Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: Sifat 70

Search This Blog

Sifat 70

Sifat 70 bagi Allah swt.
(TUAN GURU HAJI DAUD, BUKIT ABAL)

1. Ada

2. Sedia

3. Kekal

4. Bersalahan bagi segala mumkin

5. Berdiri Allah swt dengan sendiri

6. Esa

7. Hidup

8. Tahu

9. Kehendak

10. Kuasa

11. Mendengar

12. Melihat

13. Berkata-kata

14. Tidak berupa berbagai

15. Tidak bertubuh, bernyawa

16. Tidak berjuzuk, beranggota

17. Tidak berhad, berkadar

18. Tidak dikelilingi oleh sesuatu

19. Tidak bertempat, di mana-mana tempat

20. Tidak berpihak, di mana-mana pihak

21. Tidak bermasa, di mana-mana masa

22. Tidak bagiNya apa-apa pihak

23. Tidak bercahaya dengan apa-apa cahaya

24. Tidak berwarna dengan apa-apa warna

25. Tidak bersifat dengan segala sifat mumkin

26. Tidak berubah Zat Nya dan Sifat Nya

27. Tidak dapat dibanding-banding

28. Tidak dapat dilihat dengan mata luar dan dalam

29. Tidak dapat didengar dengan telinga luar dan dalam

30. Tidak dapat dengan pencium luar dan dalam

31. Tidak dapat dengan kecap luar dan dalam

32. Tidak dapat dengan perasa ( sentuh, jamah ) luar dan dalam

33. Tidak dapat dengan perasan otak

34. Tidak dapat dengan lintasan hati

35. Tidak dapat dengan fikiran dan akal

36. Tidak kecil, besar

37. Tidak tinggi, rendah

38. Tidak gerak, diam

39. Tidak dapat dengan waham (sangkaan)

40. Tidak berpindah, tetap

41. Tidak pergi, datang

42. Tidak turun, naik

43. Tidak berdiri, duduk

44. Tidak tidur, jaga

45. Tidak makan, minum

46. Tidak senang, susah

47. Tidak mudah, payah (susah)

48. Tidak aqal, nafsu

49. Tidak hati, otak

50. Tidak fikir, tilik

51. Tidak niat, cita

52. Tidak suka, duka

53. Tidak jauh, dekat

54. Tidak berhubung, bercerai dengan sesuatu

55. Tidak bercampur, bergaul dengan sesuatu

56. Tidak masuk, mengaib di dalam sesuatu

57. Tidak berluar, berdalam Zat Nya

58. Tidak bertempat penuh di dalam alam dan luar alam yang tidak bertepi

59. Tidak diatasi, atas Allah oleh sesuatu

60. Tidak membangkit oleh sesuatu, berbuat Allah swt akan sesuatu, akan menghukumkan Nya

61. Tidak sampai aqal akan haqiqat Zat Nya dan Sifat Nya, oleh sesiapapun dari dunia hingga akhirat

62. Terkaya Allah swt daripada sesuatu

63. Meliputi adanya di dalam alam dan luar alam yang tidak bertepi

64. Dapat dilihat oleh orang mukmin di akhirat dengan tidak berupa berbagai

65. Tidak sibuk dan membimbang Allah swt dengan sesuatu

66. Tidak bertempat di hati orang mukmin

67. Harus dilihat di dunia, tetapi janji Nya tak jatuh sekali-kali di dunia ini melainkan Nabi Muhammad saw sahaja

68. Harus bagi Nya berbuat mumkin, segala mumkin adalah kejadian Allah swt semata-mata

69. Ada bagi Allah swt beberapa sifat sempurna yang tidak terhingga banyaknya, segala sifat-sifat yang tidak terhingga banyaknya itu sempurna kesemuanya dan wajib, melainkan satu jua, iaitu sifat harus, dinamakan Sifat Af'al

70. Mustahil bagi Allah swt segala lawan sifat-sifat itu dan tiap-tiap sifat mumkin dan tiap-tiap sifat kurang, tiada terhingga banyaknya (mustahil itu)

**************************************

Jika, meliputi ada Allah Taala dan rata adaNya di dalam tiap-tiap zarah alam dan luar alam dan tiap-tiap juzuk keduanya itu bukan semacam meliputi dan rata mumkin ini hanya meliputi dan rata sebagaimana di bawah ini:

1. Mahasuci daripada HULUL yakni daripada bertempat pada tiap-tiap itu.

2. Mahasuci daripada ITTIHAD yakni daripada bersatu dengan tiap-tiapnya itu.

3. Mahasuci daripada ITTISHAL yakni daripada berhubung dengan tiap-tiapnya itu.

4. Mahasuci daripada INFISAL yakni daripada bercerai dengan tiap-tiapnya itu.

5. Mahasuci daripada DAHUL yakni daripada masuk di dalam tiap-tiapnya itu.

6. Mahasuci daripada TADAHUL yakni daripada bermasuk di dalam tiap-tiapnya itu.

7. Mahasuci daripada BERHAD yakni daripada bersakat pada tiap-tiapnya itu.

8. Mahasuci daripada BERKADAR yakni daripada ukuran pada tiaptiapNya itu.

9. Mahasuci daripada GHAIB yakni daripada lenyap pada tiap-tiapnya itu.

10. Mahasuci daripada MUKHOLATAH yakni daripada bercampur-gaul pada tiap-tiapnya itu.

11. Mahasuci daripada INTIDAD yakni daripada terhampar berpegangan daripada suatu zarah dan suatu juzuk kepada suatu zarah dan suatu juzuk daripadanya itu.

12. Mahasuci daripada dikeliling dan lingkungi oleh apa-apa suatu.

13. Mahasuci daripada berpehak mana-mana pihak dalam tiap-tiapnya. itu.

14. Mahasuci daripada berupa berbagai dan apa-apa kifiat dalam tiap-tiapnya itu.

15.Mahasuci daripada isyarat dan tunjuk kepadanya dengan perkataan.

- Dan tetaplah bukan ia daripada jenis jirim barang mana jirim pun.

- Dan bukan ia daripada jenis aradh bagaimana aradh pun.

- Dan bukan ia daripada jenis jauhar bagaimana jauhar pun.

- Dan bukan ia jauhar mujarrad (halus) barang mana jauhar mujarrad pun.

Sifat 70SocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.