Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: Talqin dan bai'ah

Search This Blog

Talqin dan bai'ah

Talqin dan bai'ah

Talqin ialah peringatan seorang guru kepada muridnya sedangkan bai'at yang juga dinamakan ahad ialah kesanggupan dan kesetiaan seorang murid di hadapan gurunya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala amalan dan kebajikan yang diperintahkan oleh guru.

Terdapat banyak sekali hadis yang menerangkan peristiwa Nabi saw mengambil ahad pada waktu membai'at sahabat-sahabat beliau.

Diriwayatkan oleh Ahmad at Tabrani dan Syaddad ibn Aus bahawa Rasulullah saw pernah mentalqinkan sahabat-sahabat beliau secara berkumpulan dan juga secara perseorangan.
"Pada suatu ketika kami berada dekat Nabi saw dan beliau bersabda, bermaksud: "Adakah di antara kamu orang asing?" (yakni dari golongan ahli kitab). Maka jawab saya: "Tidak ada". Lalu Rasulullah saw menyuruh menutup pintu dan berkata: "Angkat tanganmu dan ucapkanlah 'Laa Ilaaha Illallah", lantas beliau menyambung, segala puji bagi Allah, wahai Tuhanku! Engkau telah mengutuskan aku dengan kalimat ini dan Engkau menjadikan dengan ucapannya kurnia syurga kepadaku dan bahawa Engkau tidak sekali-kali memungkiri janji." Kemudian beliau berkata: "Ketahuilah, gembiralah sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu semua."

Seterusnya Allah berfirman:

"Maka bergembiralah kamu dengan bai'atmu, yang kamu telah lakukan itu adalah kejayaan yang agung." (At Taubah 9:111)

Tentang bai'ah perseorangan pula terdapat di dalam hadis riwayat at Tabrani dan al Bazzar yang menjelaskan cara Rasulullah saw membai'atkan Saiyidina Ali;

"Sesungguhnya Ali karramallahu wajhadu bertanya kepada Nabi Muhammad saw dengan perkataan: "ya Rasulullah, tunjukkanlah aku akan sedekat jalan kepada Allah dan sesenang-senangnya atas hamba-Nya dan yang paling di sisi-Nya."
Maka berkata Nabi saw: "Hendaklah engkau perbanyakkan zikir kepada Allah dalam keadaan sunyi dan tenang."
Maka berkataku Ali: "Setiap manusia berzikir, maka khususkan bagiku sesuatu." Berkata Rasulullah saw:
"semulia apa yang aku katakan dan Nabi-Nabi sebelum daripada aku ialah 'Laa Ilaaha Illallah', dan sekiranya sekalian langit dan bumi diletakkan dalam satu daun neraca dan 'Laa Ilaaha Illallah' di dalam daun neraca yang lain maka akan lebih berat neraca yang diisikan oleh 'Laa Ilaaha Illallah', dan tidak berlaku kiamat selagi ada di atas muka bumi ini yang mengatakan 'Laa
Ilaaha Illallah'.
Selepas itu berkata Ali: "Maka bagaimana aku menyebutnya."
Berkata Nabi Muhammad s.a.w.: "Pejamkan matamu dan dengar daripadaku 'Laa Ilaaha Illallah' tiga kali selepas itu katakan tiga kali dan aku mendengar."

Talqin dan bai'ahSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.