Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: Ahlussunnah Wal Jama'ah

Search This Blog

Ahlussunnah Wal Jama'ah

Arti Ahlussunnah ialah Penganut Sunnah Nabi

Arti wal Jama'ah ialah Penganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad Jama'ah sahabat-sahabat Nabi.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah ialah kaum yg menganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad yg dianut oleh Nabi Muhammad Saw. dan Sahabat-sahabat nabi Saw.

I'tiqad Nabi dan Sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam al Quran dan Sunnah Rasul secara bertaburan, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama Usuluddin iaitu Syeikh Abu Hasan 'Ali al Asy'ari.

Ahlussunnah wal Jama'ah juga disebut sebagai "sunny".

"Apabila disebutkan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan (faham) Asy'ari dan faham Abu Mansur al Maturidi"
[Kitab Ihtihaf Sadatul Muttaqin, karangan Muhammad bin Muhammad al Husni az Zabidi, dari kita "Ihya Ulumuddin" karangan Imam Ghazali]

Ahlussunnah Wal Jama'ahSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.