Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: TASAWWUF DAN TARIQAT

Search This Blog

TASAWWUF DAN TARIQAT

TASAWWUF DAN TARIQAT

Ilmu Tasawwuf dan ajaran Tariqat itu adalah merupakan ajaran Islam kerana ia bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Hadis yang mahsyur di mana Nabi SAW telah ditanya oleh Jibril AS tentang Al-Ihsan, Nabi SAW menjawab bahawa Al-Ihsan itu ialah:

"Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, sekiranya engkau tidak melihatNya, maka (yakinlah) sesungguhnya bahawa Dia sentiasa melihat engkau."

Hadis ini menunjukkan Al-Ihsan adalah menyangkut  persoalan hati di mana peringkat pertama Al-Ihsan itu ialah seolah-olah melihat Tuhan iaitu melihat dengan mata hati yang disebut dalam ilmu Tasawwuf sebagai makam Musyahadah. Manakala peringkat kedua Al-Ihsan itu ialah meyakini dan merasai bahawa Allah sentiasa melihat kita yang disebut dalam ilmu Tasawwuf sebagai makam Muraqabah. Kedua-dua peringkat ini ada kaitan dengan hati.

TASAWWUF DAN TARIQAT SocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.