Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: Hadith Nur Muhammad

Search This Blog

Hadith Nur Muhammad

Hadith Nur Muhammad

[Oleh Sheikh Mohd Nasir Bin Ismail]

Dalam Kitab “Kashf al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas ‘Amman  Ishtahara min al-Ahadith ‘Ala Alsinatin-Nas’ oleh al-‘Ajluni (men.1162  Hijrah):

(827 – أول ما خلق اللهُ نورُ نبِيكِ يا جابر – الحديث

رواه  عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظ قال قلت‏:‏ يا رسول الله، بأبي  أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء‏.‏ قال‏:‏ يا جابر، إن  الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور  بالقُدرة حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار  ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جِنِّيٌ ولا إنسي، فلما أراد  الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء‏:‏ فخلق من الجزء الأول  القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة  أجزاء، فخلق من الجزء الأول حَمَلَة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث  باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء‏:‏ فخلق من الأول  السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع  أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهى  المعرفة بالله، ومن الثالث نور إنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد  رسول الله‏.‏ الحديث‏.‏ كذا في المواهب‏.‏

Hadith yang  bermaksud: “Yang pertama dijadikan Allah ialah nur Nabi mu, wahai  Jabir”. Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq dengan sanadnya daripada Jabir  bin ‘Abd Allah dengan lafaz:

Katanya: Aku berkata:  Wahai Rasulullah,  bapa dan bonda hamba menjadi tebusan tuan, beritahu  kepada hamba tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala  sesuatu.

Jawab baginda: Wahai Jabir,  sesungguhnya  Allah jadikan  sebelum segala sesuatu, Nur Nabi mu daripada NurNya ,  kemudian Ia jadikan Nur itu berkisar dengan Qudrat cara yang  dikehendakiNya (Iradat), walhal dalam masa itu tiada Lauh (Lauh Mahfuz),  tiada Qalam, Syurga dan Neraka, tiada malaikat, langit, bumi, matahari,  bulan, jin dan manusia.

Maka bila Allah  kehendaki menjadikan sekelian makhluk Ia membahagikan Nur itu kepada empat bahagian,
daripada juzu’ pertama ia jadikan al-Qalam,
daripada yang kedua Ia jadikan Lauh (Lauh Mahfuz),
daripada yang ketiga Ia jadikan ‘Arasy,

kemudian Ia membahagikan pula juzu’ yang keempat itu kepada empat bahagi, maka
daripada juzu’ yang pertama Ia jadikan malaikat penanggung ‘Arasy,
daripada juzu’ yang kedua Ia jadikan Kursi,
daripada yang ketiga Ia jadikan malaikat yang baki lagi.

Kemudian Ia membahagikan lagi juzu’ yang keempat itu kepada empat bahagi,
yang pertamanya dijadikan langit-langit,
yang keduanya bumi-bumi,
yang ketiganya Syurga dan Neraka.

Kemudian yang keempatnya dibahagikan kepada empat bahagian :
yang pertamanya dijadikanNya nur pandangan mata Muslimin,
daripada yang kedua cahaya hati mereka, ia ma’rifat terhadap Allah,
daripada yang ketiga dijadikanNya nur kejinakan mereka (dengan Tuhan) iaitu ‘tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah’,

demikian hadith dalam “al-Mawahib”(iaitu al-Mawahib al-Laduniyyah karangan ahli  hadith al-Qastallani yang terkenal sebagai rujukan itu).

🔘`Abd al-Hayy al-Lucknawi menyebutnya dalam al-Athar al-marfu`a fi al-akhbar al-mawdu`a (ms. 33-34 , edisi Lahore dan berkata: "Keawalan (awwaliyya) cahaya Muhammadan (al-Nur al-Muhammadi) telah perkukuhkan melalui perawian `Abd al-Razzaq, sebagai tetap mendahului semua kejadian."

🔘`Ajluni (Isma`il ibn Muhammad) dalam Kashf al-khafa' (1:265 Maktabat al-Ghazali edisi Beirut) meriwayatkan keseluruhan hadith ini daripada Qastallani iaitu penulisan beliau Mawahib. Mengikut Qastallani dalam al-Mawahib al-laduniyya (1:55) `Abd al-Razzaq (m 211H) meriwayatkannya dalam Musannafnya dan Zarqani dalam Sharh al-mawahib beliau (1:56 Matba`a al-`Amira edisi Cairo) menjelaskan tiada kesangsian berhubung dengan kewibawaan `Abd al-Razzaq sebagai perawi. Bukhari mengambil 120 perawian daripada beliau dan Muslim 400 ahadith.

🔘`Abd al-Haqq al-Dihlawi menyebut hadith di atas sebagai bukti dalam Madarij al-nubuwwa (dalam bahasa Parsi 2:2 Maktaba al-Nuriyya edisi Sakhore) dan mengatakan ia sahih.

🔘`Abidin (Ahmad al-Shami), menyebut hadith berkenaan sebagai komentari terhadap puisi Ibn Hajar al-Haytami al-Ni`mat al-kubra `ala al-`alamin.

🔘Nabahani menyebut dalam Jawahir al-bihar (3:354).

🔘Alusi (al-Sayyid Mahmud) dalam tafsir Al-Qur'an bertajuk Ruh al-Ma`ani (17:105 edisi Beirut ) juga menyentuh berkenaan hadith ini yang dikaitkan dengan hadith yang lain, juga lihat al-Qasim #261.)

