Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: Alam Yang Mengkagumkan

Search This Blog

Alam Yang Mengkagumkan

Alam ini terdiri daripada Arash, Kursi, Sidratul Muntaha, Luh Mahfuz.

Arash pula ada 4 Jenis, Arash Majid, Arash Rahman, Arash Karim dan Arash Azim

Alam ini, ia mengembang seperti belon ditiup.

Alam terbahagi DUA:
1. Alam MULKI-benda
2. Alam malakut-benda juga.

Alam malakut terbahagi DUA pula:
1. Alam Barzakh atau alam al Asfal.
2. Alam al malakut al 'Ala.

Batas Alam Mulki ialah Langit Rendah

Batas Alam Barzakh mula dari Langit Rendah ke Kistrah Alam (Kulit Alam)

Batas Alam Malakut 'Ala dari Kulit Alam ke Arash Azim.

Bawah Arash Azim ada 3 lagi Arash:
1. ARASH MAJID
2. ARASH RAHMAN
3. ARASH KARIM.

Atas Arash Azim ada satu Kubah Besar.

Luar dari Arash Azim dah tak ada makhluk dipanggil Padang Qadim.

Alam Mulki: Alam yang terletak di bawah lingkungan Al-Sama' Al-Dunia (Langit Rendah)

Alam Barzakh atau Malakut Al Asfal: Mula dari Sama' Dunia ke Qisrah Al Alam(Kulit Alam) dan terus sampai ke Jannat Al Firdaus Al 'Ala, yang terletak bawah Al Arash Majid.

Alam Malakut Tinggi atau Malakut Al 'Ala mula dari Arash Majid hinggalah Awalim Al-Hijab (Alam-Alam Hijab) sampailah hujungnya Arash Azim.

Alam Yang MengkagumkanSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.