suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan,

dan Allah Maha Besar seperti itu,
dan segala puji bagi Allah seperti itu,
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah seperti itu,
dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah seperti itu) (HR. Abu Daud: 1282)

dan Allah Maha Besar seperti itu

اللَّهُ أَكْبَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
اللَّهُ أَكْبَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
اللَّهُ أَكْبَر عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
اللَّهُ أَكْبَر عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

Dan Allah Maha Besar sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan Allah Maha Besar sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan Allah Maha Besar sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan Allah Maha Besar sebanyak apa yang Dia ciptakan,

dan segala puji bagi Allah seperti itu,

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

Dan segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan segala puji bagi Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan,

dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah seperti itu,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

Dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan,

dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah seperti itu

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ،
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ،
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ،

Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit,
dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi,
dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya,
dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan,

Zikir Berganda dari HaditsSocialTwist Tell-a-Friend

Doa mohon ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang baik

Doa mohon ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang baik

Dari Ummu Salamah, pada akhir waktu fajar, Nabi shallahu'alaihi wa sallam berdo'a:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا

ALLHUMMA INNI AS ALUKA 'ILMAN NAFI'AN WA AMALAN MUTAQABBALAN WA RIZQAN THAYYIBAN
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang baik). (HR. Ahmad: 25312)

Doa mohon ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang baikSocialTwist Tell-a-Friend

AL ASMA AL HUSNA

ASMA' AL HUSNA

نَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ اللهُ الَّزِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ ۞ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ ۞ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ ۞ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۞ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ ۞ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۞ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ ۞ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ ۞ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ ۞ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ ۞ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ ۞ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ ۞ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ ۞ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ ۞ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۞ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ ۞ الْمُحْيِيْ الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۞ الْوَاجِدُ ۞ الْمَاجِدُ ۞ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الأَوَّلُ الآخِرُ ۞ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَلِكُ الْمُلْكِ ذُوْالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۞ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِيُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِيْ الْبَدِيْعُ الْبَاقِي ۞ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الْصَّبُوْرُ الَّزِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ اَللَّهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوْ قَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ ۞

AL ASMA AL HUSNASocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.