***

Dan seterusnya:

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ :
ﻭﺍﺧﺘُﻠِﻒ ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﺍﻟﻬﻤﺪﺍﻧﻲ : ﺍﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻟِﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺲﻣﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻓﻬﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺮﺵ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻓﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ " ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻛﺘﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺏ ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺘﺐ؟ ﻗﺎﻝ ﺃﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ . ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺭﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺵ . ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺴﺪﻱ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻧﺘﻬﻰ

Ia menyatakan berkenaan dengan yang demikian juga:
Diperselisihkan adakah Qalam makhluk terawal selepas daripada nur Muhammad atau tidak?
Al-Hafiz Abu Ya’la al-Hamadani : yang asah ialah ‘Arasy sebelum daripada Qalam, mengikut riwayat yang sabit dalam kitab “Sahih” dari ibn 'Umar;(1) katanya :

Sabda Rasulullah s.a.w : Allah menentukan takdir bagi sekelian makhluk sebelum Ia menjadikan langit-langit dan bumi lima puluh ribu tahun, ‘Arasynya atas air;

ini sarih atau nyata dalam perkara takdir berlaku selepas daripada penciptaan ‘Arasy; takdir ada pada awal mula tercipta Qalam; maka hadith ‘Ubaidah bin al-samit , marfu’, “Awal diciptakan Allah ialah Qalam, kemudian Ia berfirman: Tulislah, kata Qalam: Apakah yang hamba (hendak) tulis? FirmanNya, “Tulislah takdir segala sesuatu” Riwayat oleh Ahmad (2) dan Tirmidhi (3) ; dianggapnya sahih).Dan diriwayat oleh Ahmad dan Tirmidhi, dianggapnya sahih juga, dari hadith Abu Razin al-‘Uqaili, marfu’, “Bahawa air dicipta sebelum daripada ‘Arasy”.

Dan al-Suddi meriwayatkan dengan sanad-sanad yang berbilang bahawa Allah tidak menjadikan sesuatu sebelum daripada penciptaan air, maka boleh dihimpunkan antara ini dan apa yang sebelumnya bahawa keawalan Qalam dalam hubungan dengan yang selain daripada Nur Muhammad, Air, dan ‘Arasy. Habis.

(1) Sahih Muslim 4797/5362: Telah dikisahkan kepadaku Abu Ath Thahir, Ahmad bin 'Amru bin 'Abdullah bin Sarh; telah dikisahkan kepada kami Ibnu Wahb; telah dikhabarkan kepadaku Abu Hani Al Khalwani, dari Abu 'Abdur Rahman Al Hubuli, dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash dia berkata; "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk lima puluh tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.' Rasulullah menambahkan: 'Dan Arsy Allah itu berada di atas air." Telah dikisahkan kepada kami Ibnu Abu 'Umar ; telah dikisahkan kepada kami Al Muqri; telah dikisahkan kepada kami Haiwah; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah dikisahkan kepadaku Muhammad bin Sahl At Tamimi; telah dikisahkan kepada kami Ibnu Abu Maryam; telah dikhabarkan kepada kami Nafi', yaitu Ibnu Yazid keduanya dari Abu Hani melalui jalur ini dengan Hadits yang serupa. Namun keduanya tidak menyebutkan lafazh: "Dan 'arsy Allah itu berada di atas air."

(2) Musnad Ahmad 6356/26.363: Telah dikisahkan kepada kami Mu'awiyah bin 'Amru telah dikisahkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad Abu Ishaq Al Fazari telah dikisahkan kepada kami Al Auza'i telah dikisahkan kepadaku Rabi'ah bin Yazid dari Abdullah bin Ad-Dailamiy, dia berkata; aku menemui Abdullah bin 'Amru , ia berkata; aku telah mendengar Rasulullah Sollallahu 'alaihi wa Salam bersabda:"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhlukNya dalam keadaan gelap gulita, kemudian pada hari itu juga Dia memberikan cahayaNya kepada mereka. Maka barangsiapa terkena cahayaNya, ia akan mendapat petunjuk dan barangsiapa tidak mendapat cahayaNya maka ia akan tersesat.Oleh sebab itu aku (Abdullah bin 'Amru) katakan: Qalam telah kering atas ilmu Allah Azza wa Jalla.

(3) Sunan Tirmidzi 2566/3891: Telah dikisahkan kepada kami Al Hasan bin 'Arafah, telah dikisahkan kepada kami Ismail bin 'Ayyasy, dari Yahya bin Abu 'Amru asy Syaibani, dari Abdullah bin ad Dailami, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin 'Amru berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya dalam kegelapan, lalu Dia melimpahkan sebagian dari cahayaNya kepada mereka, maka barangsiapa sebagian dari cahaya tersebut mengenainya niscaya dia mendapat cahaya, dan barangsiapa sebagian dari cahaya tersebut tidak mengenainya niscaya dia akan tersesat. Oleh karena itu, aku mengatakan; 'Pena telah kering berdasarkan pengetahuan Allah'."Abu Isa (Tirmidzi) berkata; 'Ini hadits hasan.'

***

Huraian Hadith

Jawab baginda: Wahai Jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu Nur Nabi mu daripada NurNya ,

Huraian:
"sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu Nur Nabi mu"

1. Yang pertama-tama Allah jadikan ialah "Nur Nabi mu".
2. Bila Rasulullah s.a.w menyebut ia sebagai "Nur Nabi mu", maka ia DINAMAKAN Nur Muhammad.
3. Sebelum Nur Muhammad belum ada KEJADIAN dan yang dijadikan.
4. Kejadian yang pertama ialah Nur Muhammad.

Huraian:
daripada NurNya,

1. Yang menjadikan Nur Muhammad ialah " NurNya"
2. Bila Rasulullah s.a.w menyebut Ia sebagai " NurNya", maka Ia DINAMAKAN Nur Allah atau NuruLlah.
3. Nur Muhammad dijadikan dari tiada oleh Nurullah.
4. Nur Muhammad tidak dijadikan dari Nurullah tetapi oleh Nurullah.

Hadith Nur MuhammadSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.